Pomiń nawigację

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Partnerów wymienionych w witrynie Azure.com można podzielić na dwie kategorie — partnerów technologicznych, którzy tworzą gotowe rozwiązania na platformę Microsoft Azure dostępne w witrynie Azure Marketplace i w usłudze AppSource, oraz partnerów świadczących usługi, którzy pomagają klientom projektować i tworzyć rozwiązania na platformę Azure dostosowane do potrzeb ich firm oraz zarządzać nimi. Są oni wymienieni w Katalogu partnerów Azure.

 • Witryna Azure Marketplace to sklep online, który oferuje aplikacje programowe, usługi dla deweloperów i dane: certyfikowane, typu open source i społecznościowe — a wszystko to wstępnie skonfigurowane dla platformy Azure.

  Listy na karcie partnerów pochodzą z Katalogu partnerów Azure, który jest przeznaczony dla świadczących usługi partnerów firmy Microsoft. Ci partnerzy projektują i tworzą rozwiązania dla platformy Azure dostosowane do potrzeb organizacji oraz zarządzają nimi.

 • Microsoft Partner Network (MPN) to szeroko zakrojony, niekomercyjny program partnerski, którego celem jest pomoc kwalifikowanym firmom technologicznym w tworzeniu i sprzedaży rozwiązań opartych na technologiach firmy Microsoft oraz zapewnieniu usług i wsparcia technicznego dla tych rozwiązań. Aby zakwalifikować się do programu MPN, firma technologiczna musi sprzedawać ponad 75% swoich rozwiązań i usług IT lub uzyskiwać co najmniej 75% swoich całkowitych przychodów z zewnętrznej sprzedaży własnych rozwiązań IP do niepowiązanych podmiotów trzecich (tzn. podmiotów niezależnych).

  Więcej informacji o programie Microsoft Partner Network (MPN) znajdziesz na jego stronie.

 • Program MPN jest szerokim programem partnerskim, który promuje rozwiązania partnerów, a także zapewnia techniczne i marketingowe szkolenie, wsparcie oraz wyspecjalizowane możliwości pracy w sieci.

  Katalog partnerów Azure to narzędzie tworzenia list dla klientów szukających partnerów specjalizujących się w rozwiązaniach i usługach na platformę Azure. Partnerzy wymienieni w Katalogu partnerów Azure stanowią podzbiór partnerów biorących udział w programie MPN, tj. są partnerami z kompetencją Cloud Platform na poziomie Silver i Gold.

 • Centrum partnerów jest częścią programu MPN i jest używane przez partnerów świadczących usługi oraz partnerów technologicznych do promowania aplikacji programowych i profesjonalnych usług na rynku. Ponadto ułatwia klientom znalezienie rozwiązań partnerów.

Partnerzy

 • Zarówno witryna Azure Marketplace, jak i usługa AppSource mają dobrze zdefiniowane procesy dołączania nowych aplikacji z wymaganiami zmieniającymi się w zależności od typu dołączanej aplikacji. Proces i osie czasu zmieniają się w zależności od typu publikowanego artefaktu (aplikacji).

 • Partnerzy świadczący usługi mogą wnioskować o umieszczenie na liście, wypełniając formularz w Katalogu partnerów Azure.

  Aby zapewnić, że nasi klienci zapoznają się z najlepszymi partnerami firmy Microsoft, w Katalogu partnerów Azure są wymienieni tylko ci partnerzy uczestniczący w programie Microsoft Partner Network, którzy mają kompetencję Cloud Platform na poziomie Silver lub Gold.

  Po przesłaniu wniosku o umieszczenie w Katalogu partnerów Azure przejrzymy szczegóły, aby sprawdzić ich poprawność, i wyślemy Ci link do portalu dołączania, gdzie możesz wypełnić profil marketingowy. Po przesłaniu tego profilu zostanie on udostępniony w ciągu 3 dni roboczych, zakładając, że przesłany profil jest kompletny i poprawny.

 • Celem Katalogu partnerów Azure jest zapewnianie list klientom, którzy muszą nawiązać kontakt z partnerami w kontekście wykorzystywania oferty chmury publicznej platformy Azure. Pamiętając o tym, prosimy partnerów o opisanie ich firm w kontekście udostępnianych usług/rozwiązań dla platformy Microsoft Azure spełniających wymagania klienta.

  • Ogólnie mówiąc, należy zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi oznaczania marką Azure (np. Microsoft Azure, a nie Windows Azure)
  • Profil musi zawierać logo (340x148 pikseli w formacie png, jpg lub jpeg)
  • Adres URL powinien wskazywać Twoją firmę na platformie Microsoft Azure, a nie ogólną stronę główną
  • Opis usługi nie może być ogólny (np. omówienie firmy), ale odpowiadający Twojej praktyce w dziedzinie usług dla platformy Microsoft Azure
  • Profil musi się odwoływać tylko do tych usług/rozwiązań platformy Azure, z których aktywnie korzystasz i o których masz aktualną wiedzą
 • Aby zostać partnerem MPN, musisz zarejestrować się w programie MPN. Jest to program niekomercyjny. Wśród korzyści oferujemy dostęp do szkoleń, pomocy technicznej i możliwości pracy w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę MPN, gdzie znajdziesz więcej szczegółów.

 • Aby uzyskać kompetencję MPN Cloud Platform na poziomie Silver lub Gold, partner musi spełniać szereg wymagań, w tym pozytywnie przejść oceny/zdać egzaminy, dostarczyć referencje od klientów, przekroczyć próg przychodu/użycia itd. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź witrynę kompetencji MPN Cloud Platform.

Klienci

 • W witrynie Azure.com możesz znaleźć partnerów technologicznych tworzących na platformie Azure gotowe do użycia rozwiązania, które możesz wykorzystać w swojej firmie. Te rozwiązania partnerskie są dostępne w witrynie Azure Marketplace i w usłudze AppSource.

  Ponadto możesz też odnaleźć partnerów świadczących usługi pomocy w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań dla platformy Azure dostosowanych do potrzeb Twojej firmy oraz zarządzaniu tymi rozwiązaniami. Tych partnerów możesz znaleźć w Katalogu partnerów Azure.

 • Witryna Azure Marketplace obecnie oferuje obrazy maszyn wirtualnych, szablony rozwiązań i aplikacje internetowe.

 • Aby zgłosić podejrzane zdarzenia lub nadużycia związane z zabezpieczeniami systemu Azure, należy skontaktować się z pracującym przez całą dobę zespołem obsługującym witrynę cert.microsoft.com.