Predica Sp. z o.o.

Predica Sp. z o.o.

Przegląd

Jako laureaci 12 Złotych i Srebrnych kompetencji Microsoftu (w tym Data Analytics, Cloud Productivity, Cloud Platform oraz Identity and Access), oferujemy wprowadzanie usług platformy Azure dostosowanych do potrzeb klienta. Nasza oferta obejmuje między innymi:
• Wdrażanie chmury w modelu hybrydowym (hybrid cloud), który zwiększa wydajność systemów IT i obniża koszty utrzymania infrastruktury
• Implementowanie skalowalnych rozwiązań, których zakres można dostosowywać do bieżących potrzeb
• Adaptowanie usług Azure do technologii używanych przez klienta
• Wprowadzanie narzędzi ochrony danych, aby umożliwić zdalny dostęp i zapewnić ochronę informacji przed kradzieżą
• Stosowanie technologii zaawansowanej analityki i AI, które wspomagają podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane
• Opracowywanie strategii odzyskiwania danych, aby zapobiec stratom i przerwom w dostawie usług w przypadku awarii
• Zapewnianie obszernych programów szkoleniowych, w celu ułatwienia pracownikom korzystania z nowych systemów.

Dzięki platformie Azure usprawniliśmy działanie łańcucha dostaw u jednego z naszych klientów, wykorzystując technologie Azure Data Lake Store oraz Data Lake Analytics. Wprowadziliśmy do systemu dane z różnorodnych źródeł, takich jak raporty klientów, prognozy pogody i dane GPS transportów, uzyskując rozwiązanie śledzące cargo w czasie rzeczywistym. Teraz klienci firmy mogą wygenerować mapę świata, która pokazuje bieżące lokalizacje transportów. Proces zarządzania ładunkiem, łącznie z przekierowaniem w razie opóźnień, jest w pełni automatyczny, natomiast decyzje podejmowane są na bazie bieżących danych.

Pomogliśmy również jednej z największych firm produkcyjnych w Danii w procesie transformacji cyfrowej. Celem klienta było poszerzenie oferty o usługi cyfrowe związane z produkowanymi przez firmę urządzeniami, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. Wykorzystaliśmy zatem Dynamics 365, Power BI oraz technologie platformy Azure do utworzenia odpowiedniego rozwiązania opartego na uczeniu maszynowym. Dane przesyłane przez urządzenia są zbierane i analizowane, co umożliwia monitorowanie i zdalną korektę konfiguracji. W przyszłych fazach Azure Machine Learning będzie w stanie przewidywać awarie i im zapobiegać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak twoja firma może skorzystać z usług Microsoft Azure, odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się z nami

Odwiedź witrynę internetową

+48 796 683 575

contact@predica.pl

Powiązane produkty platformy Azure

Rozwiązania platformy Azure