Azure dla instytucji rządowych — bezpłatna wersja próbna

We offer a 90 day free trial for valid government community customers and provide credits of {0} of Azure Government at no charge per 30 day period.

Flexibility with Azure Credits

You receive $500 of Azure credits with the Azure Government Free Trial for each 30 day period. The choice is yours on how you use your Azure Government credits. Use them on any Azure Government consumption services based on your needs including, Virtual Machines, Cloud Services, Storage, SQL Database, Media Services, and many more.

Here are a few usage scenarios that consume no more than $500 in a month:

  • Run 9 small Virtual Machine instances for the entire month, or
  • Store 5 TB of data in Geographically Redundant Storage, or
  • Develop and test a web application using Cloud Services, with 5 web roles and 5 worker roles on medium instances, for 10 hours a day, 5 days a week, and 1 S2 Azure SQL DB or
  • Run two S2 SQL databases for the entire month

Any unused monthly credits cannot be carried over to subsequent 30 day period and cannot be transferred to other Azure subscriptions. Monthly usage in excess of the monthly credit amount included with your offer will mean that your account will be disabled for the remainder of the 30 day period. This offer is limited to one offer per new customer.

Use up to your Azure credits at no charge. If you exceed your credits, your service will be disabled. When in a disabled state, all resources continue to operate in the manner they were operating when the limit was hit, but you will be unable to turn on or provision new resources. When the next 30 day period begins, the account will return to normal operations. You can choose to turn off these limits by converting to an Enterprise Agreement.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Wykluczenia

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Opcje płatności

Platformę Azure dla instytucji rządowych można kupić tylko w ramach zatwierdzonych programów licencjonowania zbiorowego, takich jak Enterprise Agreement.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w Stanach Zjednoczonych i w przypadku wszystkich klientów wymagana jest odpowiednia weryfikacja na platformie Azure dla instytucji rządowych. Przed zakwalifikowaniem klienta jako uprawnionego do skorzystania z tej oferty jest on weryfikowany jako członek społeczności instytucji rządowych przez zespół weryfikacyjny Microsoft Government Cloud.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure