Azure for BizSpark Plus

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA. Dowiedz się więcej o bieżącej ofercie BizSpark Plus

Nazwa oferty: BizSpark 1111

Oferta jest skierowana tylko do wybranych subskrybentów oferty BizSpark i obejmuje dostęp do systemu Azure w znacznie obniżonej cenie.

Użycie w znacznie obniżonej cenie

Firma Microsoft oferuje kwalifikującym się subskrybentom oferty BizSpark środki w wysokości $60000 na korzystanie z platformy Azure według ogólnie dostępnych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, opublikowanych w witrynie platformy Azure.

Microsoft będzie stosować ten kredyt jako różną wartość procentową w każdym roku przez kolejne dwa lata w następujący sposób:

Microsoft zastosuje kredyt jako 100% zniżki na stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla systemu Azure w trakcie pierwszego roku, do łącznej kwoty kredytu podanej powyżej.

Jeśli kredyt pozostanie niewykorzystany po pierwszym roku, Microsoft zastosuje kredyt jako 50% zniżki na stawki płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla systemu Azure w trakcie drugiego roku, do łącznej kwoty kredytu podanej powyżej.

Klient utraci niewykorzystaną część kredytu z końcem dwuletniego okresu.

Po wyczerpaniu przez klienta kredytu będą go obowiązywały koszty oferty dotyczącej systemu Azure w opublikowanej w danym czasie cenie. Jeśli klient przerwie swój udział w ofercie specjalnej Azure for BizSpark, będą go obowiązywać opłaty według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

W terminie zależnym od tego, co nastąpi wcześniej — (a) wyczerpanie kredytu lub (b) zakończenie okresu dwuletniego — Microsoft może zaoferować zniżkę na zakup dodatkowych ofert dotyczących systemu Azure.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure