Pomiń nawigację

Azure na rzecz zrównoważonego rozwoju

Pomóż w budowaniu przyszłości, w której używana jest czysta energia, i przyspiesz realizację własnych celów biznesowych i w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważona infrastruktura chmury o oddziaływaniu na poziomie lokalnym

W Azure postrzegamy zrównoważony rozwój i reakcję ludzkości na zmiany klimatyczne jako jedne z największych wyzwań współczesnego świata.

Wierzymy, że nie jest jeszcze za późno, by budować czystszą i nastawioną na ekologię przyszłość. Zobowiązaliśmy się do tego, aby zrównoważone technologie stanowiły podstawę naszej myśli innowacyjnej. Pragniemy dostosować podejmowane działania do potrzeb naszej planety i rozwijać się wraz z nią, wywierając jak najmniejszy wpływ na środowisko.

Dowiedz się, jak dołączyć do globalnej społeczności, która dzięki zrównoważonym i innowacyjnym technologiom platformy Azure, angażuje się w obniżenie zużycia energii, przejście na zasilanie bardziej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz promowanie bardziej ekologicznej przyszłości.

Najważniejsze korzyści z przetwarzania w chmurze

Badanie przeprowadzone w 2018 r. wykazało, że korzystanie z platformy Microsoft Azure w chmurze może być nawet o 93% bardziej energooszczędne i nawet o 98% bardziej wydajne pod względem emisji dwutlenku węgla niż rozwiązania dostępne lokalnie.

Rozwój wykraczający poza przyjęte standardy

Zrównoważony rozwój jest często rozpatrywany z punktu widzenia działalności operacyjnej firmy. Działania prowadzone na rzecz ochrony środowiska postrzega się jako czynniki generujące koszty, a także jako ryzyko lub konieczność przestrzegania zasad, którymi należy odpowiednio zarządzać. Jednak w przypadku platformy Azure centra danych i zrównoważona infrastruktura chmury to coś więcej niż tylko działalność biznesowa — dzięki nim mamy niesamowitą możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności, w których działamy.

Azure zobowiązało się zaangażować w cztery kluczowe obszary oddziaływania na środowisko lokalne — dwutlenek węgla, wodę, odpady i ekosystemy.

100%

energii odnawialnej do 2025 r.

Dodatni bilans wodny do 2030 r.

Do 2030 r. będziemy odzyskiwać więcej wody, niż zużywamy

Propagowanie niewytwarzania odpadów

Uzyskanie certyfikatu do 2030 r.

Zero

wylesiania spowodowanego nowymi inwestycjami

Działania na rzecz społeczności lokalnych

Mając na uwadze zrównoważony rozwój, który stanowi podstawę działalności firmy Microsoft, rozszerzyliśmy nasze cele w zakresie ochrony środowiska wykraczając poza przyjęty sposób zarządzania centrami danych. Aktywnie uczestniczymy w ponad 40 projektach na całym świecie, angażując lokalne społeczności oraz przyczyniając się do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska.

Oto kilka przykładów:

Optymalizacja zużycia wody

Stosowanie inteligentnych wodomierzy w celu przeciwdziałania niedoborom wody w lokalnych szpitalach Republiki Południowej Afryki

Ponowne zalesianie

Angażowanie społeczności w zazielenianie Irlandii rodzimymi gatunkami drzew

Poprawa jakości i dostępności wody

Przywracanie naturalnych siedlisk bobrów w środkowym stanie Waszyngton

Gospodarka leśna na terenach miejskich

Sadzenie drzew i promowanie społecznej odpowiedzialności w Des Moines w stanie Iowa

Promowanie efektywności energetycznej

Zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii w ramach projektu realizowanego na uniwersytecie w Irlandii

Współpraca przy projektach opartych na odnawialnych źródłach energii

Przygotowywanie wykwalifikowanych pracowników do pracy w sektorze energii słonecznej na uczelniach w stanie Wirginia

Poszukiwanie innowacji energetycznych na rzecz nowej generacji zrównoważonej technologii chmury

System chłodzenia cieczowego

Dowiedz się, jak za sprawą nowych metod chłodzenia serwerów można zminimalizować wpływ fizycznych centrów danych na środowisko. Dzięki ich zastosowaniu nie tylko spada zużycie wody i energii, ale również wzrasta moc obliczeniowa.

Baterie UPS podłączane do sieci

Dowiedz się, jak małe kroki, takie jak wdrożenie baterii UPS podłączanych do sieci, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego — a wszystko to dzięki zwiększonej pojemności baterii i zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Ekologiczne paliwa jako źródło zasilania

Przekonaj się, jak przejście z tradycyjnego oleju napędowego stosowanego do uruchamiania zapasowych generatorów w centrum danych na paliwa mniej emisyjne pomaga osiągnąć zerowy poziom emisji dwutlenku węgla.

Przekonaj się, jak dzięki zrównoważonym rozwiązaniom platformy Azure klienci zyskali możliwość wprowadzania innowacji

Bee'ah — lider w dziedzinie energetyki — zachęca do zrównoważonego zarządzania zasobami

Bee'ah, pionierska firma mająca siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), działająca w różnych branżach, począwszy od gospodarki odpadami i doradztwa w zakresie ochrony środowiska, a skończywszy na energii odnawialnej, technologii, zrównoważonym transporcie oraz szkoleniach i rozwoju, ustanowiła w regionie Bliskiego Wschodu nowe standardy w zakresie innowacji o charakterze proekologicznym.

Bee'ah

Lider w dziedzinie bezpieczeństwa żywności obniża koszty i zużycie zasobów

"The key thing is sustainability—AI is a gamechanger, and we are embedding it in innovative, groundbreaking digital solutions that help our customers meet their sustainability targets as well as deliver real business value."

Stuart Bashford, specjalista ds. digitalizacji, Bühler Group
Buhler

Johnson Controls zmienia wykorzystanie energii dzięki odpowiednim urządzeniom pomiarowym

"We knew that if we could bring those digital controls that were typically on-premises to the cloud, we could extend them out to consumer devices like smartphones."

Joseph Ribbich, kierownik programu w firmie Johnson Controls, urządzenia GLAS i nowe technologie
Johnson Controls

Często zadawane pytania

  • Energia odnawialna to energia pozyskiwana z zasobów odnawialnych, które są uzupełniane w procesach naturalnych. Zalicza się do niej energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną, pływów i biopaliwa. Do 2025 roku Azure będzie pozyskiwać 100% energii ze źródeł odnawialnych, co oznacza, że w wyniku podpisanych umów o zakup ekologicznej energii wszystkie nasze centra danych, budynki i kampusy w ogóle przestaną korzystać ze źródeł emitujących dwutlenek węgla.
  • Azure, jako część firmy Microsoft, od 2012 roku jest w 100% neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Oznacza to, że każdego roku usuwamy tyle samo dwutlenku węgla, ile emitujemy, a jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki usuwaniu dwutlenku węgla (tzw. kompensacja emisji dwutlenku węgla) lub redukcji jego emisji do atmosfery.
  • Oznacza to, że każdego roku do końca 2030 r. planujemy usuwać więcej dwutlenku węgla z powietrza niż emitujemy. Do końca 2050 r. zamierzamy też usunąć cały ślad węglowy, jaki wyemitowaliśmy — zarówno bezpośrednio, jak i przez zużycie energii elektrycznej — od początku istnienia firmy Microsoft, czyli od 1975 roku.

Rozpocznij realizację swoich celów dzięki zrównoważonej infrastrukturze chmury — wypróbuj platformę Azure bezpłatnie