Zobacz, jak działa platforma Azure

Obejrzyj prezentacje wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat popularnych usług platformy Azure i tego, jak dzięki nim możesz tworzyć aplikacje łatwiej i w bardziej inteligentny sposób.

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Zobacz, jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Windows Server i zarządzać nią przy użyciu pulpitu zdalnego.

Zobacz, jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Linux oraz jak łączyć się z nią i zarządzać nią przy użyciu protokołu Secure Shell (SSH).

Tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje internetowe platformy ASP.NET przy użyciu usługi App Service.

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać aplikacje internetowe przy użyciu środowiska Node.js i usługi App Service.

Przekształć sposób, w jaki tworzysz oprogramowanie, dzięki zarządzanemu w chmurze magazynowi i bazom danych

Zapoznaj się z wprowadzeniem do usługi Azure Storage, w tym obiektów blob, kolejek, tabel i plików dla systemów Windows i Linux.

Zobacz, jak tworzyć i migrować bazy danych za pomocą usługi Azure SQL Database i łatwo nawiązywać połączenie przy użyciu dowolnie wybranego języka i systemu operacyjnego.

Tworzenie kodu aplikacji na swój sposób w bezserwerowym środowisku opartym na zdarzeniach

Utwórz aplikację bez użycia serwera za pomocą usługi Azure Functions i zintegruj ją z preferowanym rozwiązaniem DevOps.