Pomiń nawigację

Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Utwórz swoje pierwsze aplikacje IoT

Stwórz aplikację SaaS (Software as a Service) IoT za pomocą usługi Azure IoT Central.
Utwórz aplikację platformy IoT jako usługi (PaaS) za pomocą usługi Azure IoT Solution Accelerators.
Przejdź do szkoły usługi IoT, aby dowiedzieć się, jak łączyć urządzenia i tworzyć aplikacje usługi IoT.

Znajdź partnera, który pomoże Ci przy rozwiązaniach IoT

Obejrzyj te klipy wideo dotyczące rozwiązań Azure IoT

Azure Friday: Wprowadzenie do usługi Azure IoT Hub

Zobacz jakie możliwości, oprócz podłączania urządzeń IoT i wysyłania danych telemetrycznych do chmury, daje deweloperom usługa IoT Hub.

Obejrzyj teraz

Azure IoT Central intro Walkthrough (Wprowadzenie do usługi Azure IoT Central — przewodnik)

Obejrzyj prezentację pokazującą, jak za pomocą usługi IoT Central można łączyć się z zasobami IoT, monitorować je i zarządzać nimi na dużą skalę.

Obejrzyj teraz

Masz pytania dotyczące rozpoczęcia pracy z usługą Azure IoT? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Nawiąż kontakt