Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Zarejestruj się, aby wziąć udział we wprowadzającym seminarium internetowym na żywo

Dowiedz się, jak nawigować po witrynie Azure Portal i wdrażać najpopularniejsze produkty oraz uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów technicznych ds. platformy Azure.