Eksplorator usługi Azure Storage

Free tool to conveniently manage your Azure cloud storage resources from your desktop

Manage your cloud storage on Azure

Upload, download, and manage Azure Storage blobs, files, queues, and tables, as well as Azure Data Lake Storage entities and Azure managed disks. Configure storage permissions and access controls, tiers, and rules.

Versatile

Manage your storage accounts in multiple subscriptions across all Azure regions, Azure Stack, and Azure Government.

Extensible

Add new features and capabilities with extensions to manage even more of your cloud storage needs.

Accessible

Intuicyjny, bogaty w funkcje graficzny interfejs użytkownika (GUI) z ułatwieniami dostępu do kompleksowego zarządzania zasobami magazynu w chmurze

Secure

Securely access your data using Azure AD and fine-tuned access control list (ACL) permissions.

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Efficiently connect and manage your Azure storage service accounts and resources across subscriptions and organizations. Create, delete, view, edit, and manage resources for Azure Storage, Azure Data Lake Storage, and Azure managed disks.

Dowiedz się więcej

Customize with extensions

Customize Azure Storage Explorer to your needs. For example, use the Azure Data Factory extension to move data from other cloud storage services, such as AWS S3, to Azure Storage.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Seamlessly view, search, and interact with your data and resources using an intuitive interface. Improved accessibility with multiple screen reader options, high contrast themes, and hot keys on Windows and macOS.

Eksploruj ułatwienia dostępu

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Storage Explorer lets you work disconnected from the cloud or offline with local emulators like Azurite. This flexibility helps boost your productivity and efficiency while reducing costs.

Praca z lokalnymi emulatorami

Uściślanie dostępu do danych

Use the full range of Azure security features, including role-base access control, Azure AD, connection strings, and access control list (ACL) permissions to connect and manage your Azure resources—always over HTTPS.

Dowiedz się więcej

Utworzone na podstawie wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • We employ more than 3,500 security experts who are dedicated to your data security and privacy.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Poznaj wymagania wstępne dotyczące instalacji systemu operacyjnego.

Ten pięciominutowy klip wideo, dokumentacja i informacje o wersji pozwolą Ci zacząć korzystać z Eksploratora usługi Storage.

Zarządzanie zasobami danych

Azure Blob Storage

Whether you’re storing large amounts of unstructured data, exposing data publicly, or storing application data privately, manage your resources with Storage Explorer.

Manage now

Azure Data Lake Storage

Access and manage large amounts of unstructured data and other Azure entities like blobs and queues.

Manage now

Pobieranie bezpłatnie Eksploratora magazynu: