Eksplorator usługi Azure Storage

Bezpłatne narzędzie do łatwego zarządzania zasobami magazynu w chmurze platformy Azure z poziomu systemu Windows, macOS lub Linux

Zoptymalizuj zarządzanie magazynem platformy Azure

Przekazuj i pobieraj tabele, kolejki, pliki i obiekty blob platformy Azure, jak również jednostki usług Azure Cosmos DB i Azure Data Lake Storage oraz zarządzaj nimi. Łatwo uzyskuj dostęp do dysków maszyn wirtualnych oraz współpracuj z kontami magazynu usługi Azure Resource Manager lub kontami klasycznymi. Zarządzaj regułami udostępniania zasobów między źródłami oraz konfiguruj je.

Zarządzanie wszystkimi kontami magazynu i wieloma subskrypcjami na platformie Azure, w infrastrukturze Azure Stack i w chmurze dla instytucji rządowych

Intuicyjny, bogaty w funkcje graficzny interfejs użytkownika (GUI) z ułatwieniami dostępu do kompleksowego zarządzania zasobami magazynu w chmurze

Wydajne funkcje zabezpieczeń, takie jak udostępnianie zasobów między źródłami oraz współdzielony podpis ułatwiają chronienie dostępu do danych z dowolnego miejsca

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Wydajne nawiązywanie połączenia i zarządzanie zasobami i kontami usługi magazynu platformy Azure w różnych subskrypcjach. Tworzenie, usuwanie, wyświetlanie i edytowanie zasobów w usługach Azure Storage, Azure Cosmos DB i Data Lake Storage.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Płynne wyświetlanie i wyszukiwanie danych oraz zasobów i korzystanie z nich za pomocą intuicyjnego interfejsu. Obsługa ułatwień dostępu dzięki wielu opcjom czytnika zawartości ekranu w systemach Windows i macOS.

Eksploruj ułatwienia dostępu

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Eksplorator usługi Storage pozwala Ci pracować w odłączeniu od chmury lub w trybie offline za pomocą lokalnych emulatorów. Ta elastyczność ułatwia zwiększanie produktywności i wydajności oraz pozwala obniżyć koszty.

Praca z lokalnymi emulatorami

Uściślanie dostępu do danych

Używaj pełnego zakresu funkcji zabezpieczeń platformy Azure, w tym opartej na rolach kontroli dostępu, usługi Azure Active Directory oraz parametrów połączenia do nawiązywania łączności i zarządzania zasobami platformy Azure — zawsze za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Dowiedz się więcej

Utworzone na podstawie wiodących w branży zabezpieczeń platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Poznaj wymagania wstępne dotyczące instalacji systemu operacyjnego.

Ten pięciominutowy klip wideo, dokumentacja i informacje o wersji pozwolą Ci zacząć korzystać z Eksploratora usługi Storage.

Zarządzanie zasobami danych

Azure Blob Storage

Nieważne, czy przechowujesz duże ilości danych bez struktury, ujawniasz dane publicznie, czy przechowujesz dane aplikacji prywatnie — zarządzaj tymi zasobami za pomocą Eksploratora usługi Storage.

Zarządzaj teraz

Azure Cosmos DB

Zarządzanie jednostkami usługi Azure Cosmos DB, wykonywanie operacji na danych oraz aktualizowanie procedur składowanych, wyzwalaczy i innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki usługi Storage.

Zarządzaj teraz

Azure Data Lake Storage

Uzyskiwanie dostępu do dużych ilości danych bez struktury wraz z innymi jednostkami platformy Azure, takimi jak obiekty blob i kolejki.

Zarządzaj teraz

Pobieranie bezpłatnie Eksploratora magazynu: