Pomiń nawigację

Eksplorator usługi Azure Storage

Bezpłatne narzędzie do wygodnego zarządzania zasobami magazynu w chmurze platformy Azure z pulpitu

Zarządzanie magazynem w chmurze na platformie Azure

Przekazuj i pobieraj tabele, kolejki, pliki i obiekty blob usługi Azure Storage, jak również jednostki usług Azure Data Lake Storage i dyski zarządzane platformy Azure, oraz zarządzaj nimi. Konfiguruj uprawnienia magazynu oraz uprawnienia kontroli dostępu, warstwy i reguły.

Wszechstronność

Zarządzanie kontami magazynu w wielu subskrypcjach we wszystkich regionach platformy Azure, w infrastrukturze Azure Stack i w usłudze Azure Government.

Rozszerzalna

Dodaj nowe funkcje i możliwości za pomocą rozszerzeń, aby zarządzać jeszcze większą liczbą potrzeb związanych z magazynem w chmurze.

Dostępność

Intuicyjny i bogaty w funkcje graficzny interfejs użytkownika (GUI) z ułatwieniami dostępu do kompleksowego zarządzania zasobami magazynu w chmurze.

Bezpieczeństwo

Bezpieczny dostęp do danych przy użyciu usługi Azure AD i dostosowanych uprawnień listy kontroli dostępu (ACL).

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Wydajne nawiązywanie połączenia i zarządzanie zasobami i kontami usługi magazynu platformy Azure w różnych subskrypcjach i organizacjach. Tworzenie, usuwanie, wyświetlanie i edytowanie zasobów usługi Azure Storage, Azure Data Lake Storage i dysków zarządzanych platformy Azure oraz zarządzanie nimi.

Dowiedz się więcej

Dostosowywanie za pomocą rozszerzeń

Dostosuj Eksploratora usługi Microsoft Azure Storage do swoich potrzeb. Na przykład użyj rozszerzenia Azure Data Factory, aby przenieść dane z innych usług magazynu w chmurze, takich jak AWS S3, do usługi Azure Storage.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Płynne wyświetlanie i wyszukiwanie danych oraz zasobów i korzystanie z nich za pomocą intuicyjnego interfejsu. Ulepszone ułatwienia dostępu z opcjami czytnika zawartości wielu ekranów, motywami o wysokim kontraście i klawiszami dostępu w systemach Windows i macOS.

Eksploruj ułatwienia dostępu

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Eksplorator usługi Storage pozwala Ci pracować w odłączeniu od chmury lub w trybie offline za pomocą lokalnych emulatorów, np. Azurite. Ta elastyczność ułatwia zwiększanie produktywności i wydajności, umożliwiając jednocześnie obniżenie kosztów.

Praca z lokalnymi emulatorami

Uściślanie dostępu do danych

Używaj pełnego zakresu funkcji zabezpieczeń platformy Azure, w tym opartej na rolach kontroli dostępu, usługi Azure AD, parametrów połączenia i uprawnień listy kontroli dostępu (ACL) do nawiązywania łączności i zarządzania zasobami platformy Azure — zawsze za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie oparte na wiodących w branży zabezpieczeniach platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj natychmiastowy dostęp i środki w wysokości $200, rejestrując się w celu utworzenia bezpłatnego konta platformy Azure.

Przejrzyj wymagania wstępne instalacji dla systemu operacyjnego.

Zacznij korzystać z Eksploratora magazynu z dokumentacją i informacjami o wersji.

Zarządzanie zasobami danych

Azure Blob Storage

Nieważne, czy przechowujesz duże ilości danych bez struktury, ujawniasz dane publicznie, czy przechowujesz dane aplikacji prywatnie — zarządzaj swoimi zasobami za pomocą Eksploratora usługi Storage.

Zarządzaj teraz

Azure Data Lake Storage

Uzyskiwanie dostępu do dużych ilości danych bez struktury i innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki.

Zarządzaj teraz

Pobieranie bezpłatnie Eksploratora magazynu: