Grupy zarządzania platformy Azure

Wydajnie stosuj mechanizmy kontroli nadzoru i zarządzaj grupami subskrypcji platformy Azure

Pogrupuj swoje subskrypcje

Z łatwością zarządzaj subskrypcjami platformy Azure, grupując je ze sobą i wykonując akcje zbiorczo

Odwzoruj strukturę swojej organizacji

Utwórz hierarchię grup zarządzania platformy Azure dopasowaną do Twojej organizacji, aby wydajnie zarządzać swoimi subskrypcjami i zasobami

Zastosuj zasady i kontrolę dostępu do dowolnej usługi

Skorzystaj z pełnej integracji naszej platformy, aby zastosować warunki ładu, takie jak zasady, kontrola dostępu i w pełni dopracowane strategie, do dowolnej usługi platformy Azure

Powiązane produkty i usługi

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Cost Management + Billing

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Azure Resource Graph

Szybkie uzyskiwanie wglądu we wszystkie zasoby

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Wprowadzenie do grup zarządzania platformy Azure