Azure DevOps Projects

Utwórz dowolną aplikację platformy Azure w dowolnej usłudze Azure z mniej niż pięć minut

Łatwo rozpocznij przygodę z platformą Azure

Dzięki usłudze DevOps Projects możesz uruchomić aplikację w dowolnej usłudze platformy Azure jedynie w trzech krokach — po prostu wybierz język aplikacji, środowisko uruchomieniowe i usługę platformy Azure.

Wbudowana obsługa popularnych struktur aplikacji

Do wyboru masz wiele różnych języków — w tym m.in. .NET, Java, PHP, Node, Python i Go — a także wiele popularnych struktur roboczych. Możesz też wdrożyć własną aplikację z kontrolą kodu źródłowego.

Wdrażanie na wybranej platformie

Możesz uruchamiać swoją aplikację w systemie Windows lub Linux. Wystarczy, że wdrożysz ją w usłudze Azure Web Apps, Service Fabric bądź na maszynie wirtualnej lub wybierzesz usługę Azure Kubernetes Service dla swojej aplikacji. Mimo mnóstwa dostępnych opcji sam proces jest prosty i szybki.

Integracja z usługą Application Insights

Rozbudowany monitoring wydajności, zaawansowane funkcje alertów i łatwe do zrozumienia pulpity nawigacyjne pozwalają zadbać o dostępność i oczekiwaną wydajność aplikacji.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w chmurze

Zautomatyzuj i uprość wdrażanie aplikacji, korzystając z usługi Azure Pipelines. Dzięki automatycznie generowanym i w pełni zintegrowanym funkcjom ciągłej integracji i ciągłego wdrażania aplikacje są aktualizowane po każdej zmianie kodu źródłowego. Twórz i śledź listę prac, zarządzaj repozytoriami kodu oraz usprawniaj współpracę w zespole.

Łatwy początek

Dowiedz się, jak skalować praktyki DevOps w całej organizacji

Pobierz raport dotyczący podejścia DevOps w przedsiębiorstwie w latach 2020–2021, aby dowiedzieć się, jak wiodące organizacje wdrożyły metodykę DevOps w swoich firmach.

Powiązane produkty i usługi

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Rozpocznij pracę na platformie Azure w trzech prostych krokach