Aplikacje platformy .NET na platformie Azure

Twórz nowoczesne, skalowalne aplikacje dla chmury na platformie w chmurze zaprojektowanej z myślą o platformie .NET

Dlaczego platforma .NET na platformie Azure?

Więcej usług w chmurze

Osiągnij więcej przy programowaniu aplikacji dla chmury, korzystając z ponad 100 usług platformy Azure z natywną obsługą platformy .NET.

Narzędzia programu Visual Studio

Korzystaj ze zintegrowanych narzędzi deweloperskich programu Visual Studio, szybciej zaczynaj pracę, bazując na szablonach projektów, i zwiększ swoją produktywność dzięki rozbudowanym narzędziom do debugowania.

Szybsze i prostsze programowanie

Programuj z większą łatwością dzięki wdrażaniu jednym kliknięciem w programie Visual Studio albo użyj usługi Azure DevOps do skonfigurowania potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla swojej aplikacji.

Zwiększ produktywność dzięki programowi Visual Studio

Lokalnie twórz, debuguj i monitoruj aplikacje w chmurze oraz wdrażaj je w środowisku produkcyjnym przy użyciu zaawansowanych narzędzi do integracji. Korzystaj z szerokiej gamy funkcji i możliwości, aby szybko i efektywnie tworzyć wysoce bezpieczne aplikacje zoptymalizowane dla chmury.

Poznaj narzędzia platformy Azure w programie Visual Studio

Szybko rozpocznij opracowywanie swoich aplikacji .NET z obsługą chmury, korzystając z najnowszych zunifikowanych zestawów SDK

Usprawnij opracowywanie aplikacji w chmurze dzięki funkcjom, takim jak ponawianie prób połączenia za pomocą protokołu HTTP, rejestrowanie czy obsługa protokołów transportowych i uwierzytelniania.

Dowiedz się więcej w bibliotece udostępnionej Azure.Core dla platformy .NET lub pobierz zestawy SDK, aby rozpocząć.

Pobierz zestaw SDK

Zmigruj swoje aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Ucz się od osób, które już były w miejscu, w którym jesteś teraz. Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące przenoszenia istniejących aplikacji platformy .NET do chmury i zyskaj bezpłatną pomoc z zakresu migracji od zespołu, który stworzył platformę .NET.

Uzyskaj bezpłatną pomoc przy migracji

Aplikacje internetowe

Twórz aplikacje internetowe platformy .NET, które można łatwo hostować na platformie Azure przy użyciu platformy ASP.NET — zestawu narzędzi i bibliotek do tworzenia aplikacji i usług internetowych. Dzięki usłudze Azure App Service zyskaj dostęp do autoskalowania, możliwości wprowadzania poprawek, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaawansowanego monitorowania wydajności i migawek do debugowania środowiska produkcyjnego, aby tworzenie i uruchamianie aplikacji internetowych było łatwiejsze.

Utwórz aplikację internetową platformy ASP.NET na platformie Azure

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Uruchamiaj kod bez przejmowania się infrastrukturą i płać tylko za zasoby, których Twój kod używa podczas działania. Używaj usługi Azure Functions, aby uzyskać sterowane zdarzeniami, bezserwerowe środowisko obliczeniowe, które w pełni obsługuje platformę .NET.

Tworzenie pierwszej funkcji

Data services

Używaj dowolnych danych, bazując na zarządzanych usługach baz danych platformy Azure. Twórz bezpieczne, skalowalne i globalnie nadmiarowe magazyny danych relacyjnych oraz nierelacyjnych i łatwo uzyskuj do nich dostęp za pomocą platformy .NET.

Zapoznaj się z tymi samouczkami

Zapoznaj się z przykładami kodu w języku C#

Rozpocznij tworzenie aplikacji .NET na platformie Azure przy użyciu języka C#. Dzięki tym przykładom kodu i samouczkom zajdziesz dalej w programowaniu swoich aplikacji platformy .NET, od prostych aplikacji internetowych po analizę obrazów z użyciem sztucznej inteligencji.

Usługi platformy Azure, które powinien znać każdy deweloper platformy .NET

Przewodnik Szybki start dla deweloperów .NET na platformie Azure

Zobacz, które usługi mogą uruchamiać Twoje aplikacje platformy .NET oraz przechowywać Twoje dane efektywniej i bezpieczniej.

Zmodernizuj istniejące aplikacje platformy .NET za pomocą platformy Azure i kontenerów systemu Windows

Zobacz, jak przenieść istniejące aplikacje serwerowe platformy .NET Framework bezpośrednio do chmury bez zmieniania architektury czy ponownego pisania całych aplikacji.

Projektowanie natywnych dla chmury aplikacji .NET dla platformy Azure

W tej bezpłatnej książce elektronicznej zdefiniowano pojęcie natywności dla chmury, przedstawiono przykładową aplikację utworzoną zgodnie z regułami natywności dla chmury i omówiono tematy wspólne dla większości aplikacji natywnych dla chmury.

Zacznij programować przy użyciu platformy .NET na platformie Azure

Załóżmy Ci bezpłatne konto