Aplikacje platformy .NET na platformie Azure

Twórz nowoczesne, skalowalne aplikacje dla chmury na platformie w chmurze zaprojektowanej z myślą o platformie .NET

Dlaczego platforma .NET na platformie Azure?

Więcej usług w chmurze

Osiągnij więcej przy programowaniu aplikacji dla chmury, korzystając z ponad 100 usług platformy Azure z natywną obsługą platformy .NET.

Narzędzia programu Visual Studio

Korzystaj ze zintegrowanych narzędzi deweloperskich programu Visual Studio, szybciej zaczynaj pracę, bazując na szablonach projektów, i zwiększ swoją produktywność dzięki rozbudowanym narzędziom do debugowania.

Szybsze i prostsze programowanie

Programuj z większą łatwością dzięki wdrażaniu jednym kliknięciem w programie Visual Studio albo użyj usługi Azure DevOps do skonfigurowania potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla swojej aplikacji.

Zmigruj swoje aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Ucz się od osób, które już były w miejscu, w którym jesteś teraz. Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące przenoszenia istniejących aplikacji platformy .NET do chmury i zyskaj bezpłatną pomoc z zakresu migracji od zespołu, który stworzył platformę .NET.

Uzyskaj bezpłatną pomoc przy migracji

Aplikacje sieci Web

Twórz aplikacje internetowe platformy .NET, które można łatwo hostować na platformie Azure przy użyciu platformy ASP.NET — zestawu narzędzi i bibliotek do tworzenia aplikacji i usług internetowych. Dzięki usłudze Azure App Service zyskaj dostęp do autoskalowania, możliwości wprowadzania poprawek, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaawansowanego monitorowania wydajności i migawek do debugowania środowiska produkcyjnego, aby tworzenie i uruchamianie aplikacji internetowych było łatwiejsze.

Utwórz aplikację internetową platformy ASP.NET na platformie Azure

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Uruchamiaj kod bez przejmowania się infrastrukturą i płać tylko za zasoby, których Twój kod używa podczas działania. Używaj usługi Azure Functions, aby uzyskać sterowane zdarzeniami, bezserwerowe środowisko obliczeniowe, które w pełni obsługuje platformę .NET.

Tworzenie pierwszej funkcji

Data services

Używaj dowolnych danych, bazując na zarządzanych usługach baz danych platformy Azure. Twórz bezpieczne, skalowalne i globalnie nadmiarowe magazyny danych relacyjnych oraz nierelacyjnych i łatwo uzyskuj do nich dostęp za pomocą platformy .NET.

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie platformy .NET dzięki bazom danych platformy Azure w tych samouczkach

Zapoznaj się z przykładami kodu w języku C#

Zacznij korzystać z kodu w języku C# dla platform .NET i .NET Core. Dzięki tym przykładom kodu i samouczkom zajdziesz dalej w programowaniu swoich aplikacji platformy .NET, od prostych aplikacji internetowych po analizę obrazów z użyciem sztucznej inteligencji.

Zobacz, dlaczego Azure jest odpowiednią platformą .NET dla Ciebie

Przewodnik Szybki start dla deweloperów .NET na platformie Azure

Zobacz, które usługi mogą uruchamiać Twoje aplikacje platformy .NET oraz przechowywać Twoje dane efektywniej i bezpieczniej.

Zmodernizuj istniejące aplikacje platformy .NET za pomocą platformy Azure i kontenerów systemu Windows

Zobacz, jak przenieść istniejące aplikacje serwerowe platformy .NET Framework bezpośrednio do chmury bez zmieniania architektury czy ponownego pisania całych aplikacji.

Usługa DevOps z platformą ASP.NET Core i platformą Azure

Poznaj podstawowe pojęcia z zakresu tworzenia cyklu programistycznego dla platformy Azure przy użyciu narzędzi platformy .NET i procesów.

Zacznij programować przy użyciu platformy .NET na platformie Azure

Załóżmy Ci bezpłatne konto