Centrum deweloperów .NET

Platforma Azure ułatwia wdrażanie i skalowanie aplikacji platformy .NET przy użyciu dobrze znanych narzędzi

Wprowadzenie do środowiska .NET na platformie Azure

Utwórz aplikację sieci Web platformy ASP.NET przy użyciu jednego z popularnych szablonów

Wypróbuj samouczek usługi Blob Storage: Zarządzanie usługą Blob Storage

Skorzystaj z Samouczka dla aplikacji sieci Web platformy ASP.NET dostępnego w usłudze Azure App Service

Wymagania wstępne

Subskrypcja platformy Azure

Zestaw Azure SDK dla platformy .NET

Korzystaj z zasobów platformy Azure i zarządzaj nimi przy użyciu platformy .NET

Wypróbuj przykładowy sposób zarządzania maszynami wirtualnymi:

git clone https://github.com/Azure-Samples/compute-dotnet-manage-vm.git
cd compute-dotnet-manage-vm
dotnet restore

Zarządzaj aplikacjami sieci Web za pomocą zestawu Azure SDK:

git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-web-dotnet-manage.git
cd c app-service-web-dotnet-manage
dotnet restore

Płynne interfejsy API dla platformy .NET

Te interfejsy API istnieją równolegle z bieżącymi interfejsami API do zarządzania, dzięki czemu kod bieżącej aplikacji może korzystać z płynnych interfejsów API bez konieczności refaktoryzowania już istniejącego kodu.

Repozytorium serwisu GitHub

Kompilacja

Visual Studio Community [Windows]: oferuje bezpłatne, w pełni funkcjonalne i rozszerzalne środowisko IDE do tworzenia nowoczesnych aplikacji dla usług w chmurze.

Narzędzia platformy Azure dla programu Visual Studio [Windows]: zestaw Azure SDK dla platformy .NET umożliwia pełną integrację programu Visual Studio

Visual Studio Code [Mac/Linux/Windows]: bezpłatny edytor typu „open source” z funkcjami debugowania i uzupełniania kodu .NET oraz integracji z narzędziem Git i wieloma innymi

Zarządzanie wdrożeniami przy użyciu interfejsu Azure PowerShell w systemie Linux, Mac lub Windows

Informacje ogólne

Magazyn — obiekt blob

Magazyn — tabela

Magazyn — kolejka

Azure Cosmos DB

Kolejki usługi Service Bus

App Service — sieć Web

App Service — aplikacje mobilne

Skalowanie

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej