Platforma Azure w edukacji

Czy wiesz, że nauczyciele, uczniowie, badacze uniwersyteccy i informatycy w instytucjach edukacyjnych mają bezpłatny dostęp do narzędzi deweloperskich i usług platformy Azure? To nie wszystko: użyczamy też usług w chmurze na potrzeby badań. Firma Microsoft zobowiązała się do wspierania następnych pokoleń liderów w dziedzinie technologii przez udostępnianie narzędzi, technologii i mocy obliczeniowej. Znajdź poniżej odpowiednie dla siebie zasoby.

Jestem....

Platforma Azure w edukacji — krótki przewodnik

Program Zalecane dla Wymagania
Microsoft Imagine Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Wymagane jest zweryfikowanie statusu ucznia
Visual Studio Dev Essentials Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Badacz Badacz Profesjonalista IT Profesjonalista IT Do weryfikacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej i numeru telefonu
Microsoft Azure for Research Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Badacz Badacz Wymagane działanie
Notesy platformy Azure Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Nie jest wymagana karta kredytowa
Azure Machine Learning Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Nie jest wymagana karta kredytowa
Bezpłatne konto platformy Azure Nauczyciele Nauczyciele Uczniowie Uczniowie Badacz Badacz Profesjonalista IT Profesjonalista IT Do weryfikacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej i numeru telefonu
Funkcje aplikacji internetowych w usłudze Azure App Service Uczniowie Uczniowie Profesjonalista IT Profesjonalista IT Nie jest wymagana karta kredytowa
Bezpłatne szkolenia związane z platformą Azure Uczniowie Uczniowie Profesjonalista IT Profesjonalista IT Nie jest wymagana karta kredytowa
Microsoft IT Pro Career Center Profesjonalista IT Profesjonalista IT Nie jest wymagana karta kredytowa

Klucz