Przewodnik po platformie Azure dla deweloperów

Od pierwszego dnia programuj na platformie Azure, stosując typowe scenariusze projektowania aplikacji

Tworzenie aplikacji na platformie w chmurze zaprojektowanej dla Ciebie

Z najnowszej aktualizacji przewodnika po platformie Azure dla deweloperów dowiesz się, jak w ciągu kilku minut rozpocząć pracę nad dowolnym projektem, korzystając z w pełni skonfigurowanych, bezpiecznych środowisk programistycznych hostowanych w chmurze. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać kluczowe usługi platformy Azure, aby pomóc organizacji dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb biznesowych.

Opcje pobierania

Z tego przewodnika dla deweloperów dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:

Szybkie tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji internetowych oraz interfejsów API

Dowiedz się, jak używać usługi Azure App Service z popularnymi platformami w kontenerach lub uruchomionymi w systemie Windows lub Linux.

Dowiedz się, jak korzystać z miejsc wdrożenia w różnych środowiskach. Skorzystaj z ciągłego wdrażania, aby utworzyć potok kompilacja-testowanie-wydanie. Użyj usługi Azure Virtual Network, aby ograniczyć ujawnianie zasobów i usług tylko do aplikacji, a nie do szerszego Internetu.

Spełnij wszystkie swoje potrzeby związane z bazą danych dzięki bezpiecznym usługom klasy korporacyjnej

Wybieraj spośród wielu usług baz danych, aby spełnić potrzeby magazynu plików, relacyjnych baz danych, baz danych NoSQL, a nawet rozwiązań do analizy danych.

Dowiedz się, jak zidentyfikować odpowiedni interfejs API usługi Azure Cosmos DB na podstawie typu danych — w tym dokumentów, tabel bez struktury, wykresów i obiektów blob. Dowiedz się, jak używać usługi Azure SQL Database z ulubionymi narzędziami i jak wybrać odpowiednią warstwę usług na podstawie swoich wymagań.

Przekształć swoje aplikacje dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Zintegruj algorytmy uczenia maszynowego ze swoimi aplikacjami, wywołując interfejsy API i integrując zestawy SDK przy użyciu usługi Azure Cognitive Services.

Dowiedz się, jak usługi Cognitive Services umożliwiają przetwarzanie surowych danych i nawigowanie po wnioskach w celu podejmowania kluczowych decyzji. Trenuj algorytmy uczenia maszynowego przy użyciu własnych danych niestandardowych. Dowiedz się, jak łatwo możesz osadzić w aplikacjach funkcje widzenia, słyszenia, mówienia, wyszukiwania, rozumienia i szybszego podejmowania decyzji.

Zyskaj wgląd i zwiększ poziom bezpieczeństwa

Uzyskaj przegląd stanu zabezpieczeń, pomóż zapewnić ochronę przed zagrożeniami i uzyskaj zalecenia dotyczące zabezpieczeń dzięki usługom takim jak Azure Security Center.

Dowiedz się, jak aktywować usługę Security Center, aby uzyskać ujednoliconą widoczność i kontrolę, adaptacyjną ochronę przed zagrożeniami oraz inteligentne wykrywanie zagrożeń w przypadku obciążeń działających na brzegu sieci, lokalnie, na platformie Azure oraz w innych chmurach. Aktualizuj, kontroluj, monitoruj i utrzymuj zabezpieczenia na urządzeniach połączonych z Internetem zdalnie za pomocą usługi zabezpieczeń Azure Sphere.

Wdróż procesy DevOps do pracy dla Twoich zespołów

Usprawnij współpracę między zespołami programistycznymi w całym cyklu projektowania oprogramowania dzięki usługom Azure DevOps i GitHub.

Zapoznaj się ze szczegółową implementacją różnych składników usługi Azure DevOps. Dowiedz się, jak korzystać z usług GitHub, w tym jak tworzyć i śledzić problemy oraz żądania ściągnięcia w repozytorium GitHub. Poznaj bogaty zestaw narzędzi usługi Azure Repos, aby przyspieszyć przepływ pracy usługi Git.

Zobacz aplikacje demonstracyjne i rzeczywiste w działaniu

Zapoznaj się demonstracjami krok po kroku w przewodniku, aby wykonać następujące czynności:

  • Utworzenie i dostosowanie pulpitów nawigacyjnych w witrynie Azure Portal, a następnie udostępnienie ich członkom zespołu.
  • Utworzenie i wdrożenie prostej aplikacji internetowej .NET Core wraz z bazą danych przy użyciu witryny Azure Portal.
  • Rozszerzenie aplikacji w celu wykonywania analizy danych za pomocą usług Azure Logic Apps i Cognitive Services.
  • Skonfigurowanie ciągłego dostarczanie za pomocą serwisu GitHub w celu automatycznego wdrażania zmian w ramach ciągłego potoku dostarczania, dzięki czemu aplikacje będą bardziej niezawodne i łatwiejsze w aktualizacji.

Od pierwszego dnia programuj na platformie Azure, stosując typowe scenariusze projektowania aplikacji

Pobierz bezpłatny przewodnik