Přeskočit navigaci

Rezervované instance virtuálních počítačů Azure

Rezervujte si virtuální počítače předem a ušetřete až 80 procent

Více cloudu, méně nákladů

Významné snížení nákladů při jednoleté nebo tříleté smlouvě na virtuální počítače s Windows a Linuxem – v porovnání s cenami průběžných plateb až 72 procent. Když zkombinujete úspory nákladů, které přináší rezervované instance Azure, s výhodami programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, můžete ušetřit až 80 procent*.

Snižte celkové náklady na vlastnictví kombinací rezervovaných instancí Azure a cen průběžných plateb a spravujte náklady na předvídatelné a proměnlivé úlohy.

A co víc, s jedinou platbou předem teď můžete vylepšit plánování rozpočtu a prognózování a snadno spočítat své investice.

Přečíst nejčastější dotazy

Jednoduchost se potkává s flexibilitou

Rezervované instance virtuálních počítačů Azure si můžete vybrat a zakoupit ve třech snadných krocích – stačí určit oblast Azure, typ virtuálních počítačů a délku smlouvy (jeden nebo tři roky) a to je všechno.

Rezervované instance Azure sice vyžadují předběžný závazek využití objednané kapacity, umožňují ale také flexibilní změny, když se situace vaší firmy změní. Rezervované instance můžete kdykoli snadno vyměnit nebo zrušit.

 • Pokud se potřeby vašich úloh nebo aplikací změní, můžete rezervované instance Azure nahradit jinými v libovolné oblasti nebo z libovolné řady.
 • Rezervované instance Azure můžete kdykoli zrušit a vrátit zbývající měsíce rezervované instance zpět Microsoftu s poplatkem za předčasné ukončení, a to až do ročního limitu.

Rezervované instance Azure je možné přiřadit na úrovni registrace nebo předplatného, takže můžete spravovat využití rezervovaných instancí na úrovni organizace nebo jednotlivých oddělení. Přiřazení můžete snadno změnit také po nákupu.

Další informace

Nastavte si virtuální počítač během několika sekund.

Aktivujte svůj program Azure Hybrid Benefit.

Odhadněte své měsíční náklady pomocí cenové kalkulačky.

Zvolte si Azure pro aplikace pro Windows Server.

Nejčastější dotazy

 • Rezervované instance je možné zakoupit se smlouvou na jeden nebo tři roky a jednou platbou předem.

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise můžou k nákupu rezervovaných instancí virtuálních počítačů Azure použít peněžní závazek Azure. Pokud zákazníci se smlouvou Enterprise využijí celý svůj peněžní závazek, stále si můžou koupit rezervované instance, ale tyto nákupy se jim budou fakturovat na další faktuře za nadlimitní využití.

  Zákazníkům nakupujícím prostřednictvím webu Azure.com se v okamžiku nákupu z platební karty uvedené v záznamech strhne celá platba za Azure Reserved Instances předem.

 • Rezervovaná instance se okamžitě použije pro všechny stávající spuštěné virtuální počítače, které odpovídají podmínkám ročního nebo tříletého závazku, v závislosti na tom, jestli jsou rezervované instance omezené na konkrétní předplatné nebo použité na úrovni registrace. V obou případech se období rezervovaných instancí zahájí okamžitě po zakoupení.

 • Rezervovaná instance Azure přináší výhody na úrovni registrace nebo předplatného a v případě potřeby umožňuje snadnou změnu přiřazení i po zakoupení. Přiřazení vám umožňuje rozhodnout, jestli se má rezervace použít na úrovni účtu/registrace nebo předplatného Azure. Zajišťuje tak flexibilitu pro dosažení úspor. Pokud například chcete jednoduše koupit rezervace, abyste vaší organizaci ušetřil peníze, můžete všechny rezervace přiřadit k úrovni účtu. Pokud chce nějaká obchodní jednotka, třeba finanční oddělení, koupit rezervaci výhradně pro své použití, je možné ji přiřadit k předplatnému a zajistit tak využití úspor jenom pro tuto skupinu.

 • Rezervované instance Azure poskytují jednu cenu pro všechny velikosti virtuálních počítačů v oblasti. Nákup rezervované instance nevyžaduje výběr virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Pokud vyberete virtuální počítač s Windows Serverem, máte možnost využít Zvýhodněné hybridní využití Azure nebo zaplatit sazbu za Windows Server. Další informace najdete na stránce s cenami Azure.

 • Windows Server můžete do rezervované instance virtuálního počítače Azure přidat dvěma způsoby. Prvním způsobem je použít Zvýhodněné hybridní využití Azure. Pokud máte místní Windows Server se Software Assurance, můžete tyto licence přiřadit k rezervované instanci Azure. V rámci Azure se za Windows Server nebude nic účtovat. Po celou dobu využívání programu Zvýhodněné hybridní využití Azure budete zodpovídat za další platby za licenci a programy Software Assurance (označované jako L/SA) pro Windows Server, program Software Assurance (SA) nebo místní předplatné. Druhým způsobem je přidat Windows Server s využitím hodinového měřiče Windows Serveru. Pokud nemůžete využít výhod programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, Windows Server se bude účtovat v době aktivity virtuálního počítače podle počtu jader, která virtuální počítač využívá.

 • Výběrem nabídky rezervací v levé části webu Azure Portal zobrazíte všechny rezervované instance přidružené k příslušnému účtu. Všechny rezervované instance se zobrazí vpravo.

 • Výměna umožňuje získat poměrnou refundaci za nevyužité množství, která se v plné výši strhne z ceny nového nákupu. Zrušením se ukončí vaše smlouva a obdržíte poměrnou refundaci za nevyužité množství minus poplatek za předčasné ukončení ve výši 12 procent.

 • Rezervaci můžete zrušit kdykoli (až $50000krát za rok). Zrušení umožňuje vrátit zbývající měsíce rezervované instance zpět Microsoftu s poplatkem za předčasné ukončení ve výši 12 procent. Zbývající poměrný zůstatek minus tento poplatek se bude refundovat proti vašemu původnímu nákupu.

 • Na portálu pro správu zobrazte inventář rezervovaných instancí. Klikněte na nějakou instanci a na panelu příkazů se objeví dvě tlačítka – refundace a výměna. Po výběru jedné z možností se otevře lístek podpory s předvyplněnými podrobnostmi o rezervované instanci. Po odeslání se žádost zpracuje a vygeneruje se e-mail pro potvrzení žádosti.

 • Rezervované instance Azure jsou dostupné pro všechny rodiny virtuálních počítačů, kromě řad A-Series, A_v2-Series a G-Series. Rezervované instance Azure nejsou dostupné v oblastech Azure Government, Azure Germany a Azure China. Zákazníci EA si mohou rezervace zakoupit ve všech zemích, ve který je Azure v současnosti k dispozici. Pro zákazníky, kteří se zaregistrovali prostřednictvím azure.com (zákazníci s průběžnými platbami), není nabídka rezervovaných instancí Azure RI dostupná v Indii, Brazílii, Rusku, Koreji, Argentině, Hongkongu, Indonésii, Lichtenštejnsku, Malajsii, Mexiku, Saúdské Arábii, Jihoafrické republice, Turecku a na Tchaj-wanu. Vzhledem k nabízené flexibilitě výměny rezervovaných instancí za jiné v jiné oblasti nebo rodině virtuálních počítačů nezaručujeme dostupnost kapacity v žádné konkrétní oblasti ani rodině virtuálních počítačů. Rezervované instance navíc nejsou dostupné pro klasické virtuální počítače.

 • Zákazníci obdrží e-mailová oznámení 30 dnů před vypršením platnosti rezervace a při jejím vypršení. Po vypršení platnosti rezervace zůstanou nasazené virtuální počítače spuštěné a budou se účtovat podle sazby pro průběžné platby.

 • Ne, v současnosti nejsou k dispozici rezervace se začátkem v budoucnu.

 • Velikosti virtuálních počítačů s potlačeným výkonem jader nebo v promoakci v současnosti nemají nárok na výhody rezervovaných instancí.

 • Ano, rezervované instance se pro virtuální počítače VM Scale Sets podporují.

 • Azure Batch má dva režimy: předplatné uživatele a služba Batch. Rezervované instance jsou dostupné pouze pro režim předplatného uživatele. Rezervované instance se použijí na virtuální počítače nasazené službou Batch.

 • Přestože rezervované instance Azure nabízejí kapacitu s určenou prioritou, nezaručují dostupnost kapacity pro váš virtuální počítač. Kapacita s určenou prioritou se bude vztahovat na skladovou položku virtuálního počítače v příslušné oblasti, neurčuje však prioritu kapacity pro konkrétní skupinu dostupnosti nebo VM Scale Sets. Pro případ, že byste potřebovali nasazení do jiné oblasti nebo změnu velikosti nebo řady virtuálního počítače, rezervované instance Azure nabízejí špičkovou flexibilitu s možností výměny za libovolnou jinou rezervovanou instanci, kterou nabízíme.

* Úspory ve výši 80 % vycházejí z kombinace Windows Serveru a rezervované instance Azure na tři roky. Odhad nezahrnuje náklady na Software Assurance. Ukázkové porovnání ročních nákladů na dva virtuální počítače D2V3 s Windows Serverem Úspory se počítají pro dva virtuální počítače D2V3 v oblasti USA – západ 2 spuštěné 744 hodin měsíčně po dobu 12 měsíců. Základní výpočetní sazbou je sazba za SUSE Linux Enterprise pro oblast USA – západ 2. Ceny Azure jsou k 24. dubnu 2018. Ceny se mohou změnit. Skutečné úspory se mohou lišit v závislosti na umístění, typu instance nebo využití.