Rezervované instance virtuálních počítačů Azure

Rezervujte si virtuální počítače předem a ušetřete až 80 procent

Více cloudu, méně nákladů

Významné snížení nákladů při jednoleté nebo tříleté smlouvě na virtuální počítače s Windows a Linuxem – v porovnání s cenami průběžných plateb až 72 procent. Když zkombinujete úspory nákladů, které přináší rezervované instance Azure, s výhodami programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, můžete ušetřit až 80 procent**.

Snižte celkové náklady na vlastnictví kombinací rezervovaných instancí Azure a cen průběžných plateb a spravujte náklady na předvídatelné a proměnlivé úlohy. V mnoha případech můžete využitím flexibility velikosti rezervované instance dál snížit vaše náklady.

A co víc, s jedinou platbou předem teď můžete vylepšit plánování rozpočtu a prognózování a snadno spočítat své investice. Nebo si snižte finanční výdaje předem a využijte možnosti měsíčních plateb bez dalších nákladů.*

Přečíst nejčastější dotazy

Jednoduchost se potkává s flexibilitou

Rezervované instance virtuálních počítačů Azure si můžete vybrat a zakoupit ve třech snadných krocích – stačí určit oblast Azure, typ virtuálních počítačů a délku smlouvy (jeden nebo tři roky) a to je všechno.

Rezervované instance Azure sice vyžadují předběžný závazek využití objednané kapacity, umožňují ale také flexibilní změny, když se situace vaší firmy změní. Rezervované instance můžete kdykoli snadno vyměnit nebo zrušit.

 • Pokud se potřeby vašich úloh nebo aplikací změní, můžete rezervované instance Azure nahradit jinými v libovolné oblasti nebo z libovolné řady.
 • Rezervované instance Azure můžete kdykoli zrušit a vrátit zbývající měsíce rezervované instance zpět Microsoftu s poplatkem za předčasné ukončení, a to až do ročního limitu.

Rezervované instance Azure je možné přiřadit na úrovni registrace nebo předplatného, takže můžete spravovat využití rezervovaných instancí na úrovni organizace nebo jednotlivých oddělení. Přiřazení můžete snadno změnit také po nákupu.

Automatizace a možnost volby s využitím flexibility velikosti instance

Požadavky vaší firmy a vašich aplikací se neustále vyvíjejí. Zavázat se k použití konkrétní velikosti virtuálního počítače předem (aby bylo možné využít cenových slev, které služba Azure Reserved Instances nabízí) může být omezující.

Zjednodušte a zautomatizujte správu Azure RI. Teď jsou vaše rezervované instance Azure ještě adaptabilnější. Azure může tyto RI automaticky uplatnit pro jiné velikosti virtuálních počítačů v rámci téže skupiny a oblasti. Následkem toho strávíte správou RI méně času. Možná dosáhnete finanční úspory. Nechte Azure, ať vaše rezervované instance spravuje za vás, a využijte možnost strávit víc času nad inovativními projekty, které mohou podpořit rozvoj vašeho podnikání.

V souladu s naším příslibem zajistit jednodušší a flexibilnější RI než libovolný jiný poskytovatel cloudu se tato výhoda vztahuje na virtuální počítače s Windows i Linuxem.

Další informace o flexibilitě velikosti instance

Nejčastější dotazy

 • Kupte si Azure Reserved VM Instances na jeden nebo tři roky přímo na webu Azure Portal a zaplaťte jednou platbou předem nebo plaťte po měsících. Možnost měsíčních plateb je dostupná bez dalších nákladů. Pokud ale jste na trhu, kde se neúčtuje v amerických dolarech,vaše měsíční platby se mohou měnit v závislosti na směnném kurzu pro vaši místní měnu pro aktuální měsíc.

 • Přejděte k sekci virtuálních počítačů na portálu pro správu Azure a klikněte na virtuální počítač. Získáte informace o velikosti tohoto virtuálního počítače. Tuto velikost zadejte při nákupu rezervované instance. Sleva za rezervované instance se automaticky použije pro virtuální počítače, které svými atributy a počtem odpovídají službě Azure Reserved VM Instances.

  Pokud jste zákazník se smlouvou Enterprise (EA) nebo přímý webový zákazník, můžete si stáhnout soubor využití a informace o velikosti virtuálního počítače získat z tohoto souboru, a to z hodnoty Service Type (Typ služby) v části Additional info (Další informace).

 • Ano. Během nákupu rezervovaných instancí vám Microsoft poskytne doporučení v závislosti na využití za posledních 30 dnů a možnostech úspor.

 • Podrobnosti o slevě za rezervované instance najdete v souboru využití. Virtuální počítače, které získají výhodu rezervované instance, budou mít v souboru využití v části věnované dalším informacím uvedené podrobnosti o službě Azure Reserved VM Instances. Tytéž informace také získáte z rozhraní API využití.

  Přečtěte si další informace pro zákazníky EA.

  Přečtěte si další informace pro přímé webové zákazníky.

  Pokud chcete zobrazit všechny nákupy, přejděte k oknu rezervací na webu Azure Portal.

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise mohou k nákupu Azure Reserved Virtual Machine Instances použít peněžní závazek Azure. Pokud zákazníci se smlouvou Enterprise využijí celý svůj peněžní závazek, stále si mohou koupit Azure Reserved VM Instances, ale tyto nákupy se jim budou fakturovat na další faktuře za nadlimitní využití a budou vyžadovat jednu platbu předem.

  Zákazníkům nakupujícím prostřednictvím webu Azure.com se v okamžiku nákupu z platební karty uvedené v záznamech strhne celá platba za Azure Reserved Instances předem.

 • Výhody Azure Reserved Virtual Machine Instances můžete přiřadit na úrovni registrace nebo předplatného a v případě potřeby snadno změnit přiřazení i po zakoupení. Přiřazení vám umožňuje rozhodnout, jestli se má rezervovaná instance použít na úrovni účtu/registrace nebo předplatného Azure. Zajišťuje tak flexibilitu pro dosažení úspor. Pokud si například chcete koupit rezervované instance, abyste ušetřili peníze pro vaši organizaci, můžete všechny služby Azure Reserved VM Instances přiřadit na úrovni účtu. Pokud naopak chce nějaká obchodní jednotka, třeba finanční oddělení, koupit službu Azure Reserved Virtual Machine Instances výhradně pro svoje vlastní použití, je možné ji přiřadit k předplatnému a zajistit tak využití úspor jenom pro tuto skupinu.

 • Platnost služby Azure Reserved VM Instances začíná okamžitě po zakoupení,. V současnosti se nedá koupit služba Azure Reserved VM Instances, která by začínala k budoucímu datu. Cenové zvýhodnění Reserved VM Instances se okamžitě uplatní pro libovolné spuštěné virtuální počítače s odpovídajícím umístěním datového centra a s odpovídající instancí, a to v závislosti na tom, jak nastavíte rozsah služby Reserved VM Instances pro konkrétní předplatné nebo na úrovni registrace/předplatného.

 • Služba Azure Reserved Virtual Machine Instances poskytuje jednu cenu pro všechny velikosti virtuálních počítačů v oblasti. Při nákupu Reserved VM Instances není nutné volit operační systém. Pokud je ve virtuálním počítači nasazený systém Windows Server, můžete buď využít program Zvýhodněné hybridní využití Azure, nebo zaplatit licenční sazbu pro Windows Server. Další informace najdete na stránce s cenami Azure.

 • Windows Server můžete do rezervované instance virtuálního počítače Azure přidat dvěma způsoby. Prvním způsobem je použít program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server. Pokud máte místní Windows Server se Software Assurance, můžete tyto licence přiřadit k rezervované instanci Azure. V rámci Azure se za Windows Server nebude nic účtovat. Po celou dobu využívání programu Zvýhodněné hybridní využití Azure budete zodpovídat za další platby za licenci a programy Software Assurance (označované jako L/SA) pro Windows Server, program Software Assurance (SA) nebo místní předplatné. Druhým způsobem je přidat Windows Server s využitím hodinového měřiče Windows Serveru. Pokud nemůžete využít výhod programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, náklady na licence Windows Serveru se budou účtovat v době aktivity virtuálního počítače podle počtu jader, která virtuální počítač využívá.

 • Výběrem nabídky rezervací v levé části webu Azure Portal zobrazíte všechny služby Azure Reserved VM Instances přidružené k příslušnému účtu. Všechny detaily přidružené ke službě Azure Reserved VM Instances, kterou jste zakoupili, se zobrazí vpravo.

 • Výměna umožňuje získat poměrnou refundaci za nevyužité množství, která se v plné výši strhne z nákupní ceny nové služby Azure Reserved VM Instances. Zrušením se vaše služba Azure Reserved VM Instances ukončí a obdržíte poměrnou refundaci za nevyužité období služby Azure Reserved VM Instances minus poplatek za předčasné ukončení ve výši 12 procent.

 • Počet výměn, které můžete provést, není nijak omezený. Za výměnu se navíc neplatní žádný poplatek. Hlavní omezení spočívá v tom, že nově zakoupená služba Azure Reserved VM musí mít stejnou nebo větší hodnotu, než je poměrná část kreditu z původní služby Azure Reserved VM Instances. Služba Azure Reserved VM Instances se navíc dá vyměnit jenom v rámci stejné služby Azure, například virtuální počítač za virtuální počítač.

 • Službu Azure Reserved VM Instances můžete kdykoli zrušit (nejvýš $50000krát ročně). Zrušení umožňuje vrátit zbývající měsíce služby Azure Reserved VM Instances zpět Microsoftu s poplatkem za předčasné ukončení ve výši 12 procent. Zbývající poměrný zůstatek minus tento poplatek se bude refundovat proti vašemu původnímu nákupu.
 • Na portálu pro správu zobrazte inventář Azure Reserved VM Instances. Klikněte na nějakou instanci a na panelu příkazů se objeví dvě tlačítka – refundace a výměna. Po výběru se otevře lístek podpory s předem vyplněnými detaily služby Azure Reserved VM Instances. Po odeslání se žádost zpracuje a dostanete e-mail potvrzující její dokončení.

  • Azure Reserved VM Instances je možné použít pro VM Scale Sets.
  • Azure Reserved VM Instances je možné použít pro režim uživatelských předplatných služby Azure Batch.
  • Služba Azure Reserved VM Instances není dostupná pro řady A-Series, Av2-Series nebo G-Series.
  • Azure Reserved VM Instances se neuplatní pro propagační virtuální počítače.
 • Zákazníci obdrží e-mailová oznámení 30 dnů před vypršením platnosti a znovu v den vypršení platnosti. Po vypršení platnosti rezervovaných instancí budou nasazené virtuální počítače dál běžet a budou se účtovat aktuální sazbou pro průběžné platby.

 • Přestože služba Azure Reserved Virtual Machine Instances nabízí kapacitu s určenou prioritou, nezaručuje dostupnost kapacity pro vaše virtuální počítače. Kapacita s určenou prioritou se bude vztahovat na skladovou položku virtuálního počítače v příslušné oblasti, neurčuje ale prioritu kapacity pro konkrétní skupinu dostupnosti nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. Pro případ, že byste potřebovali nasazení do jiné oblasti nebo změnu velikosti nebo řady virtuálního počítače, Azure Reserved VM Instances nabízejí špičkovou flexibilitu s možností výměny za libovolnou jinou službu rezervovaných instancí Azure, kterou nabízíme.

 • Flexibilita velikosti instance je funkce spojená se službou Azure Reserved VM Instances. Flexibilita velikosti instance automaticky uplatní úspory rezervované instance na libovolný virtuální počítač, který použijete v rámci stejné oblasti a stejné skupiny virtuálních počítačů Azure RI. Flexibilita velikosti instance může uplatnit vaše nákupy RI pro virtuální počítače, které se momentálně nevyužívají. Pokud jste například zakoupili rezervovanou instanci D8s_v3 v oblasti Východní USA, flexibilita velikosti instance se pokusí uplatnit výhodu RI s 8 jádry na jiné virtuální počítače Ds_v3 spuštěné ve stejné oblasti Východní USA. Může to být kombinace čtyř 2jádrových virtuálních počítačů (D2s_v3) nebo dvou 4jádrových virtuálních počítačů (D4s_v3) nebo pokrytí poloviny nákladů na jeden 16jádrový virtuální počítač (D16s_v3). Sleva za rezervované instance se uplatňuje podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Proto pokud do fakturačního systému přijde použití D2s_v3 před použitím D8s_v3, výhoda RI se použije pro D2s_v3.

  Pokud potřebujete změnit velikost virtuálního počítače nebo změnit výběr virtuálního počítače, který už je součástí předplacené rezervované instance RI, může následkem toho Azure automaticky uplatnit vaši výhodu RI napříč existujícími virtuálními počítači v rámci stejné oblasti a skupiny virtuálních počítačů. A nemusíte přitom nejdřív vracet RI Microsoftu nebo resetovat období RI. Kompletní přehled najdete v dokumentaci.

 • Skupina virtuálních počítačů Azure RI je jednoduše seznam virtuálních počítačů, u kterých se dá uplatnit flexibilita velikosti instance. Skupina virtuálních počítačů neodpovídá žádné stávající řadě virtuálních počítačů Azure. Seznam skupin virtuálních počítačů RI a další podrobnosti najdete v dokumentaci.

Rezervujte si virtuální počítače předem a ušetřete až 80 procent