Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Data Lake Storage Gen1

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Získejte maximální hodnotu ze všech vašich nestrukturovaných, polostrukturovaných a strukturovaných dat pomocí prvního cloudového datového jezera vytvořeného pro podniky – bez omezení velikosti dat. Azure Data Lake Storage Gen1 je zabezpečený, masivně škálovatelný a postavený na otevřeném standardu HDFS, což vám umožňuje spouštět masivně paralelní analýzy.

Celkové náklady na Azure Data Lake Storage Gen1 závisí na tom, kolik dat ukládáte, a také na objemu a velikosti transakcí a odchozích datových přenosů.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Průběžné platby

Využití Cena za měsíc
Prvních 100 TB $- za GB
Dalších 100 TB až 1 000 TB $- za GB
Dalších 1 000 TB až 5 000 TB $- za GB
Přes 5 000 TB Kontaktujte nás
1 GB = 1024^3 bajtů

Balíčky s měsíčním závazkem

Balíčky s měsíčním závazkem poskytují ve srovnání s cenami při průběžných platbách výraznou slevu (až 33 %).

Kapacita závazku Cena za měsíc Úspory přes průběžné platby
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1 000 TB $-
Přes 1 000 TB Kontaktujte nás

1 GB = 1024^3 bajtů

Za nadlimitní data přesahující stanovenou velikost úložiště se účtuje sazba $-/GB za měsíc.

Ceny za transakce

Pro transakce prováděné s daty platí následující ceny. Tyto sazby platí pro plán průběžných plateb i pro balíčky s měsíčním závazkem.

Využití Cena
Operace zápisu (za 10 000 operací) $-
Operace čtení (za 10 000 operací) $-
Operace odstranění Zdarma
Omezení velikosti transakce Bez omezení

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Data Lake Storage Gen1

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Data Lake Storage Gen1

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Data Lake Storage Gen1.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Data Lake Storage Gen1

 • Všechny operace s Azure Data Lake Storage Gen1 se účtují jako jedna transakce. Zahrnuje to i operace HTTP a operace, které provádějí úlohy Azure Data Lake Analytics.

 • Transakce Azure Data Lake Storage Gen1 se účtují při každém čtení nebo zápisu dat do služby. Každé čtení nebo zápis dat o velikosti do 4 MB uživatelem, aplikací nebo jinou službou Azure se účtuje jako jedna transakce. Například pokud jedna operace zápisu do služby Data Lake Storage Gen1 vloží 128 kB dat, účtuje se jako jedna transakce. Transakce se účtují v přírůstcích do velikosti 4 MB, takže pokud je určitá položka větší než 4 MB, naúčtuje se jako víc přírůstků. Například pokud jedna operace čtení ze služby Data Lake Storage Gen1 načte 9 MB dat, účtuje se jako tři transakce (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Podívejme se, jak se transakce zobrazují na faktuře v závislosti na operacích čtení a zápisu. Pro tyto účely předpokládejme scénář, kdy vaše aplikace zapisuje data do služby Data Lake Storage Gen1 rychlostí 10 položek za sekundu a každá položka má 8 MB. Řekněme, že kromě toho pomocí služby Azure IoT Hub ingestujete data do služby Data Lake Storage Gen1 rychlostí 5 položek za sekundu a každá položka je menší než 4 MB. Předpokládejme také, že máte úlohu služby Data Lake Analytics, která běží 4 hodiny denně a přitom čte 1 000 položek za sekundu, z nichž každá je menší než 4 MB. Ve výše popsaném scénáři bude služba Data Lake Storage Gen1 účtovat transakce zápisu pro zápis dat vaší aplikací a službou Azure IoT Hub a transakce čtení pro čtení dat ze služby Data Lake Storage Gen1 službou Data Lake Analytics. Bude se vám účtovat následující:

  Položka Objem využití za měsíc Sazba za měsíc Měsíční náklady
  Transakce zápisu ze zákaznické aplikace 2 × (10 položek za sekundu × 3 600 × 730) $0.05 za 10 000 transakcí $262.8
  Transakce zápisu ze služby Azure IoT Hub 5 položek za sekundu × 3 600 × 730 $0.05 za 10 000 transakcí $65.7
  Transakce čtení ze služby Data Lake Analytics 1 000 položek za sekundu × 3 600 × 4 × 31 $0.004 za 10 000 transakcí $178.56
  Celková cena transakcí $507.06

  Operace čtení a zápisu generované všemi aplikacemi a službami, včetně Azure Data Lake Analytics, závisí na celé řadě faktorů. Neexistuje jednoduchý způsob, jak přesně předpovědět počet operací generovaných jednotlivými aplikacemi. Pokud chcete odhadnout vaše náklady na transakce, měli byste na určitou dobu spustit reprezentativní úlohu a sledovat počet čtení a zápisů a výsledné účtované transakce.

 • Ano. Kapacita služby Storage se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrné denní velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba trvale využíváte 10 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce nic, bude se vám účtovat průměrné využití, tzn. 5 GB úložiště.

 • Příklad: Ve službě Azure Data Lake Storage Gen1 máte celý měsíc uložených 120 TB dat. Během tohoto měsíce provedete s těmito daty 100 milionů operací. Řekněme, že 20 % těchto operací tvoří operace zápisu a zbylých 80 % jsou operace čtení. Vaše celkové náklady pro plán průběžných plateb se vypočtou takto:

  Jednotka měření Objem využití Cena Měsíční náklady
  GB za měsíc 120 * 1 024= 122 800 $0.039 za prvních 100 TB, $0.038 za dalších 20 TB 100 * 1 024 * $0.039 + 20 * 1 024 * $0.038 = $4771.84
  Operace zápisu 20 % * 100milionů = 20 milionů $0.05 za 10 000 transakcí 2 000 * $0.05 = $100
  Operace čtení 80 % * 100 milionů = 80 milionů $0.004 za 10 000 transakcí 8 000 * $0.004 = $32
  Celkem $4903.84
 • Vyúčtování pro balíčky s měsíčním závazkem funguje takto:

  • Fakturační cyklus odpovídá kalendářním měsícům. Proto vždycky začíná 1. den v měsíci a končí poslední den v měsíci.
  • Když balíček teprve začínáte využívat, cenu za měsíc přepočteme poměrně podle zbývajícího počtu dní v příslušném měsíci. Příklad: Pokud jste se zavázali k odběru 100TB balíčku a do konce měsíce zbývá 10 dní, získáte okamžitě 100 TB za cenu $935.484 ($2900 / 31 dní v měsíci * 10 zbývajících dní). Při poměrném účtování dělíme cenu 31 dny, aby byl výsledek vždycky ve váš prospěch.
  • Nový balíček si v průběhu měsíce můžete zvolit kdykoli. Změna vstoupí v platnost od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Příklad: Pokud máte balíček 10 TB a rozhodnete se přejít ke 100TB balíčku, začne tato změna platit od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. Po zbytek aktuálního měsíce budete dál využívat 10TB balíček.
  • Když spotřeba úložiště překročí limit balíčku, bude se vám nadlimitní spotřeba účtovat sazbou $0.039/GB za měsíc (poměrně po dnech). Příklad: Pokud překročíte limit balíčku o 100 GB po dobu 10 dnů, bude se vám účtovat 100 * $0.039 / 31 * 10 = $1.259.
  • Balíček s měsíčním závazkem se použije pro účet Azure Data Lake Storage Gen1. V současné době neumožňujeme nákup více balíčků s měsíčním závazkem na jeden účet. Pokud například potřebujete ukládat 200 TB dat, není možné koupit pro jeden účet dva balíčky s měsíčním závazkem 100 TB. Nejlepší možností je koupit balíček s měsíčním závazkem 100 TB a platit za nadlimitní využití dalších 100 TB.
 • Příklad: Začnete měsíc se 100TB balíčkem a na svém účtu Data Lake Storage Gen1 uložíte 100 TB po dobu prvních 15 dnů a potom 120 TB po dobu zbývajících 16 dnů. Během tohoto měsíce provedete s těmito daty 100 milionů operací. Řekněme, že 20 % těchto operací tvoří operace zápisu a zbylých 80 % jsou operace čtení. Vaše celkové náklady pro balíček s měsíčním závazkem se vypočtou takto:

  Jednotka měření Objem využití Cena Měsíční náklady
  Balíček 100 TB $2900 $2900
  Nadlimitní data v GB 20 * 1 024 = 20 480 GB $0.039 za měsíc (poměrné přepočítání na den) 20 480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Operace zápisu 20 % * 100 mil. = 20 mil. $0.05 za 10 000 transakcí 2 000 * $0.05 = $100
  Operace čtení 80 % * 100 mil. = 80 mil. $0.004 za 10 000 transakcí 8 000 * $0.004 = $32
  Celkem $3444.243
 • Ano. Pro účely vyúčtování se metadata pro soubory a složky započítávají do kapacity úložiště. Minimální fakturovatelná velikost souboru nebo složky ve službě Azure Data Lake Storage Gen1 je 256 kB. Menší soubory se sice můžou ukládat, ale jako objem data se bude účtovat větší z následujících hodnot: (a) celkový počet dat uložených v účtu nebo (b) 256 kB * (počet souborů a složek).

  V následující tabulce je uvedeno několik příkladů ilustrujících tento výpočet.

  Objem dat uložených v účtu Počet souborů a složek v účtu Velikost úložiště metadat Uložená data (pro účely vyúčtování)
  A B C = 256 kB * B MAX (A, C)
  100 bajtů 1 256 kB 256 kB
  300 kB 2 512 kB 512 kB
  100 MB 10 2 560 kB 100 MB
  1 GB 100 25 600 kB 1 GB

  Jak ukazují výše uvedené příklady, pro úsporu nákladů na ukládání metadat doporučujeme ukládat data ve větších souborech.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V