Cognitive Services-priser – QnA Maker

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, språk- och sökfunktioner.

QnA Maker är en lättanvänd och webbaserad tjänst som lär upp AI-instanser att besvara användarfrågor på ett mer naturligt och konversationslikt sätt. Modellen med frågor och svar samt det grafiska användargränssnittet gör att du inte behöver vara expert på naturliga språk för att kunna lära upp, hantera och använda tjänsten i olika scenarier.

Prisinformation

Instans Transaktioner per sekund (TPS) Funktioner Pris
Kostnadsfri 3 TPS Upp till 1 MB per dokument
Upp till 100 transaktioner per minut
Upp till 50 000 transaktioner per månad
3 hanterade dokument utan kostnad per månad
Standard 3 TPS Upp till 100 transaktioner per minut $- för ett obegränsat antal hanterade dokument

Ovanstående priser är för hanteringstjänsterna i QnAMaker (portalen och hanterings-API:erna)

Utöver ovanstående prissättning betalar du även för de resurser som förbrukas enligt vad som beskrivs nedan. När du skapar en QnAMaker-resurs är du värd för data och körningsmiljön i din egen Azure-prenumeration. De hanteras med Azure Cognitive Search and App Service.

Azure App Service (för körningsmiljön) Mer information Priser
Azure Cognitive Search (för data) Mer information Priser

Du kan välja att etablera en instans av Application Insights tillsammans med QnAMaker som då visas i din Azure-prenumeration. Här lagras telemetri och chattloggar. Läs mer om analysen i QnAMaker.

Application Insights Mer information Priser

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • Ett ”hanterat dokument” kan vara:

  • en webbadress till en FAQ
  • en FAQ-sida i tsv-, pdf-, doc-, docx- eller xls-format
  • en produktmanual i .pdf-format.
 • QnAMaker-körningsmiljön kan distribueras till valfri region där Azure Cognitive Search och App Service är tillgängligt. Du kan välja regioner och nivåer för Azure Cognitive Search och App Service (samt eventuellt för App Insights), när du skapar en QnAMaker-resurs i Azure Portal. Läs mer i dokumentationen till QnAMaker.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad