Priser för Cognitive Services – Language Understanding Intelligent Services (LUIS)

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, språk- och sökfunktioner.

LUIS (Language Understanding Intelligent Service) erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att lägga till språkförståelse till program. Med LUIS kan du använda redan existerande, färdiga modeller i världsklass efter behov. När du behöver specialiserade modeller kan LUIS vägleda dig genom processen att bygga dem snabbt.

Prisinformation

Instans Transaktioner per sekund (TPS)1 Funktioner Pris
Textförfrågningar
Standard -
Webb/Container
50 TPS Textförfrågningar $- per 1 000 transaktioner*
Talförfrågningar $- per 1 000 transaktioner*
1 TPS gäller endast webbslutpunkten
2 På den kostnadsfria nivån kan du bara använda text som indata.
* Dispatch gör två texttransaktioner per begäran.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • När det gäller textförfrågningar är en transaktion ett API-anrop med en frågelängd på upp till 500 tecken.

    När det gäller talförfrågningar är en transaktion ett yttrande med en frågelängd på upp till 15 sekunder.

  • Nej, på den kostnadsfria nivån ingår textförfrågningar med maxlängden 500 tecken.

  • Dispatch är en funktion som gör det möjligt att bearbeta två modeller/program med ett API-anrop.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad