Hoppa över navigering

Priser för Cognitive Services – Language Understanding Intelligent Services (LUIS)

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

LUIS (Language Understanding Intelligent Service) erbjuder ett snabbt och effektivt sätt att lägga till språkförståelse till program. Med LUIS kan du använda redan existerande, färdiga modeller i världsklass efter behov. När du behöver specialiserade modeller kan LUIS vägleda dig genom processen att bygga dem snabbt.

Prisinformation

Instans Transaktioner per sekund (TPS)1 Funktioner Pris
Kostnadsfri2 -
Webb/Container
5 TPS Textförfrågningar
Standard -
Webb/Container
50 TPS Textförfrågningar $- per 1 000 transaktioner*
Talförfrågningar $- per 1 000 transaktioner*
1 TPS gäller endast webbslutpunkten
2 På den kostnadsfria nivån kan du bara använda text som indata.
* Dispatch will do two text transactions per request.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

LUIS

 • När det gäller textförfrågningar är en transaktion ett API-anrop med en frågelängd på upp till 500 tecken.

  När det gäller talförfrågningar är en transaktion ett yttrande med en frågelängd på upp till 15 sekunder.

 • Nej, på den kostnadsfria nivån ingår textförfrågningar med maxlängden 500 tecken.

 • Dispatch is a feature that enables processing two models/applications with one API call.

Allmänt

 • API:er för Bing-sökresultat debiteras utifrån antal transaktioner (kallas även för API-anrop). Med dessa abonnemang betalar du per användning och det tillkommer inga ytterligare kostnader för komplexa frågor och mer än 10 resultat (upp till 50 resultat i de flesta fall).

 • Om du överskrider det nämnda antalet transaktioner per sekund (TPS) begränsas din användning så att den håller sig inom den nämnda gränsen. Om din app behöver ha högre TPS än dem som nämns på den här sidan kontaktar du Azure-supporten.

 • För faktureringsändamål är en transaktion en utförd Bing API-anropsbegäran (men det finns varningar för DoS-attacker). För loggnings- och rapporteringsändamål, till exempel för tilläggsprogrammet Bing-statistik, är det alla Bing API-anrop oavsett om den utförs.

 • Du kan ändra tjänstenivån när som helst. Se till att använda rätt nycklar i dina API-anrop. Om du har ett företagsavtal med Microsoft kontaktar du kontoansvarig.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad