Hoppa över navigering

Application Insights priser

Hantera programprestanda och få beslutsgrundande insikter

Application Insights är en utökningsbar APM-tjänst (Application Performance Management) för webbutvecklare som skriver och hanterar appar på olika plattformar.

Prisinformation

Application Insights faktureras enligt den mängd telemetridata som programmet skickar och antalet webbtester du väljer att köra. Telemetridata faktureras enligt datainmatningsfrekvensen i Azure Log Analytics.

Funktion Information
Datainmatning Se prissättningen för Azure Log Analytics
Datakvarhållning 90 dagar
Flerstegstest för webbplatser $- per test per månad

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Application Insights. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • I den gamla prissättningsmodellen användes två nivåer, Basic och Enterprise. Från och med den 2 april 2018 kommer kunder på Basic-nivån att faktureras enligt ovanstående prissättningsmodell, som erbjuder fler funktioner utan extra kostnad. Kunder på Basic-nivån får även i fortsättningen 1 GB data per resurs utan kostnad förutom de 5 GB per prenumeration och månad som ingår i tjänsten Azure Log Analytics. Från och med den 2 april 2018 har kunder på Basic-nivån även tillgång till löpande export och Application Insights-anslutningsprogrammet för Operations Management Suite Log Analytics. I den nya prissättningsmodellen kan du även använda din månatliga kredit som Visual Studio-prenumerant till att betala för Application Insights.

  Kunder på Enterprise-nivån kan fortsätta med den gamla prissättningsmodellen eller välja att byta till prissättningsmodellen ovan. Alla kundprenumerationer med Application Insights som aktiveras innan den 2 april 2018 faktureras $- per GB data som matas in i Application Insights. Det här dock bara förmånligt om du har köpt OMS Suite. I så fall ingår en nod på Enterprise-nivå för Application Insights i varje Operations Management Suite-prenumerationsavtal av typen E1 eller E2. I varje Enterprise-nod för Application Insights ingår upp till 200 MB Application Insights-data per dag med en datakvarhållning på 90 dagar utan extra kostnad.

  Företag
  Månatligt baspris $- per nod
  Inkluderade data 200 MB per nod och dag
  Ytterligare data $- per GB
  Datakvarhållning (rådata och sammanställda data) 90 dagar
  APM- (Application Performance Management) och Analytics-funktioner Ingår
  Kontinuerlig export Obegränsat
  Flerstegstest för webbplatser $- per test per månad
 • Nej. Kunder som har börjat använda Application Insights innan den 2 april 2018 fortsätter att faktureras $- per GB för data som matas in i Application Insights.

 • Du kan ange en daglig högsta gräns för mängden data som Application Insights ska acceptera från ditt program, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera dina kostnader. När den dagliga gränsen nåtts ignoreras ytterligare data under resten av den dagen (i UTC-tid) och accepteras sedan som vanligt igen vid början av nästa dag.

  Du kan även använda sampling för att minska mängden data som du skickar till Application Insights från programmet.

  Läs mer om hur du hanterar priser och datavolymer i Application Insights.

 • En nod är fysisk eller virtuell dator eller en PaaS-instans (Platform-as-a-Service) som är värd för ditt program. Om ditt program till exempel kör på tre Azure App Service-instanser och en virtuell dator, så finns det sammanlagt fyra noder som är värdar för ditt program. Vi räknar antalet separata noder som skickar telemetridata varje timme. Om en nod inte skickar någon telemetri en viss timme, så räknas den inte. Priserna per nod och månad ovan baseras på antagandet att en nod skickar telemetri varje timme under månaden. Det betyder att om det förekommer perioder av inaktivitet i programmet under månaden, så blir den faktiska kostnaden lägre.

  När ditt program skalas upp eller ned, t.ex. om fler webbservar läggs till under perioder med hög aktivitet, så stiger eller sjunker även kostnaderna för Application Insights Enterprise.

  Men det finns undantag, allt definieras inte som noder (även om datavolymen alltid räknas):

  • Arbetsstationer som används av utvecklare för felsökning räknas som inte som noder.
  • Om du använder en SDK för en webbläsarklient med JavaScript (eller vissa andra SDK:er som saknar stöd för ”roleInstance”) räknas inte de enskilda slutanvändarnas datorer som noder.
  • Om du använder HockeyApp Bridge-appen räknas inte de enskilda mobilenheterna som övervakas av HockeyApp som noder.

  Vad händer om jag använder samma nod för flera program som jag övervakar? Inga problem. Vi räknar bara de unika noderna som skickar telemetridata inom din Azure-prenumeration (faktureringskonto). Om du till exempel har fem separata webbplatser som körs på samma fysiska server och varje webbplats är konfigurerad med Application Insights Enterprise (debiterad per nod) så räknas dessa kollektivt som en nod.

  Du kan också ha program som använder Application Insights Basic (debiteras per GB) i samma Azure-prenumeration och detta kommer inte att påverka beräkningen av noder för de program som använder Application Insights Enterprise.

  Hur fungerar den dagliga datavolymen på 200 MB i Application Insights Enterprise? Om du väljer Enterprise-prisalternativet tilldelas ditt program en daglig datakvot baserat på antalet noder som skickar telemetri. Om du har fem noder som skickar data tilldelas du en datapool på 1 GB om dagen till ditt program (definieras i den Application Insights-resurs som du konfigurerar). Det spelar ingen roll om vissa noder skickar mer data än andra noder eftersom inkluderade data delas mellan alla noder i en Azure-prenumeration. Om du en viss dag skickar mer data än vad som ingår i din dagliga datapool, så gäller priserna för extra data per GB. Data som inte förbrukas anses förverkade och kan inte sparas till nästa dag.

  Den dagliga datapoolen beräknas som antalet timmar under dagen som varje nod skickar telemetri dividerat med 24 multiplicerat med 200 MB. Om du till exempel har fyra noder som skickar telemetridata under 15 av dygnets 24 timmar så resulterar det i ((4 x 15) / 24) × 200 MB = 500 MB inkluderade data för den dagen.

  Om du väljer Enterprise-prisalternativet för flera program i samma Azure-prenumeration så delas den dagliga datakvoten mellan dessa program. Den här dagliga kvoten delas inte med program som du har valt Basic-prisalternativet för.

 • Ja. Här är erbjudanden för teamutveckling och testning tillgängliga idag:

 • Om du har frågor om hur prissättningen fungerar för Application Insights är du välkommen att publicera en fråga i vårt forum.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Application Insights

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Kom igång med Application Insights