Application Insights priser

Application Insights erbjuder två prisalternativ, Basic och Enterprise. Med Basic betalar du utifrån den volym telemetri som dina program skickar, med en kostnadsfri kvot på 1 GB per månad. Den här kostnadsfria datakvoten är ett perfekt sätt att testa Application Insights medan du kommer igång, och du kan även löpande använda Application Insights utan kostnad för felsökning och program med låga volymer.

Med Enterprise-prisalternativet betalar du för antalet noder som är värdar för ditt program och du får en daglig kvot baserat på data per nod. Ytterligare data utöver den dagliga kvoten debiteras per GB. En "nod" är en server eller en Platform-as-a-Service-instans som kör ditt program, och från vilken vi får telemetri.

Enterprise-alternativet ger obegränsad löpande export av data utan extra kostnad.

Prisinformation

Basic Företag
Månatligt baspris Kostnadsfritt (obegränsat antal noder) $- per nod
Inkluderade data 1 GB per månad 200 MB per nod varje dag
Ytterligare data $- per GB $- per GB
Datakvarhållning (rådata och sammanställda data) 90 dagar 90 dagar
APM- (Application Performance Management) och Analytics-funktioner Ingår Ingår
Kontinuerlig export $- per GB Obegränsat
Anslutningsprogram Operations Management Suite Log Analytics Ingår inte Ingår
Flerstegstest för webbplatser $- per test per månad $- per test per månad

En Enterprise-nod för Application Insights ingår i E1- och E2-prenumerationsavtalen för Microsoft Operations Management Suite. Läs mer om Operations Management Suite.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Application Insights. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • En nod är fysisk eller virtuell dator eller en PaaS-instans (Platform-as-a-Service) som är värd för ditt program. Om ditt program till exempel kör på tre Azure App Service-instanser och en virtuell dator, så finns det sammanlagt fyra noder som är värdar för ditt program.

 • Vi räknar antalet separata noder som skickar telemetridata varje timme. Om en nod inte skickar någon telemetri en viss timme, så räknas den inte. Priserna per nod och månad ovan baseras på antagandet att en nod skickar telemetri varje timme under månaden. Det betyder att om det förekommer perioder av inaktivitet i programmet under månaden, så blir den faktiska kostnaden lägre.

  När ditt program skalas upp eller ned, t.ex. om fler webbservar läggs till under perioder med hög aktivitet, så stiger eller sjunker även kostnaderna för Application Insights Enterprise.

 • Men det finns undantag – allt definieras inte som noder (datavolym räknas dock alltid):

  • Arbetsstationer som används av utvecklare för felsökning räknas som inte som noder.
  • Om du använder en SDK för en webbläsarklient med JavaScript (eller vissa andra SDK:er som saknar stöd för ”roleInstance”) räknas inte de enskilda slutanvändarnas datorer som noder.
  • Om du använder HockeyApp Bridge-appen räknas inte de enskilda mobilenheterna som övervakas av HockeyApp som egna noder.

  Läs mer om hur du hanterar priser och datavolymer i Application Insights.

 • Inga problem. Vi räknar bara de unika noderna som skickar telemetridata inom ramen för din Azure-prenumeration (faktureringskonto). Om du till exempel har fem separata webbplatser som körs på samma fysiska server och varje webbplats är konfigurerad med Application Insights Enterprise (debiterad per nod) så räknas dessa kollektivt som en nod.

  Du kan också ha program som använder Application Insights Basic (debiteras per GB) i samma Azure-prenumeration och detta kommer inte att påverka beräkningen av noder för de program som använder Application Insights Enterprise.

 • Om du väljer Enterprise-prisalternativet tilldelas ditt program en daglig datakvot baserat på antalet noder som skickar telemetri. Om du har fem noder som skickar data tilldelas du en datapool på 1 GB om dagen till ditt program (definieras i den Application Insights-resurs som du konfigurerar). Det spelar ingen roll om vissa noder skickar mer data än andra noder eftersom inkluderade data delas mellan alla noder i en Azure-prenumeration. Om du en viss dag skickar mer data än vad som ingår i din dagliga datapool, så gäller priserna för extra data per GB. Data som inte förbrukas anses förverkade och kan inte sparas till nästa dag.

  Den dagliga datapoolen beräknas som antalet timmar under dagen som varje nod skickar telemetri dividerat med 24 multiplicerat med 200 MB. Om du till exempel har fyra noder som skickar telemetridata under 15 av dygnets 24 timmar så resulterar det i ((4 x 15) / 24) × 200 MB = 500 MB inkluderade data för den dagen.

  Om du väljer Enterprise-prisalternativet för flera program i samma Azure-prenumeration så delas den dagliga datakvoten mellan dessa program. Den här dagliga kvoten delas inte med program som du har valt Basic-prisalternativet för.

 • I Application Insights Feature + prissättningsblad i Azure Portal kan du se hur mycket data ditt program har skickat och beräkna din månatliga faktura baserat på datavolymen. Du kan se antalet noder som har observerats för ditt program så att du även kan uppskatta kostnaden för Enterprise-alternativet.

 • Du kan ange en daglig högsta gräns för mängden data som Application Insights ska acceptera från ditt program, vilket gör det enkelt för dig att kontrollera dina kostnader. När den dagliga gränsen nåtts ignoreras ytterligare data under resten av den dagen (i UTC-tid) och accepteras sedan som vanligt igen vid början av nästa dag.

  Du kan även använda sampling för att minska mängden data som du skickar till Application Insights från programmet.

  Läs mer om hur du hanterar priser och datavolymer i Application Insights.

 • Nej, du kan inte använda dessa månadskrediter för att köpa Application Insights-tjänster. Avsikten med månadskrediten för Visual Studio-prenumeranter är att du ska kunna pröva Azure-tjänster riskfritt, så att du kan experimentera med och lära dig om olika tjänster samt utföra lättare utvecklingsarbete. Du kan naturligtvis fortfarande köpa Applications Insights med hjälp av dina egna medel via denna prenumeration. Application Insights backas upp av ett serviceavtal.

  Glöm inte att du kan använda Application Insights Basic löpande utan kostnad om ditt program skickar mindre än 1 GB data per månad.

 • Ja. Här är erbjudanden för teamutveckling och testning tillgängliga idag:

 • I varje Operations Management Suite-prenumerationsavtal av typen E1 eller E2 ingår en nod på Enterprise-nivå för Application Insights. I varje Enterprise-nod för Application Insights ingår upp till 200 MB Application Insights-data per dag med en datakvarhållning på 90 dagar utan extra kostnad. Denna datamängd tillhandahålls separat och ingår inte i Log Analytics.

  Läs mer om Operations Management Suite.

 • Om du har frågor om hur prissättningen fungerar för Application Insights är du välkommen att publicera en fråga i vårt forum.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Application Insights

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Kom igång med Application Insights

Kostnadsfritt konto