Cognitive Services-prissättning – API:er för Content Moderator

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Content Moderator förbättrar din möjlighet att upptäcka potentiellt stötande eller oönskade bilder genom klassificerare baserade på maskininlärning, anpassade svartlistor och optisk teckeninläsning (OCR). Det hjälper dig att identifiera potentiellt olämpligt språk på över 100 språk och matcha automatiskt text mot dina anpassade listor. Content Moderator söker också efter potentiell personligt identifierbar information. Text-API-anrop kan innehålla upp till 1 024 tecken var. Genomsök bilder (minst 128 bildpunkter och högst 4 MB) efter vuxeninnehåll och olämpligt innehåll, optisk teckenigenkänning (OCR) och ansiktsigenkänning. Du kan också matcha mot anpassade bildlistor. Varje API-anrop är en transaktion.

Prisinformation

Kunder kan skicka upp till 10 transaktioner per sekund.

Pris till och med 31 maj 2017

Nivå Pris
0–1 000 000 transaktioner $- per 1 000 transaktioner
1 000 000–5 000 000 transaktioner $- per 1 000 transaktioner
5 000 000–10 000 000 transaktioner $- per 1 000 transaktioner
10 000 000–20 000 000 transaktioner $- per 1 000 transaktioner

Pris från och med 1 juni 2017

Nivå Pris
0–1 000 000 transaktioner $1.00 per 1 000 transaktioner
1 000 000–5 000 000 transaktioner $0.75 per 1 000 transaktioner
5 000 000–10 000 000 transaktioner $0.60 per 1 000 transaktioner
10 000 000–20 000 000 transaktioner $0.40 per 1 000 transaktioner

Content Moderator-API:et har en månatlig transaktionsgräns på 20 000 000 transaktioner per månad. Kontakta oss för högre transaktionsvolymer.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 %. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Content Moderator

Allmänt

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu