Hoppa över navigering

Priser för Cognitive Services – API för visuellt innehåll

Använd intelligenta API:er för att möjliggöra syn-, tal, språk- och kunskapsfunktioner

Med detta avancerade molnbaserade API får utvecklare åtkomst till avancerade algoritmer som gör det möjligt att extrahera innehållsrik information från bilder för att kategorisera och bearbeta visuella data. Bland funktionerna finns bildanalys, kändisigenkänning, textextrahering och generering av smarta miniatyrbilder.

Prisinformation

Nivå Funktioner Pris
API för visuellt innehåll – Kostnadsfri 5 000 kostnadsfria transaktioner per månad
S1 – Upp till 10 transaktioner per sekund för dessa funktioner: Tagga, Ansikte, GetThumbnail, Färg och Bildtyp 0–1 miljon transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
1 miljon–5 miljoner transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
5 miljon + transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
OCR, vuxeninnehåll, kändisar och landmärken 0–1 miljon transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
1 miljon–5 miljoner transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
5 miljon + transaktioner — $- per 1 000 transaktioner
Beskriv+ och identifiera text* $- per 1 000 transaktioner

* Produkter i förhandsversion

+ Övriga språk än engelska är i förhandsversion

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

API för visuellt innehåll

 • I dokumentationen finns mer detaljerade beskrivningar av de här åtgärderna.

  • Tagg – API för visuellt innehåll returnerar taggar som baseras på över 2,000 identifierbara objekt, levande varelser, landskap och åtgärder. I de fall där taggarna kan vara tvetydiga eller dess betydelse inte är allmän kännedom ger API-svaren ”ledtrådar” för att tydliggöra taggarnas betydelse.
  • Ansikte – Identifierar ansikten i bilder
  • GetThumbnail – När du har laddat upp en bild genererar GetThumbnail en högkvalitativ miniatyr. Algoritmen för API för visuellt innehåll analyserar objekten i bilden och beskär bilden för att passa kraven för det intressanta området (ROI).
  • Färg – Algoritmen för visuellt innehåll extraherar färger från en bild. Färgerna analyseras i tre olika kontexter: förgrund, bakgrund och helhet. Färgerna grupperas i 12 dominanta accentfärger.
  • Bildtyp – API för visuellt innehåll kan ange en boolesk flagga för att indikera om en bild är svartvit eller i färg och även använda samma metod för att indikera om en bild är en linjeteckning eller ej. Bildtyp indikerar även om en bild är ClipArt eller ej, samt dess kvalitet.
  • OCR – Optisk teckenläsningsteknik (OCR) identifierar textinnehåll i en bild. Den identifierade texten extraheras till en mängd text som kan läsas av datorer i syfte att bland annat göra det möjligt att söka i den. Detta kan användas för allt från patientjournaler till säkerhet och banktjänster. Den identifierar språket automatiskt. OCR sparar tid och underlättar för användarna genom att göra det möjligt för dem att helt enkelt ta ett kort på text istället för att skriva ner informationen för hand. I dokumentationen finns information om vilka språk som stöds.
  • Vuxeninnehåll – Använd inställningarna för vuxeninnehåll/vågat för att aktivera automatisk begränsning av innehåll i bilder som är olämpligt för barn.
  • Kändisar – Azures igenkänningsfunktion för kändisar kan identifiera 200,000 kändisar från företagsvärlden, politiken, idrotten och underhållningsvärlden globalt.
  • Analys – Anropa flera åtgärder samtidigt. Specificera vilka funktioner du vill köra så kör API:n alla på en gång. Varje åtgärd som inkluderas i ”Analys” beräknas som en enskild transaktion.
 • Varje åtgärd som du anropar (antingen individuellt eller genom ”Analys”) räknas som en transaktion. Den totala fakturan baseras på antalet transaktioner för varje typ av åtgärd inom en månatlig faktureringsperiod.

  Vi säger att du utför följande anrop under en viss faktureringsperiod som ett specifikt exempel:

  • 1,500,000 Analys-åtgärder, som anropar både Tagg- och Beskriv-åtgärder
  • 500,000 OCR-åtgärder
  • 4,000,000 Identifiera text-åtgärder

  Din totala faktura blir således:

  Åtgärder Beräkningar
  1,500,000 Tagg-åtgärder: Första 1,000,000 transaktionerna: $-/1 000 * 1,000,000 = $-
  Återstående 500,000 transaktioner: $-/1 000 * 500,000 = $-
  500,000 OCR-åtgärder: $-/1 000 * 500,000 = $-
  5,500,000 Beskriv- och Identifiera text-åtgärder: $-/1 000 * 5,500,000 = $-

Allmänt

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxan och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto