Priser för Formigenkänning i Azure

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär och kan sedan extrahera text och data. Text från formulär matas in, maskininlärningsteknik används till att identifiera nycklar och tabeller och sedan skickas strukturerade data som utdata baserat på relationerna i den ursprungliga filen. På så sätt kan du extrahera information snabbt, noggrant och anpassat efter just ditt innehåll utan några tidskrävande manuella processer eller någon ingående dataexpertis.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Formigenkänning extraherar nyckelvärdepar och tabeller från dokument och har följande alternativ:

  • Anpassad – Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär (fakturor, inköpsordrar, branschspecifika poster) och kan sedan extrahera text och data. Den matar in text från formulär och returnerar sedan strukturerade data som innehåller relationerna i den ursprungliga filen. På så sätt kan du extrahera information snabbt, noggrant och anpassat efter just ditt innehåll utan några tidskrävande manuella processer eller någon ingående dataexpertis.
  • Färdigdefinierad – Formigenkänning har stöd för olika färdigdefinierade modeller för särskilda dokumenttyper. Identifierar och extraherar data från amerikanska kvitton och engelska visitkort med optisk teckenläsning (OCR). Med våra fördefinierade modeller kan du enkelt extrahera strukturerade data från kvitton och visitkort.
  • Layout – Identifierar och extraherar text och tabellstruktur (rad 1, kolumn 1 ... rad N, kolumn N) från dokument med optisk teckenläsning (OCR).
Instance Dokumenttyp Pris
Gratis – webb/container 0–500 kostnadsfria timmar per månad
S0 – webb/container Anpassad, faktura $- per 1 000 sidor
S0 – webb/container Färdigdefinierat: Layout, kvitto, visitkort, ID $- per 1 000 sidor

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.