Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Blockblob-objekt

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Priserna nedan är för blockblobbar i lagringskonton med generellt syfte. Om du vill se priserna för blockblobbar i Blob Storage-konton med åtkomstnivåerna för frekvent och lågfrekvent åtkomst kan du klicka här.

Läs mer

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $0.024 per GB $0.03 per GB $0.048 per GB $0.061 per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $0.0236 per GB $0.0295 per GB $0.0472 per GB $0.0599 per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $0.0232 per GB $0.029 per GB $0.0464 per GB $0.0589 per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $0.0228 per GB $0.0285 per GB $0.0456 per GB $0.0579 per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $0.0224 per GB $0.028 per GB $0.0448 per GB $0.0569 per GB

Åtkomstpriser

Vi debiterar $0.0036 per 100 000 transaktioner för blockblob-objekt. Transaktioner omfattar både läs- och skrivåtgärder till lagringsutrymmet.

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu