Pris för Azure Block Blobs Storage

Blockblob-objekt

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Priserna nedan är för blockblobbar i lagringskonton med generellt syfte. Om du vill se priserna för blockblobbar i Blob Storage-konton med åtkomstnivåerna för frekvent och lågfrekvent åtkomst kan du klicka här.

Läs mer

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Över 5 000 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

Åtkomstpriser

Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för blockblobar. Alla typer av åtgärder gentemot lagringskontot räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto