Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure Data Lake Storage Gen1

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Lås upp maximalt värde från alla ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade data med hjälp av den första molndatasjö som skapats för företag – utan begränsningar av datastorleken. Azure Data Lake Storage Gen1 är säker, massivt skalbar och byggd enligt den öppna HDFS-standarden, så att du kan köra Massively Parallel-analyser.

Den totala kostnaden för Azure Data Lake Storage Gen1 beror på hur mycket du lagrar, samt på volymen och storleken på transaktioner och utgående dataöverföringar.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Användningsbaserad betalning

Användning Pris/månad
Första 100 TB $- per GB
Nästa 100 TB upp till 1 000 TB $- per GB
Nästa 1 000 TB upp till 5 000 TB $- per GB
Över 5 000 TB Kontakta oss
1 GB = 1024^3 byte

Månadspaket

Paketen med månatligt åtagande har bra rabatter (upp till 33 %) jämfört med när du betalar per användning.

Kapacitetsåtagande Pris/månad Besparingar jämfört med ”betala per användning”
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1 000 TB $-
Över 1 000 TB Kontakta oss

1 GB = 1024^3 byte

Extra förbrukning utöver den lagringsmängd som ingår debiteras med $-/GB/månad.

Transaktionspriser

Följande priser gäller för transaktioner som utförs mot dina data. Samma transaktionspriser gäller för både ”betala per användning”-paket och månadspaket.

Användning Pris
Skrivåtgärder (per 10 000) $-
Läsåtgärder (per 10 000) $-
Borttagningsåtgärder Kostnadsfri
Storleksgräns för transaktioner Obegränsat

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure Data Lake Storage Gen1

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Data Lake Storage Gen1.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure Data Lake Storage Gen1.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Data Lake Storage Gen1.

Vanliga frågor och svar

 • Varje åtgärd i Azure Data Lake Storage Gen1 debiteras som en enskild transaktion. Detta omfattar HTTP-åtgärder och åtgärder som utförs av Azure Data Lake Analytics-jobb.

 • Azure Data Lake Storage Gen1-transaktioner debiteras varje gång du läser och skriver data till tjänsten. Varje gång en användare, ett program eller en annan Azure-tjänst läser eller skriver data på upp till 4 MB i storlek debiteras det som en transaktion. Om exempelvis en skrivåtgärd skickar 128 kB data till Data Lake Storage Gen1, debiteras detta som en transaktion. Transaktioner debiteras i steg om upp till 4 MB, så om ett objekt är större än 4 MB debiteras det i flera steg. Om exempelvis en läsåtgärd hämtar 9 MB data från Data Lake Storage debiteras detta som tre transaktioner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Låt oss titta närmare på hur transaktioner visas på fakturan utifrån läs- och skrivåtgärder. Vi föreställer oss ett scenario där ditt program skriver data till Data Lake Storage Gen1 med en hastighet av 10 objekt per sekund och att varje objekt är 8 MB. Vi antar också att du matar in data med Azure IoT Hub till Data Lake Storage Gen1 med en hastighet av 5 objekt per sekund och att varje objekt är mindre än 4 MB. Sedan antar vi att du har ett Data Lake Analytics-jobb som körs i 4 timmar per dag och som läser 1 000 objekt per sekund när jobbet körs och att varje objekt är mindre än 4 MB. För scenariot ovan debiterar Data Lake Storage Gen1 för programmets skrivtransaktioner och Azure IoT Hub-skrivdata samt för lästransaktioner för Data Lake Analytics-läsdata från Data Lake Storage Gen1. Du debiteras enligt följande:

  Objekt Användningsvolym per månad Avgift per månad Månadskostnad
  Skrivtransaktioner från kundprogram 2 * (10 objekt/sekund * 3 600 * 730) $0.05 per 10 000 transaktioner $262.8
  Skrivtransaktioner från Azure IoT Hub 5 objekt/sekund * 3 600 * 730 $0.05 per 10 000 transaktioner $65.7
  Lästransaktioner från Data Lake Analytics 1 000 objekt/sekund * 3600 * 4 * 31 $0.004 per 10 000 transaktioner $178.56
  Total kostnad för transaktionerna $507.06

  De läs- och skrivåtgärder som genereras från alla program och tjänster, inklusive Azure Data Lake Analytics, beror på en mängd olika faktorer. Det finns inget enkelt sätt att korrekt förutse antalet åtgärder som genereras av varje program. Om du vill beräkna dina transaktionskostnader bör du köra en representativ arbetsbelastning under en begränsad tid och hålla koll på antalet läsningar och skrivningar och se vilka transaktioner som debiteras.

 • Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB.

 • Exempel – Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Storage Gen1. Under den här månaden utför du 100 miljoner åtgärder med dessa data. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och att de resterande 80 % är läsåtgärder. Så här beräknas den totala kostnaden med ”betala per användning”:

  Måttenhet Användningsvolym Pris Månadskostnad
  GB per månad 120 * 1 024 = 122 800 $0.039 för de första 100 TB, $0.038 för efterföljande 20 TB 100 * 1 024 * $0.039 + 20 * 1 024 * $0.038 = $4771.84
  Skrivåtgärder 20 % * 100 M = 20 M $0.05 per 10 000 transaktioner 2 000 * $0.05 = $100
  Läsåtgärder 80 % * 100 M = 80 M $0.004 per 10 000 transaktioner 8 000 * $0.004 = $32
  Totalt $4903.84
 • Så här fungerar faktureringen för månadspaket:

  • Faktureringscykeln är anpassad efter kalendermånaderna. Därför börjar den alltid den första dagen i månaden och slutar den sista dagen i månaden.
  • Första gången du prenumererar på ett paket beräknar vi den proportionella månadskostnaden baserat på antal återstående dagar i månaden. Om du till exempel har valt 100 TB-paketet och det är 10 dagar kvar den månaden så får du direkt 100 TB för $935.484 ($2900 / 31 dagar i månaden * 10 dagar kvar). Den proportionella prisberäkningen utgår alltid från 31 dagar så att kostnaden alltid är till din fördel.
  • Du kan välja ett nytt paket när du vill under en månad. Ändringen börjar gälla den första dagen i nästa kalendermånad. Om du till exempel har ett paket på 10 TB en månad och väljer att byta till ett paket på 100 TB så gäller ändringen från den första dagen i nästa kalendermånad. Under den aktuella kalendermånaden har du fortfarande 10 TB-paketet.
  • Om din lagringsförbrukning överskrider gränsen för ditt paket debiteras du för den extra förbrukningen till en kostnad av $0.039/GB per månad, proportionellt beräknad per dag. Om du till exempel överskrider gränsen för ditt paket med 10 GB i 100 dagar kommer du att debiteras – 100 * $0.039 / 100 * 31 = $1.259
  • Månadspaketet tillämpas på ett Azure Data Lake Storage Gen1-konto. För närvarande tillåter vi inte tillämpning av flera månadspaket per konto. Om du till exempel behöver lagra 200 TB data kan du inte köpa två månadspaket med 100 TB för samma konto. Det bästa alternativet skulle vara att köpa ett månadspaket med 100 TB och betala för överförbrukningen av ytterligare 100 TB.
 • Exempel – Du börjar månaden med ett paket på 100 TB och lagrar 100 TB de första 15 dagarna, och sedan 120 TB de följande 16 dagarna i ditt Data Lake Storage Gen1-konto. Under den här månaden utför du 100 miljoner åtgärder med dessa data. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och att de resterande 80 % är läsåtgärder. Så här beräknas den totala kostnaden med ett månadspaket:

  Måttenhet Användningsvolym Pris Månadskostnad
  100 TB-paket Ej tillämpligt $2900 $2900
  Extra förbrukning i GB 20 * 1 024 = 20 480 GB $0.039/månad, beräknat per dag 20 480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Skrivåtgärder 20 % * 100 M = 20 M $0.05 per 10 000 transaktioner 2 000 * $0.05 = $100
  Läsåtgärder 80 % * 100 M = 80 M $0.004 per 10 000 transaktioner 8 000 * $0.004 = $32
  Totalt $3444.243
 • Ja. Metadata för filer och mappar ackumuleras i lagringskapaciteten för fakturering. Azure Data Lake Storage Gen1 har en minsta fakturerbar fil- och mappstorlek på 256 kB. Mindre filer kan lagras men mängden data som faktureras är, beroende på vad som är störst, (a) den totala mängden data som lagras i kontot, eller (b) 256 kB * (antal filer och mappar).

  Följande tabell innehåller några exempel på hur detta beräknas.

  Mängd data som lagras i kontot Antal filer och mappar i kontot Lagringsstorlek för metadata Data som lagras (för beräkning av fakturering)
  A B C = 256 kB * B MAX (A, C)
  100 byte 1 256 kB 256 kB
  300 kB 2 512 kB 512 kB
  100 MB 10 2 560 kB 100 MB
  1 GB 100 25 600 kB 1 GB

  Som du ser i exemplen ovan rekommenderar vi att du lagrar data i större filer för att spara kostnader för lagring av metadata.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?