Reserverade VM-instanser (RI) i Azure

Reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 82 procent

Mer moln, lägre kostnad

Minska kostnaderna med upp till 72 % jämfört med när du betalar per användning med ett ett- eller treårigt avtal för virtuella Windows- och Linux-datorer (VM). Om du kombinerar besparingarna som kommer med reserverade VM-instanser i Azure med mervärdet i Azure Hybrid-förmånen så kan du spara upp till 82 %*.

Sänk den totala ägandekostnaden genom att kombinera reserverade VM-instanser i Azure med priser med användningsbaserad betalning för att hantera kostnaderna i förutsägbara och varierande arbetsbelastningar.

Dessutom kan du nu förbättra budgetering och prognostisering med en enda förskottsbetalning och göra det enkelt att beräkna dina investeringar.

Enkelhet möter flexibilitet

Välj och köp reserverade instanser i tre enkla steg. Du behöver bara ange din Azure-region, vilken typ av virtuell dator du vill ha samt önskad tidsperiod (ett eller tre år). Det är allt.

Reserverade instanser kräver initiala åtaganden för beräkningskapacitet, men erbjuder bra flexibilitet om dina företagsbehov ändras. Byt eller ta enkelt bort reserverade instanser när du vill.

 • Byt reserverade instanser mellan regioner och serier om dina arbetsbelastnings- eller programbehov ändras.
 • Ta bort reserverade instanser om du inte längre behöver den kapacitet du köpt. Du kan avboka när som helst inom reservationsperioden för en justerad återbetalning.

Reserverade VM-instanser kan tilldelas på registrerings- eller prenumerationsnivå så att organisationen eller individuella avdelningar kan hantera användning av reserverade VM-instanser. Det är även enkelt att ändra tilldelningar efter köp.

Läs mer

Konfigurera din virtuella dator på några sekunder.

Aktivera din Azure Hybrid-förmån.

Beräkna din månadsfaktura med priskalkylatorn.

Välj Azure för dina Windows Server-appar.

Vanliga frågor och svar

 • Reserverade VM-instanser som köpts i ett- eller tre-årsperioder med en enskild förskottsbetalning.

 • För kunder med ett Enterprise-avtal kan Azure-betalningsåtaganden användas för att köpa reserverade VM-instanser i Azure. Om kunder med ett Enterprise-avtal redan har använt alla sina Azure-betalningsåtaganden kan reserverade VM-instanser ändå köpas. Dessa inköp faktureras då på nästa faktura för överförbrukning.

  Kunder som handlar på Azure.com debiteras hela summan för de reserverade VM-instanserna i förskott via kreditkortet som sparats.

 • Den reserverade VM-instansen gäller direkt för alla befintliga virtuella datorer som körs och som matchar villkoren för den reserverade VM-instansen som gäller i ett eller tre år, beroende på om du definierar den reserverade VM-instansens område till en särskild prenumeration eller tilldelar den på registreringsnivå. I båda fallen startas den reserverade VM-instansen direkt efter inköp.

 • Tilldela förmåner till reserverade VM-instanser på registrerings- eller prenumerationsnivå och ändra enkelt på tilldelningar även efter köp om det är nödvändigt. Med tilldelningar kan du själv bestämma om reservationen ska gälla för Azure-kontot/registreringen eller på prenumerationsnivån. Det här ger dig ökad flexibilitet och möjligheter att sänka kostnaderna. Om du till exempel vill köpa reservationer för att spara pengar för organisationen så kan alla reservationer tilldelas på kontonivån. Om en särskild affärsenhet, till exempel ekonomiavdelningen, vill köpa reservationer för eget bruk så kan de tilldelas en prenumeration där endast den gruppen kan utnyttja besparingarna.

 • Reserverade VM-instanser i Azure är tillgängliga för ett pris för varje VM-storlek i en region. Du behöver inte välja mellan virtuella Windows- eller Linux-datorer vid köpet av reserverade VM-instanser. Om du väljer en virtuell Windows Server-dator så kan du använda Azure Hybrid-förmånen eller betala Windows Server-avgiften. Gå till sidan med Azure-prissättningen för mer information.

 • Det finns två alternativ för att lägga till Windows Server i en reserverad VM-instans i Azure. Det första alternativet är att använda din Azure Hybrid-förmån. Om du har Windows Server med Software Assurance lokalt så kan du tilldela dessa licenser till en reserverad VM-instans i Azure. Inga extra avgifter tillkommer då för Windows Server i Azure. Du är ansvarig för att fortsätta betala för Windows Server-licensen och Software Assurance (kallas L/SA), Software Assurance (SA) eller den lokala prenumerationen så länge Azure Hybrid-förmånen används. Det andra alternativet är att lägga till Windows Server med den timbaserade mätaren för Windows Server. Om du inte kan utnyttja Azure Hybrid-förmånen så debiteras du för Windows Server när den virtuella datorn är aktiv, baserat på antalet kärnor som den virtuella datorn använder.

 • Välj reservationsmenyn på vänster sida i Azure Portal för att visa alla reserverade VM-instanser som är kopplade till kontot. Alla reserverade VM-instanser visas till höger.

 • Ett utbyte ger dig en proportionell återbetalning som baseras på den outnyttjade mängden som fullständigt appliceras på priset för det nya inköpet. En uppsägning avslutar ditt kontrakt och du får en proportionell återbetalning som baseras på den outnyttjade mängden samt en uppsägningsavgift på 12 procent.

 • Säg upp en reservation när som helst (upp till $50000 per år). När du säger upp en reservation ger du tillbaka de återstående månaderna för din reserverade instans till Microsoft för en uppsägningsavgift på 12 procent. Det återstående proportionella saldot minus avgiften återbetalas till ditt ursprungliga inköp.

 • Se inventeringen av reserverade VM-instanser i hanteringsportalen. Klicka på en instans så visas två knappar i kommandofältet. Knapparna kallas “refund” (återbetalning) och “exchange” (utbyte). När du väljer något av alternativen öppnas ett supportärende och all information om de reserverade VM-instanserna fylls i. När supportärendet har skickats bearbetats det och ett e-postmeddelande skickas ut för att bekräfta att ett ärende har skapats.

 • Reserverade VM-instanser i Azure är tillgängliga för alla VM-serier förutom A-serien, A_v2 serien och G-serien. Reserverade Azure-instanser är inte tillgängliga i Azure Government, Azure Tyskland och Azure Kina. EA-kunder kan köpa reservationer i alla länder som är tillgängliga i Azure idag. Erbjudandet för reserverade Azure-instanser är inte tillgängligt i Indien, Brasilien, Taiwan, Ryssland, Korea, Argentina, Hongkong SAR, Indonesien, Liechtenstein, Malaysia, Mexiko, Saudiarabien, Sydafrika eller Turkiet för kunder som har registrerat sig på azure.com (kunder som betalar per användning). För bättre flexibilitet erbjuder vi att byta ut dina reserverade VM-instanser till en annan region eller en annan VM-serie. Vi kan däremot inte garantera kapacitetstillgänglighet i en viss region eller VM-serie. Dessutom är reserverade instanser inte tillgängliga för klassiska virtuella datorer.

 • Kunderna får ett e-postmeddelande 30 dagar före reservation och vid utgång. När reservationen går ut fortsätter de distribuerade virtuella datorerna att köras och debiteras enligt avgifterna för betalning per användning.

 • Nej, för närvarande kan du kan inte reservera så att instansen startas i framtiden.

 • VM-storlekarna för Suppressed Core och PROMO är för närvarande inte berättigade för RI-förmånen.

 • Ja, reserverade instanser stöds för virtuella datorer med VM-skalningsuppsättningar.

 • Azure Batch har två lägen: Användarprenumeration och Batch-tjänst. Reserverade VM-instanser är endast tillgängliga i läget för användarprenumerationer. De reserverade VM-instanserna till de virtuella datorerna distribueras av Batch-tjänsten.

 • Reserverade VM-instanser erbjuder prioriterad kapacitet, men vi kan inte garantera att kapaciteten är tillgänglig för din virtuella dator. Den prioriterade kapaciteten är för en VM-SKU i regionen, men den prioriterar inte kapacitet för en specifik tillgänglighetsuppsättning eller VM-skalningsuppsättning. Om du behöver distribuera i en annan region eller ändra storleken eller serien på din reserverade VM-instans så erbjuder reserverade VM-instanser i Azure branschledande flexibilitet med möjligheten att byta ut ditt köp mot någon annan reserverad VM-instans som vi erbjuder.

*Besparingar som baseras på en treårig reserverad instans i D4_v2-serien i regionen USA, västra 2 och kostnaden för Software Assurance (Level A) för Windows Server Standard Edition (fyra licenser med dubbla kärnor). De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instanstyp, användning och kundens specifika kostnader för Windows Server-licensen. Priser från och med november 2017.