Hoppa över navigering

Reserverade instanser för virtuella Azure-datorer

Reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 80 procent

 • Ändra eller avboka reservationer i takt med att dina behov ändras
 • Köp enkelt med några få steg
 • Automatiserad hantering av reserverade Azure-instanser med flexibilitet med instansstorlek
 • Budgetera och prognostisera bättre med förskottsbetalningar för ett eller tre år
 • Få prioriterad beräkningskapacitet i Azure-regioner
 • Alternativet för månadsbetalning utan extra kostnad*

Mer moln, lägre kostnad

Minska kostnaderna med upp till 72 procent1 jämfört med när du betalar per användning med ett ett- eller treårigt avtal för virtuella Windows- och Linux-datorer (VM). Om du kombinerar besparingarna som kommer med reserverade VM-instanser i Azure med mervärdet i Azure Hybrid-förmånen så kan du spara upp till 80 procent2.

Sänk den totala ägandekostnaden genom att kombinera reserverade instanser i Azure med priser med användningsbaserad betalning för att hantera kostnaderna i förutsägbara och varierande arbetsbelastningar. I många fall kan du minska kostnaderna ytterligare med storleksflexibilitet för reserverade instanser.

Dessutom kan du nu förbättra budgetering och prognostisering med en enda förskottsbetalning och göra det enkelt att beräkna dina investeringar. Eller minska dina startkostnader med månatliga betalningsalternativ utan extra kostnad.

Läs vanliga frågor och svar

1Besparingen på 72 procent baseras på en M32ts Azure-VM för operativsystemet SUSE Linux Enterprise + Support dygnet runt i regionen USA, västra 2 som körs i 36 månader till ett betala per användning-pris på ~$2085.61/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans på ~$592.27/månad. Azure-pris per den 6 januari 2021. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

2Besparingen på 80 procent baseras på den kombinerade kostnaden för Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och den treåriga reserverade Azure-instansen. Uppskattningen innefattar inte någon avgift för Software Assurance. Exempel på kostnadsjämförelse mellan virtuella Windows Server-datorer med storleken D8s v4 i regionen USA, västra 2 till ett betala per användning-pris på $106.53/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans med Azure Hybrid-förmån på ~$548.96månad. Azure-pris per den 6 januari 2021. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

Enkelhet möter flexibilitet

Välj och köp reserverade Azure Reserved VM Instances i tre enkla steg. Du behöver bara ange din Azure-region, typen av virtuell dator samt tidsperiod (ett eller tre år).

Även om Azure Reserved VM Instances kräver åtaganden i förskott vad gäller beräkningskapacitet tillhandahåller de även flexibilitet om dina affärsbehov ändras. Du kan byta ut eller avboka reserverade instanser när som helst.

 • Du kan byta ut reserverade instanser till annan valfri region eller serie om din arbetsbelastning eller ditt program behöver ändras.
 • Du kan när som helst avboka en reserverad instans och återlämna kvarvarande månader till Microsoft för en avgift, upp till den årliga gränsen, mot en avgift för tidig uppsägning.

Azure Reserved VM Instances kan tilldelas på registrerings- eller prenumerationsnivå så att du kan hantera användningen av de reserverade instanserna på organisations- eller avdelningsnivå. Det är även enkelt att ändra tilldelningar efter köp.

Optimera din reservation med flexibel instansstorlek

Dina affärs- och programkrav utvecklas ständigt. Att åta sig en viss storlek av virtuell dator i förväg – för att utnyttja rabatter som Azure Reserved VM Instances erbjuder – kan vara begränsande.

Du kan förenkla hanteringen av reserverade instanser genom att välja att optimera för flexibel instansstorlek. Med flexibel instansstorlek kan Azure automatiskt använda dina reserverade instanser för andra VM-storlekar inom samma grupp och region. Du kommer att ägna mindre tid åt att hantera dina reservationer och även minska kostnaderna. Låt Azure öka din totala användning av reserverade instanser samtidigt som du fokuserar på innovativa projekt som kan öka företagets tillväxt.

Samma förmån gäller både virtuella Windows-datorer och virtuella Linux-datorer.

Läs mer om flexibilitet med instansstorlek

Reservera beräkningskapacitet i förväg med hjälp av kapacitetsreservationer på begäran

Med kapacitetsreservationer på begäran, nu i förhandsversion, kan du reservera beräkningskapacitet för en eller flera storlekar på virtuella datorer i en Azure-region eller tillgänglighetszon under önskad tid. Du kan skapa och avbryta en kapacitetsreservation på begäran när som helst, inget åtagande krävs. Möjligheten för dig att komma åt beräkningskapacitet – med serviceavtal* och före faktiska VM-distributioner – är särskilt viktig för att säkerställa tillgängligheten för verksamhetskritiska program som körs i Azure. Använd kapacitetsreservationer för att fylla ditt behov av verksamhetskontinuitet och haveriberedskap. Kombinera kapacitetsreservationer med reserverade VM-instanser för att avsevärt minska kostnaderna.

Läs mer

*Serviceavtal kommer att erbjudas när kapacitetsreservationer på begäran blir allmänt tillgänglig.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Reserverade instanser för virtuella datorer

 • Köp Azure Reserved VM Instances med ett- eller treåriga villkor i Azure Portal, och betala en engångssumma vid start eller månadsvis. Alternativet för månadsbetalning är tillgängligt utan extra kostnad. Men om du inte är på en marknad som handlar med USA-dollar kan din månadsavgift variera beroende på den aktuella månadens växelkurs för din lokala valuta.

 • Azure Reserved VM Instances för prenumerationer enligt principen Betala per användning är inte tillgängliga i Argentina, Brasilien, Hongkong SAR, Indien, Indonesien, Liechtenstein, Malaysia, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika eller Turkiet.
 • Gå till avsnittet för virtuella datorer i Azure-hanteringsportalen, klicka på en virtuell dator och hämta information om den virtuella datorns storlek. Ange den här storleken vid köpet av den reserverade instansen. Rabatt för reserverade instanser tillämpas automatiskt för de virtuella datorer som motsvarar attributen och kvantiteten för den reserverade VM-instansen i Azure.

  Om du är en företagsavtalskund eller web direct-kund kan du hämta din användningsfil och se värdet för tjänsttyp i avsnittet ”Ytterligare information” i användningsfilen för att få information om den virtuella datorns storlek.

 • Ja. Vid köp av en reserverad instans ger Microsoft rekommendationer baserat på de senaste 30 dagarnas användning och dina potentiella besparingar.

 • Se din användningsfil för att få information om rabatten för din reserverade instans. För de virtuella datorer som får den här förmånen kan du se information om den reserverade VM-instansen i Azure i avsnittet ”Ytterligare information” i användningsfilen. Du kan även hämta denna information från användnings-API:erna.

  Se mer information för kunder med företagsavtal.

  Se mer information för web direct-kunder.

  Gå till reservationsbladet i Azure Portal om du se alla köp.

 • För kunder med företagsavtal används förskottsbetalning för Azure först för att köpa Azure Reserved VM Instances. Om en kund med ett företagsavtal redan har använt hela förskottsbetalningsbeloppet för Azure kan kunden ändå köpa Azure Reserved VM Instances. Dessa inköp faktureras då med en enda förskottsbetalning på nästa faktura för överförbrukning.

  Kunder som handlar på Azure.com debiteras hela summan för de reserverade VM-instanserna i förskott via kreditkortet som sparats.

 • Du kan tilldela förmåner till reserverade VM-instanser i Azure på registrerings- eller prenumerationsnivå och ändra enkelt på tilldelningar även efter köp om det är nödvändigt. Med tilldelningar kan du själv bestämma om den reserverade instansen ska gälla för Azure-kontot/registreringen eller på prenumerationsnivån. Det här ger dig ökad flexibilitet och möjligheter att sänka kostnaderna. Om du till exempel vill köpa reserverade instanser för att göra besparingar för din organisation kan du tilldela alla reserverade VM-instanser i Azure på kontonivå. Eller om en särskild affärsenhet, till exempel ekonomiavdelningen, vill köpa den reserverade VM-instansen i Azure för eget bruk så kan de tilldelas en prenumeration där endast den gruppen kan utnyttja besparingarna.

 • Tiden för de reserverade VM-instanserna i Azure börjar direkt efter köpet. För närvarande kan du inte köpa reserverade VM-instanser i Azure som börjar på ett framtida datum. Prisförmånen för reserverade VM-instanser tillämpas direkt för alla befintliga virtuella datorer som körs som matchar datacenterplatsen och VM-instansen, beroende på om du har lagt till dina reserverade instanser till en specifik prenumeration eller på registrerings-/kontonivå.

 • För Azure Reserved VM Instances finns ett pris för varje VM-storlek i en region. Det finns inga krav att välja ett operativsystem när du köper en reserverad VM-instans. Om Windows Server distribueras på den virtuella datorn kan du antingen använda Azure Hybrid-förmånen eller betala Windows Server-licenspriset. Gå till sidan med Azure-priser för mer information.

 • Det finns två alternativ för att lägga till Windows Server i en reserverad VM-instans i Azure. Det första alternativet är att använda Azure Hybrid-förmånen för Windows Server. Om du har Windows Server med Software Assurance lokalt så kan du tilldela dessa licenser till en reserverad VM-instans i Azure. Inga extra avgifter tillkommer då för Windows Server i Azure. Du är ansvarig för att fortsätta betala för Windows Server-licensen och Software Assurance (kallas L/SA), Software Assurance (SA) eller den lokala prenumerationen så länge Azure Hybrid-förmånen används. Det andra alternativet är att lägga till Windows Server med den timbaserade mätaren för Windows Server. Om du inte kan utnyttja Azure Hybrid-förmånen så debiteras du för kostnaden för Windows Server-licensen när den virtuella datorn är aktiv, baserat på antalet kärnor som används på den virtuella datorn.

 • Välj reservationsmenyn på vänster sida i Azure Portal för att visa alla reserverade VM-instanser i Azure som är kopplade till kontot. All information som är kopplad till de reserverade VM-instanserna i Azure som du har köpt visas till höger.

 • Ett utbyte ger dig en proportionell återbetalning som baseras på den outnyttjade mängden som fullständigt appliceras på inköpspriset för en ny reserverad VM-instans i Azure. Vid en annullering avslutas din reserverade VM-instans i Azure och du får en proportionell återbetalning som baseras på den återstående tiden av den reserverade VM-instansen i Azure minus en uppsägningsavgift på 12 procent.

 • Det finns ingen gräns för antalet byten. Det finns inte heller någon avgift för byten. Begränsning: När du köper nya reserverade VM-instanser i Azure måste de ha samma eller högre värde än den proportionellt fördelade krediten från de ursprungliga reserverade VM-instanserna i Azure. Dessutom kan reserverade VM-instanser i Azure endast bytas ut inom samma Azure-tjänst (en virtuell dator kan till exempel bara bytas ut mot en virtuell dator).

 • Du kan när som helst avsluta en reserverad VM-instans i Azure (upp till $50000 per år). När du säger upp en reservation ger du tillbaka de återstående månaderna för din reserverade VM-instans i Azure till Microsoft. För närvarande utgår det ingen avgift för tidig uppsägning, men en avgift på 12 procent för tidig uppsägning för annulleringar kommer att bli aktuell längre fram.
 • Se inventeringen av Azure Reserved VM Instances i hanteringsportalen. Klicka på en instans så visas två knappar i kommandofältet. Knapparna heter “refund” (återbetalning) och “exchange” (utbyte). När du har gjort ditt val visas en supportbegäran som är förifylld med information om den reserverade VM-instansen i Azure. När supportbegäran har skickats bearbetas den och du får ett bekräftelsemeddelande via e-post om att supportbegäran har skapats.

  • Azure Reserved VM Instances kan användas för VM Scale Sets.
  • Azure Reserved VM Instances kan användas med läget för Azure Batch-användarprenumerationer.
  • Azure Reserved VM Instances är inte tillgänglig för A-serien, Av2-serien eller G-serien.
  • Azure Reserved VM Instances gäller inte för virtuella datorer i kampanjserien.
 • Kunderna får ett e-postmeddelande 30 dagar före utgångsdatumet och på utgångsdatumet. När tiden för den reserverade instansen går ut fortsätter de distribuerade virtuella datorerna att köras och debiteras enligt de då aktuella avgifterna för betalning per användning.

 • Reserverade VM-instanser i Azure erbjuder prioriterad kapacitet, men de garanterar inte att kapaciteten är tillgänglig för dina virtuella datorer. Den prioriterade kapaciteten är för en VM-SKU i regionen, men den prioriterar inte kapacitet för en specifik tillgänglighetsuppsättning eller VM-skalningsuppsättning med VM Scale Sets. Om du behöver distribuera i en annan region eller ändra storleken eller serien på din reserverade VM-instans så erbjuder Azure Reserved VM Instances branschledande flexibilitet med möjligheten att byta ut ditt köp mot någon annan reserverad VM-instans i Azure som vi erbjuder.

 • Flexibilitet med instansstorlek är en funktion som associeras med Azure Reserved VM Instances. Med flexibilitet med instansstorlek tillämpas RI-besparingarna på alla virtuella datorer som du använder inom samma Azure RI VM-grupp. Flexibilitet med instansstorlek kan användas för dina RI-köp för de virtuella datorer som för närvarande inte används. Exempel: om du har köpt en D8s_v3 RI i regionen USA, östra tillämpar funktionen flexibilitet med instansstorlek RI-förmånen med 8 kärnor på alla övriga virtuella Ds_v3-datorer i samma region, USA, östra. Det kan vara en kombination av fyra 2-kärniga virtuella datorer (D2s_v3) eller två 4-kärniga virtuella datorer (D4s_v3) eller att det täcker halva kostnaden för en enda 16-kärnig virtuell dator (D16s_v3). Rabatten för reserverad instans gäller enligt ”först till kvarn”-principen. Om användningen för D2s_v3 når faktureringssystemet före D8s_v3 tillämpas alltså RI-förmånen för D2s_v3.

  Till följd av det, om du behöver ändra storlek på en virtuell dator eller valet av en virtuell dator som redan är en del av en förbetald reserverad instans, kan Azure automatiskt tillämpa din RI-förmån på dina befintliga virtuella datorer inom samma VM-grupp och region. Och du måste inte först returnera den reserverade instansen till Microsoft eller återställa RI-perioden. En heltäckande översikt finns i dokumentationen.

 • En Azure RI VM-grupp är helt enkelt en lista med virtuella datorer som flexibilitet med instansstorlek kan tillämpas på. En VM-grupp är inte anpassad efter den befintliga serien med virtuella Azure-datorer. I dokumentationen finns en lista över RI VM-grupper och mer information.

** Besparingen på 80 % baseras på kombinationen av Windows Server och en reserverad Azure-instans över tre år. Uppskattningen innefattar inte någon avgift för Software Assurance. Exempel på årskostnadsjämförelse mellan två virtuella Windows Server-datorer med D2V3. Besparingen baseras på två virtuella D2V3-datorer i USA, västra 2-regionen som kör 744 timmar/månad i 12 månader. Grundberäkningsavgiften är SUSE Linux Enterprise-avgiften för USA, västra 2. Azure-priser per den 4 april 2018. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

Kapacitetsreservation på begäran

 • Köp kapacitetsreservationer på begäran direkt i Azure Portal eller via API:er. Kapacitetsreservationer för din virtuella dator debiteras enligt samma priser som vid användningsbaserad betalning. Du kan skapa och avbryta en kapacitetsreservation på begäran när som helst, inget åtagande krävs.
 • Priset för din kapacitetsreservation på begäran är detsamma som priset för den underliggande virtuella Azure-datorn som är associerad med reservationen. När du använder kapacitetsreservationer debiteras du endast för den VM-storlek du valt enligt användningsbaserad betalning, oavsett om den virtuella datorn har etablerats eller inte. Besök prissättningssidorna för Windows och Linux för mer information.
 • Nej, du debiteras bara en gång för kapacitetsreservationen på begäran.
 • Ja. Du kan tillämpa befintliga eller framtida RI:er på kapacitetsreservationer på begäran och få RI-rabatter. Tillgängliga RI:er tillämpas automatiskt på reserverad kapacitet på samma sätt som de tillämpas på virtuella datorer.
 • Både RI:er och kapacitetsreservationer på begäran gäller för virtuella Azure-datorer. Som resultat av åtagande, 1 eller 3 år, ger RI:er rabatterade reservationspriser för dina virtuella datorer i jämförelse med användningsbaserad betalning. Kapacitetsreservationer på begäran kräver däremot inte något åtagande. Du kan när som helst skapa eller avbryta en kapacitetsreservation. Inga rabatter tillämpas dock och du debiteras baserat på användning när din kapacitetsreservation har etablerats. Till skillnad från RI:er, som prioriterar kapacitet men inte garanterar det, reserverar Azure beräkningskapaciteten för den virtuella datorn,och tillhandahåller en serviceavtalsgaranti, när du köper en kapacitetsreservation på begäran.
 • Några vanliga scenarier är verksamhetskontinuitet, haveriberedskap och skalning av verksamhetskritiska program.

Reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 80 procent