Prissättning för Azure Active Directory External Identities

Skydda och hantera identitet och åtkomst för dina kunder och partner

Azure Active Directory (Azure AD) External Identities är en molnbaserad IAM-lösning som skyddar och hanterar kunder och partner utanför organisationens gränser. Azure AD External Identities bygger på en säker plattform i företagsklass och är en global tjänst med hög tillgänglighet som skalas till miljontals identiteter.

Prisinformation

Prissättningen för Azure AD External Identities baseras på månatliga aktiva användare (MAU), vilket hjälper dig att minska kostnaderna och göra säkra förutsägelser. Dra nytta av en kostnadsfri nivå och flexibel, förutsägbar prissättning för externa användare:

 • Det kostnadsfria täcker mer: Dina första 50,000 MAU per månad är kostnadsfria för både Premium P1- och Premium P2-funktioner.
 • Flexibel: Anslut till kunder och partner baserat på den användning och de funktioner du behöver, i stället för de licenser du har.
 • Förutsägbar: Betala bara för det du använder. Gör enkelt prognoser för din verksamhets- och användningsskala. Kunder faktureras inte för efterföljande autentiseringar för aktiva användare eller för lagring av inaktiva användare inom den kalendermånaden.

Azure AD External Identities faktureras med början på följande priser, inklusive för Enterprise-avtalskunder. Premium P2-funktionerna omfattar alla Premium P1-funktioner och marknadsledande identitetsskydd och identitetsstyrningskontroller, till exempel riskbaserade principer för villkorsstyrd åtkomst och identitetsskyddsrapportering för Azure AD B2C.

Premium P1 Premium P2
Första 50,000 MAU $-/Månatliga aktiva användare $-/Månatliga aktiva användare
Mer än 50,000 MAU $-/Månatliga aktiva användare $-/Månatliga aktiva användare

Separata avgifter

En fast avgift på $- faktureras för varje SMS-/telefonbaserat MFA-försök (multifaktorautentisering).

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för Azure AD External Identities är tillgänglig via Azure-supporten, från $29. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Garanterad 99,9 % drifttid för tjänsten Azure AD External Identities. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Läs vår dokumentation om hur du konfigurerar din klientorganisation för fakturering.
 • Endast externa användare, enligt definitionen i villkoren för kommersiell licensiering, är berättigade till priser för externa identiteter. Interna anställda användare är inte berättigade och måste ha en Azure AD-licens.
 • Om du väljer att tillhandahålla högre kontrollnivåer med Multi-Factor Authentication (MFA) för samtal och SMS, kommer du fortsätta att faktureras en fast avgift över hela världen på $- för varje MFA-försök under den månaden, oavsett om inloggningen lyckades eller inte. Den fasta avgiften över hela världen ger större förutsägbarhet, eftersom du slipper prisvariationerna för SMS-meddelanden som beror på telefonleverantör eller var måltelefonnumret. Om du t.ex. har 100 månatligt aktiva användare (MAU), som gör två MFA-försök varje månad, kommer du faktureras $-, förutom din förbrukning: 100 MAU × 2 MFA-försök/varje = 200 MFA-försök × $-/försök = $-
 • Ja, Azure AD-kunder som inte växlar över till fakturering per MAU fortsätter att få en kostnadsfri kredit för 5 gästanvändarplatser för varje Premium P1- eller Premium P2-licens som köpts. Du har möjlighet att växla till fakturering per MAU, vilket ger dina första 50,000 MAU – inklusive både B2B Collaboration och Azure AD B2C-användare – kostnadsfritt på valfri nivå. För nästan alla Azure AD-kunder överskrider den här kostnadsfria krediten på 50,000 MAU antalet gästplatser som för närvarande har beviljats baserat på de licenser för anställda som har köpts.
 • Alla MAU debiteras enligt den valda prisnivån. Kontakta din partner eller Microsoft-representant om du vill veta mer om vilka funktioner som passar dina behov.
 • Nej, du behöver inte köpa Premium P2-licenser för medarbetare för att ge externa användare External Identities på Premium P2. Du kan behöva köpa minst en Azure AD Premium P2-licens för att din administratör ska kunna aktivera och hantera Premium P2-funktioner.
 • Om du är Azure AD B2C-kund och redan har fakturerats per MAU kommer du automatiskt att flyttas över till den här mer prisvärda taxan. Kunderna får nya Premium-funktioner och fortsätter att ha tillgång till den första 50,000 MAU kostnadsfritt på varje nivå och inkrementella användare faktureras med ett lågt fast pris.

  Om du faktureras på förautentiseringsbasis visas inga ändringar i din fakturering förrän du byter. Du kan välja att byta till den här förenklade pre-MAU-faktureringen när som helst.

 • Vi har arbetat nära våra kunder för att utveckla en flexibel, förutsägbar och kostnadseffektiv fakturering som avspeglar den användning och de funktioner du behöver, i stället för de licenser du har.

  Med 50,000 kostnadsfria MAU på alla nivåer kan de flesta kunder använda externa Azure AD-identiteter utan kostnad. Inkrementella priser för våra Premium P1- och Premium P2-funktioner ger organisationerna flexibiliteten att erbjuda säkerhet i världsklass för alla användare, utan att behöva köpa fler Azure AD-licenser. Alla kunder kommer dra nytta av mer exakt prognostisering, med förutsägbara kostnader månad för månad.

 • En månatligt aktiv användare (MAU) är en unik användare som utför en autentisering inom en given månad. Exempelvis så betraktas en användare som autentiseras flera gånger inom en given månad som en MAU. Kunder faktureras inte för efterföljande autentiseringar för aktiva användare under den månaden, inte heller för användare som inte är aktiva.
 • Autentiseringar kan vara:

  • Aktiv, interaktiv inloggning av användaren
  • Passiv, icke-interaktiv inloggning (som t.ex. enkel inloggning, registrering, inloggning, uppdatering av token och ändring av lösenord)

  Andra åtgärder som räknas som autentiseringar är: inloggning på en portal, återkallande av inbjudan, autentisering för utförande av administratörsåtgärder samt när ett program byter ut en uppdaterad token mot en ny identitetstoken eller åtkomsttoken för den användaren.

 • Enterprise-avtalskunder är berättigade att växla till MAU-baserad fakturering, med 50,000 kostnadsfri MAU på valfri nivå och en låg, fast taxa för inkrementell MAU. Kontakta din partner eller Microsoft-representant för mer information.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.