Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för december 2019

31 dec

Fler regioner för Azure Red Hat OpenShift

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Red Hat OpenShift allmänt tillgänglig i Brasilien, södra; Indien, centrala; Japan, östra; Sydkorea, centrala; USA, norra centrala och Sydafrika, norra.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
30 dec

Nu är tjänststödd undernätskonfiguration för Hanterad instans i Azure SQL Database tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

För att uppfylla kraven på kundsäkerhet och hanterbarhet övergår Hanterad instans, en distributionsfunktion i Azure SQL Database, från manuell till tjänststödd undernätskonfiguration.

 • Azure SQL Database
 • Security
 • Features
26 dec

Azure Migrate stöder nu utvärdering av fysiska servrar

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Stöd för utvärdering av fysiska servrar är nu tillgängligt som en förhandsversion i Azure Migrate, utöver det befintliga stödet för VMware- och Hyper-V-servrar.

 • Features
23 dec

Förbättringar av Azure Monitor för containrar kan påverka dina frågor

TILLGÄNGLIGT NU

Den nya Azure Monitor för containrar-agenten, version ciprod12042019, introducerar viktiga förbättringar i resursanvändningen och datavolymoptimeringar som kan minska kostnaderna. Som en del av dessa förbättringar har vi inaktiverat samlingen med Name- och Image-fält i ContainerLog-tabellen eftersom dessa fält är tillgängliga i andra tabeller

 • Azure Monitor
 • Services
20 dec

Ändringar av mätarnamn i Azure Active Directory Domain Services

Mätarnamnen för katalogobjekt i Azure Active Directory Domain Services ändras mellan den 10 december 2019 och den 1 februari 2020. Namnändringarna är nödvändiga inför kommande förbättringar. Ändringarna påverkar inte hur tjänsten fungerar, utan endast namnet som visas på din faktura.

 • Azure Active Directory Domain Services
 • Security
 • Services
19 dec

Nu är Csharp SDK och Java SDK för IoT Plug and Play tillgängliga som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi har lagt till ytterligare två SDK-språk i den offentliga förhandsversionen av IoT Plug and Play. Nu kan du utveckla med Azure IoT Csharp SDK och Azure IoT Java SDK, utöver Azure IoT SDK för Node.js och Azure IoT SDK för C.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
 • Services
19 dec

Azure Australia Central Region Changes

Effective 1 February 2020 , the pricing promotion for the Azure Australia Central regions will end and all services in Australia Central and Australia Central 2 will be price-matched to Australia East.

 • Services
19 dec

Ändringar av mätar-ID:n för Azure Cognitive Speech Services

Den 1 februari 2020 ändras resurs-GUID (även kallade mätar-ID:n) i hanteringen av slutpunkter för Anpassad röst i Speech Services. Faktureringen ändras från daglig till timbaserad.

 • Taltjänster
 • Services
19 dec

Azure DevOps – Skapa en instrumentpanel utan ett team

TILLGÄNGLIGT NU

Med den senaste uppdateringssprinten för Azure DevOps kan du skapa en instrumentpanel utan att associera den med ett team. Instrumentpanelen visas för alla i projektet och du bestämmer vem som kan redigera eller hantera den. Dessutom har vi lagt till en miniatyrbild av en statusrapport för sprintar. Du kan konfigurera den för att rapportera status baserat på berättelser, berättelsemått eller antal uppgifter.

 • Features
19 dec

Azure Backup-resursgrupp för virtuella datorer

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan du använda Azure Backup-principen för virtuella datorer (VM) för att anpassa resursgruppsnamnet som skapas av Backup baserat på ditt företags krav.

 • Azure Backup
 • Management
 • Features
18 dec

Mätarnamnen för Azure Search kommer att ändras den 1 februari 2020

Från och med den 1 februari 2020 kommer mätarnamnen för Azure Search att ändras.

 • Kognitiv sökning i Azure
 • Services
18 dec

Ändring av mätarnamn för återställningar till tidpunkt för Azure SQL Database Managed Instance

Från och med den 1 februari 2020 ändras mätarnamnen för PITR-säkerhetskopiering (återställning till tidpunkt) för Azure SQL Database Managed Instance.

 • Azure SQL Database
 • Services
18 dec

Mätar-ID:n för Azure IOT Central kommer att ändras den 3 februari 2020

Från och med 3 februari 2020 ändras mätar-ID:n för Azure IoT Central baserat på antalet meddelandeallokeringar. Mätar-ID för överförbrukningsmeddelanden ändras också. Ändra dina debiteringsrutiner som utgår från mätar-ID:n. Din prissättning kan också påverkas. Mer information finns på prissättningssidan.

 • Azure IoT Central
 • Services
18 dec

Nu är funktionen för IoT Hub-tjänsttaggar allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är IoT Hub-tjänsttaggar allmänt tillgängliga så att kunder enkelt kan identifiera IP-adresserna för IoT Hub-tjänstslutpunkter.

 • Azure IoT Hub
 • Services
 • Features
18 dec

Azure Data Box Disk är nu tillgängligt i Asien, östra

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Box Disk är nu tillgängligt i regionen Asien, östra (Hongkong). Detta gäller utöver de andra Azure-regioner där Data Box Disk redan är tillgängligt – USA, EU, Kanada, Australien, Japan, Sydkorea, Singapore och Azure Government (USA).

 • Data Box-disk
 • Pricing & Offerings
18 dec

Azure SQL Database Gen 4-maskinvara når slutet av sin livscykel i slutet av 2020

Måldatum för indragning: december 18, 2019

Azure SQL Database påbörjar processen med att ta Gen 4 Intel E5-2673 v3 (Haswell)-baserade processorer ur drift och övergår till Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz och Intel SP8160-processorer (Skylake) för alla nya distributioner.

 • Azure SQL Database
 • Retirements
 • Pricing & Offerings
 • Services
17 dec

Seriell konsol för Azure Virtual Machines är nu tillgänglig i US Government Cloud

FÖRHANDSVERSION

Den seriella konsolen är nu tillgänglig som förhandsversion i Azure US Government Cloud, vilket gör det möjligt för kunder i moln som endast är för myndigheter att få åtkomst till den seriella konsolen för deras virtuella datorer eller VM-skalningsuppsättningar.

 • Virtuella datorer
 • Virtuella Linux-datorer
 • Virtuella Windows-datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
 • Operating System
 • Services
 • Management
 • Features
17 dec

Azure Monitor for VMs lagrar nu data i dedikerade datatyper

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor för virtuella datorer (VM) lagrar nu datorrelaterade och processrelaterade data i dedikerade datatyper, vilket gör det enklare att fråga mot dem och möjliggöra snabbare datainmatning.

 • Azure Monitor
 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Service Fabric
 • Cloud Services
 • Features
17 dec

Azure Tjänstkarta lagrar nu data i dedikerade datatyper

TILLGÄNGLIGT NU

Tjänstkarta lagrar nu datorrelaterade och processrelaterade data i dedikerade datatyper, vilket gör det enklare att fråga mot dem och möjliggöra snabbare datainmatning.

 • Azure Monitor
 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Cloud Services
 • Service Fabric
 • Features
16 dec

Data Factory utökar funktioner för dataflödesparameterisering

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory utökar parameteriseringsfunktioner för att göra dataflöden ännu mer återanvändbara och skalbara.

 • Azure Data Factory
 • Features

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region