Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för december 2019

12 dec

Azure Data Factory har stöd för bevarande av metadata vid filkopiering

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory-kopieringsaktivitet har nu stöd för bevarande av metadata vid filkopiering i Amazon S3, Azure-blobb och Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Data Factory
 • Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
11 dec

Microsoft planerar att upprätta en ny molnregion för datacenter i Qatar

UTVECKLAS

Microsoft har nyligen meddelat planer på att upprätta en ny molnregion för datacenter i Qatar för att leverera smarta och tillförlitliga molntjänster och utöka sin globala molninfrastruktur till 55 molnregioner i 20 länder.

 • Regions & Datacenters
11 dec

Azure Migrate – Agentlös beroendeanalys finns nu tillgänglig som förhandsversion.

FÖRHANDSVERSION

Azure Migrate stöder nu agentlös beroendeanalys i en begränsad förhandsversion.

 • Features
11 dec

Ny Azure PowerShell-modul finns som förhandsversion

TILLGÄNGLIGT NU

Den nya PowerShell-modulen för Azure innehåller uppdateringar för alla Azure-tjänster och en modul (förhandsversion) för Azure Kubernetes Service och Azure Functions.

 • Cloud Shell
 • SDK and Tools
11 dec

Azure Private Link-stöd i AKS finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med Azure Private Link i AKS kan du interagera med Kubernetes API Server som en privat slutpunkt i ditt virtuella nätverk och vara försäkrad om att alla Kubernetes-hanteringsåtgärder hålls helt isolerade.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Features
11 dec

Azure Service Fabric 7.0 är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den nya Azure Service Fabric-versionen har flera nya funktioner och stabilitets- och prestandaförbättringar.

 • Service Fabric
 • Features
11 dec

Nu är funktionen för närhetsplaceringsgrupper tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns närhetsplaceringsgrupper – en funktion för logisk gruppering av virtuella datorer i Azure som minskar nätverksfördröjningen mellan virtuella datorerna.

 • Virtuella datorer
 • Features
11 dec

Azure Database for MySQL-stöd för MySQL 8.0 är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Database for MySQL ger nu allmänt tillgängligt stöd för den senaste högre versionen av MySQL, version 8.0.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
9 dec

Azure Functions 3.0 go-live-version är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Go-live-versionen av Azure Functions 3.0 är nu tillgänglig, så det går att skapa och distribuera 3.0-funktioner i produktion. Med Functions 3.0 får du nya funktioner som möjligheten att rikta .NET Core 3.1 och Node 12.

 • Azure Functions
 • Features
 • Open Source
 • SDK and Tools
9 dec

Brandvägg för webbaserade program – Ny regel för botskydd nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En ny regeluppsättning med botskydd (Microsoft_BotManagerRuleSet_1.0) finns nu i förhandsversion för Azure-brandväggen för webbaserade program med Azure Front Door Service.

 • Features
 • Security
 • Services
6 dec

Azure Sphere-uppdateringen 19.11 är nu tillgänglig via Retail-flöde

FÖRHANDSVERSION

OS-version 19.11, förhandsversionen av Azure Sphere, är nu tillgänglig via Retail-feeden. Den här versionen innehåller en kvalitetsutgåva av operativsystemet tillsammans med två nya funktioner för programutveckling – en SDK för Linux och ett Visual Studio Code-tillägg.

 • Azure Sphere
 • Operating System
 • SDK and Tools
6 dec

Använd GitHub-åtgärder för att utlösa en körning i Azure Pipelines

TILLGÄNGLIGT NU

GitHub-åtgärder för Azure Pipelines är nu tillgängligt i sprint 161-uppdateringarna av Azure DevOps. Använd GitHub-åtgärder för att utlösa en Azure Pipelines-körning direkt från arbetsflödet för GitHub-åtgärder.

 • Azure DevOps
 • Features
6 dec

Custom Translator – Förbättringar november 2019 och uppdatering av språkmodeller

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q4 2019

Här är uppdateringarna för Microsoft Custom Translator-korrigeringar, förbättringar och nya/uppdaterade modeller för november 2019.

 • Services
5 dec

Förbrukningsnivån för Azure API Management är nu tillgänglig i 13 nya regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Förbrukningsnivån för Azure API Management är nu tillgänglig i 13 fler regioner (19 totalt).

 • API Management
 • Features
 • Regions & Datacenters
5 dec

Virtuella datorer för databehandling med höga prestanda i HC-serien är nu tillgängliga i USA, södra centrala

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i HC-serien är nu tillgängliga i USA, södra centrala

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Services
4 dec

Uppdatering för Azure API Management – december 2019

TILLGÄNGLIGT NU

En vanlig uppdatering av Azure API Management-tjänsten startades den 4 december 2019. Den innehöll följande nya funktioner, felkorrigeringar och ändringar, samt andra förbättringar.

 • API Management
 • Features
4 dec

Övervaka enkelt kostnaderna för lagring av säkerhetskopior för Azure SQL-databaser och elastiska pooler

TILLGÄNGLIGT NU

Övervaka enkelt kostnaderna för lagring av säkerhetskopior för dina enskilda databaser och elastiska pooler direkt från Microsoft Azure-portalen.

 • Azure SQL Database
 • Management
 • Pricing & Offerings
 • Services
4 dec

Azure Active Directory B2C avvecklar login.microsoftonline.com

Måldatum för indragning: december 04, 2020

Den 4 december 2020 avvecklas slutpunkten login.microsoftonline.com för åtkomst till B2C-klienter. Befintliga klienter måste gå över till B2Clogin.com innan detta datum. Alla funktioner förblir desamma på slutpunkten B2Clogin.com.

 • Azure Active Directory B2C
 • Retirements
3 dec

Virtuella Azure Spot-datorer är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stor rabatt och kör arbetsbelastningar som kan avbrytas i rätt skala med virtuella Azure Spot-datorer, som nu är tillgängliga i förhandsversion.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Pricing & Offerings
 • Services
3 dec

Azure Dedicated Host är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

En ny Azure-tjänst för fysiska servrar som kan vara värdar för en eller flera virtuella Azure-datorer. Servern är dedikerad till din organisation och dina arbetsbelastningar.

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Services

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region