Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

januari 2020

21 jan

Autodesk Arnold Service meter ID changes

Effective March 1, 2020, the price and meter IDs of Autodesk Arnold Service will change.

18 jan

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services finns som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

En ny Azure Analysis Services-inställning (förhandsversion) förbättrar prestanda och konsekvensen för synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer.

18 jan

Azure App Service – SameSite-cookiehantering och .NET Framework 4.7.2-korrigering

TILLGÄNGLIGT NU

Som en del i januari 2020-uppdateringen av Azure App Service installeras .NET Framework-korrigeringar som ändrar hur .NET Framework-appar hanterar SameSite-cookieegenskapen. Tjänsten distribuerar också ett App Service-kompatibilitetsbeteende som gäller för alla program som körs på App Service i de fall där en cookie har angett SameSite-egenskapen till ”None”.

18 jan

Azure Data Factory stöder inläsning av data till Azure Synapse Analytics med instruktionen COPY

FÖRHANDSVERSION

Azure Synapse Analytics har en ny COPY-instruktion (förhandsversion) som ger ökad flexibilitet för datainmatning med högt dataflöde.

 • Data Factory
 • Azure Synapse Analytics
18 jan

Kopieringsaktiviteten i Azure Data Factory stöder återupptagande från den senaste misslyckade körningen

TILLGÄNGLIGT NU

Nu har kopieringsaktiviteten i Azure Data Factory stöd för återupptagande från den senaste misslyckade körningen när du kopierar filer mellan filbaserade datalager, vilket förenklar inmatning och migrering av stora datavolymer.

 • Data Factory
18 jan

Nu kan du kopiera data till SFTP

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Data Factory stöder nu SFTP som mottagare och källa. Du kan använda kopieringsaktiviteten till att kopiera data från valfritt datalager som stöds till din SFTP-server, lokalt eller i molnet.

 • Data Factory
17 jan

Red Hat Enterprise Linux Bring-Your-Own-Subscription Gold-avbildningar är nu allmänt tillgängliga i Azure

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

BYOS-avbildningar (bring-your-own-subscription) för RHEL (Red Hat Enterprise Linux), som även kallas för RHEL Gold-avbildningar, är nu allmänt tillgängliga i Azure med en enkel automatiserad registreringsprocess. Den nya automatiserade registreringsprocessen ger snabbare och enklare åtkomst till Gold-avbildningarna.

 • Virtual Machines
 • Virtuella Linux-datorer
 • Red Hat Linux
15 jan

SAS-token för användardelegering i Azure Storage Blob är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Storage-blobbar kan du skapa förauktoriserade URL:er genom att använda SAS-token. SAS-token för användardelegering gör att du kan skapa SAS-token med AAD-identiteter och utan nödvändig åtkomst till lagringskontots åtkomstnyckel, och är nu allmänt tillgängliga och stöds för användning med produktionsarbetsbelastningar.

 • Blob-lagring
15 jan

Azure Batch-uppdateringar – december 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Lär dig mer om de nya eller förbättrade Azure Batch-funktionerna som uppdaterades under andra halvan av 2019.

 • Batch
15 jan

Azure Active Directory B2C – Skicka anpassade e-postmeddelanden med en anpassad princip

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q1 2020

Använd din egen e-postleverantör från tredje part för att skicka anpassade e-postbekräftelser i samband med en registrering eller lösenordsåterställning.

14 jan

Log Analytics-gateway i Azure Monitor-uppdatering – december 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är en uppdaterad version av Log Analytics-gatewayen (OMS) i Azure Monitor tillgänglig.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
14 jan

Azure Blockchain Workbench Solidity-kompilatorn har uppgraderats till version 0.5.10

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Blockchain Workbench 1.8.0 Solidity-kompilatorn har uppgraderats till version 0.5.10.

14 jan

Nu är fler regioner tillgängliga för Azure Blockchain Workbench 1.8.0

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är fler alternativ för regional distribution tillgängliga för Azure Blockchain Workbench 1.8.0 – Nordeuropa, Västra USA 2 och Östra Japan.

13 jan

Azure HDInsight TLS 1.2 Enforcement

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Från och med den 30 juni 2020 kräver Azure HDInsight TLS 1.2 eller senare versioner för alla HTTPS-anslutningar. Kontrollera att alla dina klienter kan hantera TLS 1.2 eller senare versioner.

 • HDInsight
13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for MariaDB tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for MariaDB tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure-databas för MariaDB
13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for MySQL tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for MySQL tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Database for MySQL
13 jan

Nu finns Private Link för Azure Database for PostgreSQL – enskild server tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Database for PostgreSQL– enskild server tillgängligt som en förhandsversion.

 • Azure Database for PostgreSQL
10 jan

Azure Lab Services installerar GPU-drivrutiner automatiskt med GPU-datorer

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Lab Services installerar nu nödvändiga GPU-drivrutiner åt dig automatiskt när du skapar ett labb med GPU-datorer. Du behöver inte längre själv ta reda på vilken GPU-drivrutin som ska användas.

 • Azure Lab Services
10 jan

Uppdatera servrar och program till TLS 1.2 senast 13 mars 2020

FÖRHANDSVERSION

Uppdatera dina servrar och program som kommunicerar med Azure Container Registry till att använda TLS 1.2 (Transport Layer Security) senast 13 mars 2020, för att göra kommunikationen säkrare och undvika avbrott i tjänsten.

 • Container Registry
9 jan

Azure Lab Services – Flera ägare för labb och labbhantering

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Lab Services kan nu flera ägare hantera ett labb.

 • Azure Lab Services

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region