Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  mars 2019

  18 mar

  Public preview: Azure Log Analytics in France Central, Korea Central, North Europe

  France Central, Korea Central, and North Europe are now GA for customers to start collecting telemetry and analyze their services for health and usage using Azure Log Analytics.

  15 mar

  Public preview: Adaptive network hardening in Azure Security Center

  Adaptive network hardening in Azure Security Center is in public preview and can help you secure connections to and from the public internet.

  15 mar

  Support for virtual network peering in Azure Security Center

  The network map in Azure Security Center now supports virtual network peering.

  15 mar

  Azure Security Center adaptive application control updates

  In Azure Security Center, adaptive application control in audit mode is now available for Azure Linux VMs, as well as non-Azure Windows and Linux VMs and servers that are connected to Azure Security Center.

  15 mar

  Azure Security Center: Regulatory compliance dashboard in public preview

  The new Azure Security Center regulatory compliance dashboard is in public preview. It helps streamline the process for meeting regulatory compliance requirements by providing insights into your compliance posture.

  15 mar

  Azure Security Center: Secure score impact changes

  In Azure Security Center, the secure score impact has changed for several recommendations. The change might affect your overall secure score.

  15 mar

  Azure Security Center policy migration to Azure Policy

  Azure Security Center policy updates are now performed from Azure Policy.

  15 mar

  Azure Security Center update: Secure score for compliance metrics

  Use secure score to evaluate your security posture in Azure Security Center.

  15 mar

  Azure Security Center update: Azure App Service recommendation improvements

  Azure App Service security recommendations have been improved to provide greater accuracy and environment compatibility.

  15 mar

  Azure portal March 2019 update

  Learn about updates to the Azure portal for March 2019, including Virtual Network Gateway overview page changes, new full-screen DNS Zone and Load Balancer create blades, and Azure Management Group integration with Activity Log.

  15 mar

  Update 19.03 for Azure Sphere public preview now available for evaluation

  We now support both a Retail Evaluation feed and a Retail feed for the Azure Sphere OS.

  14 mar

  Arbetsbelastningsprioritet (förhandsgranskning) för Azure SQL Data Warehouse

  Hantera arbetsbelastningar mer effektivt genom att använda arbetsbelastningsprioritet. Funktionen är nu tillgänglig för förhandsgranskning i Azure SQL Data Warehouse.

  13 mar

  Azure Log Analytics is now General Available in Australia East and in Australia Central

  Australia East and Australia Central are now GA for customers to start collecting telemetry and analyze their services for health and usage using Azure Log Analytics.

  13 mar

  Funktionen Tjänstkarta är tillgänglig i Kanada, centrala och Storbritannien, södra

  Funktionen Tjänstkarta är nu tillgänglig i Kanada, centrala och Storbritannien, södra.

  12 mar
  11 mar

  Kommande ändringar för e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights

  Den 1 april 2019 ändrar vi standardrollerna som får e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights. De nya standardrollerna är Övervakningsläsare och Övervakningsdeltagare.

  11 mar

  Tillägg till mallspråk i Azure Resource Manager

  Vi har lagt till följande nya objekt till Azure Resource Manager-mallspråken: villkorsstyrda utdata, matriskopiering och funktioner för nweGuid() och utcNow().

  8 mar

  AKS-version från 2019-03-07

  AKS-versionen från 2019-03-07 innehåller felkorrigeringar och en ny version av OMS-övervakning.

  7 mar

  Azure-regionerna i Sydafrika är nu tillgängliga

  Azure-tjänster är nu tillgängliga från nya molnregioner i Johannesburg (Sydafrika, norra) och Kapstaden (Sydafrika, västra) i Sydafrika. Lanseringen av de här nya regionerna är en milstolpe för Microsoft.

  7 mar

  HDInsight-nätverksresurser etableras i HDInsight-resursgruppen

  Nätverksresurserna (till exempel NIC och lastbalanserare) för nya Azure HDInsight-kluster som skapats i ett virtuellt nätverk etableras nu i samma HDInsight-klusterresursgrupp.

  Utforska