Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup-resursgrupp för virtuella datorer

Publiceringsdatum: 19 december, 2019

Vi ger ut en uppdatering av Azure Backup-principen för virtuella datorer med ett tillägg som gör att du kan anpassa resursgruppsnamnet som skapas av Azure Backup.

Idag skapar Backup-tjänsten en separat resursgrupp som inte är samma som resursgruppen för den virtuella datorn, för att lagra samlingen med återställningspunkter (RP-samlingen lagrar de direkta återställningspunkterna för hanterade virtuella datorer). Standardnamngivningsformatet för resursgruppen som skapas av Backup-tjänsten är: AzureBackupRG_<Geo>_<n>. Med den här versionen kan kunder antingen välja standardnamnet eller uppdatera det baserat på företagets krav.

Användaren måste ange namnmönstret för resursgrupper när principen för säkerhetskopiering av virtuella datorer skapas om användaren vill använda ett anpassat resursgruppsnamn i stället för standardnamnet som skapas av Azure Backup-tjänsten. Resursgruppsnamnet bör ha formatet:

     <alfanumerisk sträng>* n <alfanumerisk sträng>

”n” representerar ett heltal (från 1) och används för att skala ut om den första resursgruppen är full. Användaren kan redigera namnet på resursgruppen genom att ändra principen om det behövs. Användarna rekommenderas att inte låsa resursgruppen som skapas för användning av Backup-tjänsten.

Mer information finns i Azure Backup-dokumentationen.

  • Azure Backup
  • Features
  • Management

Tillhörande produkter