Hoppa över navigering

Ändringar av mätar-ID:n för Azure Cognitive Speech Services

Publiceringsdatum: 19 december, 2019

Den 1 februari 2020 ändras resurs-GUID (även kallade mätar-ID:n) i hanteringen av slutpunkter för Anpassad röst i Speech Services. Från och med detta datum ändras faktureringen från daglig till timbaserad.

Resurs-GUID som påverkas:

Tjänstnamn

Typ av tjänst

Resursnamn

Regionnamn

Gammalt EA-produktnamn

Nytt EA-produktnamn

Gammalt resurs-GUID (mätar-ID)

Nytt resurs-GUID (mätar-ID)

Gammal direkt måttenhet

Ny direkt måttenhet

Gammal EA-måttenhet

Ny EA-måttenhet

Cognitive Services

Tal

Värdtjänstenhet för anpassad rösttyp

Globalt

Speech – Värdtjänstenheter för anpassad rösttyp

Speech – S1 – Värdtjänstenheter för anpassad rösttyp

e5d553f9-40de-4ce4-97aa-4dd577c0079f

e98fd3fa-ba22-4d8b-a4f5-88a113a20677

1/dag

1/timme

1/dag

1 000/timme

Cognitive Services

Tal

Värdtjänstenhet för anpassad rösttyp

USA-förvaltad region

Speech – Värdtjänstenheter för anpassad rösttyp – US Gov

Speech – S1 – Värdtjänstenheter för anpassad rösttyp – US Gov

a5171839-e9c8-4c1f-bffa-a851498e1241

9937789e-3adf-48da-9f44-c9970e4d4f0a

1/dag

1/timme

1/dag

1 000/timme

 

  • Taltjänster
  • Services