TILLGÄNGLIGT NU

Data Factory utökar funktioner för dataflödesparameterisering

Publiceringsdatum: 16 december, 2019

Azure Data Factory utökar parameteriseringsfunktioner för att göra dataflöden ännu mer återanvändbara och skalbara. Nu kan du skala dina dataflödesaktiviteter direkt i dina pipelines med konfigurerbara aktivitetsinställningar. Justera antalet kärnor och beräkningstyp som används med dina dataflödesaktiviteter med parametriserade inställningar vid varje körning.

Med en stränginterpolation kan du nu infoga kolumnnamn, uttryck och parametrar i dubbla citattecken för att göra det enkelt att konstruera strängvärden, t. ex. de som används i dynamiska källfrågor:

”välj * från {$tablename} där orderyear > {$year}”

Läs mer

  • Data Factory
  • Features

Tillhörande produkter