TILLGÄNGLIGT NU

Nu är tjänststödd undernätskonfiguration för Hanterad instans i Azure SQL Database tillgängligt

Publiceringsdatum: 30 december, 2019

För att uppfylla kraven på kundsäkerhet och hanterbarhet övergår Hanterad instans, en distributionsfunktion i Azure SQL Database, från manuell till tjänststödd undernätskonfiguration.

Med tjänststödd undernätskonfiguration kontrollerar du datatrafiken medan Hanterad instans säkerställer ett avbrottsfritt flöde av hanteringstrafiken. Konfigurationen möjliggör också förbättrade principer för nätverkssäkerhet.

Läs mer om tjänststödd undernätskonfiguration.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Security

Tillhörande produkter