Uppdateringsarkiv

Produkter

  Månatliga uppdateringar för maj 2019

  31 maj

  Brandväggen för webbaserade program för tjänsten Azure Front Door är nu allmänt tillgänglig

  Brandväggen för webbaserade program för tjänsten Azure Front Door är nu allmänt tillgänglig. Kunder kan använda brandväggen för webbaserade program för att definiera säkerhetsprinciper som tillåter, blockerar, vidarebefordrar eller klassificerar begränsad åtkomst till dina webbappar som levereras via Azure Front Door.

  • Azure Front Door
  • Features
  • Security
  • Services
  29 maj

  Avancerad filtrering blir allmänt tillgänglig i Event Grid

  Avancerade filter i Event Grid är nu allmänt tillgängliga utan begränsning för antalet kapslade nycklar (t.ex. Data.Key1.Key2…KeyN).

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  29 maj

  Telemetrihändelser för IoT Hub-enheter i Event Grid – allmänt tillgänglig förhandsversion

  IoT Hub utökar funktionerna som händelsekälla i Event Grid genom att möjliggöra prenumeration på telemetrihändelser hos enheter.

  • Event Grid
  • Azure IoT Hub
  • Features
  • Services
  29 maj

  Händelser upp till 1 MB i Event Grid – allmänt tillgänglig förhandsversion

  Stöd i allmänt tillgänglig förhandsversion för större händelser, nu upp till 1 MB.

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  29 maj

  Nu kan Event Grid publicera händelser till Service Bus

  Nu finns Service Bus tillgänglig som en händelsehanterare i Event Grid.

  • Event Grid
  • Service Bus
  • Features
  • Services
  29 maj

  Geohaveriberedskap tillgängligt i Event Grid

  Automatisk geohaveriberedskap för metadata på serversidan i Event Grid finns nu tillgängligt i tjänsten.

  • Event Grid
  • Features
  • Management
  • Security
  • Services
  29 maj

  Händelsedomäner blir allmänt tillgängliga i Event Grid

  Azure-domäner är nu allmänt tillgängliga, med 100 000 ämnen per domän.

  • Event Grid
  • Services
  29 maj

  Virtuella Azure Mv2-datorer som erbjuder upp till 6 TB minne är nu allmänt tillgängliga

  Azure Mv2-serien med virtuella datorer, som erbjuder upp till 208 vCPU i minneskonfigurationer på 3 TB och 6 TB, är nu tillgänglig i regionerna USA, östra och USA, östra 2. Virtuella Mv2-datorer är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-produktionsbelastningar.

  • Virtual Machines
  • Services
  29 maj

  Azure NetApp Files är nu allmänt tillgängligt

  Azure NetApp Files, en förstapartstjänst från Azure, är en kraftfull fillagringstjänst för att köra dina mest krävande arbetsbelastningar för filer i Azure, utan att någon kod behöver ändras.

  • Azure Migrate
  • SAP HANA på stora Azure-instanser
  • Fillagring
  • Features
  • Microsoft Ignite
  • Microsoft Inspire
  • Services
  29 maj

  Azure App Configuration finns nu tillgängligt i förhandsversion

  Azure App Configuration erbjuder en tjänst för central hantering av konfigurationsinställningar och gör det enklare att skydda åtkomst till dessa. Tjänsten hjälper även utvecklare att leverera kod snabbare, genom ett enkelt sätt markera funktionerna som förhandsversion i produktionen med hjälp av funktionsflaggor.

  • App Service
  • Virtual Machines
  • App Configuration
  • Services
  28 maj

  Allmän tillgänglighet: Azure Kubernetes Service i Sydafrika, norra

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgänglig i Sydafrika, norra.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Regions & Datacenters
  • Services
  28 maj

  Programändringsanalys för Azure Monitor finns nu i en allmänt tillgänglig förhandsversion

  Allmänt tillgänglig förhandsversion av Ändringsanalys med integrering i App Services-verktyget Diagnostisera och lösa problem.

  • Azure Monitor
  • App Service
  • Features
  • Services
  24 maj

  Tillgänglighet för Application Insights i regionen USA, västra

  Application Insights är nu tillgängligt i regionen USA, västra.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  24 maj

  Allmän tillgänglighet: Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i ytterligare tre regioner

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i följande regioner: Storbritannien, södra; USA, östra och USA, östra 2.

  • Azure SQL Database
  • Regions & Datacenters
  • Services
  24 maj

  Java i App Service: Tillgängliga uppdateringar och förbättringar

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Förbättringar, felkorrigeringar och uppdateringar av körningsversionen för Java-avbildningar i App Service på Linux finns nu tillgängliga

  • App Service (Linux)
  • Features
  • Services
  23 maj

  Priskampanj för virtuella GPU- och HPC-datorer nu tillgänglig

  Vi presenterar en ny priskampanj med rabatter för de virtuella datorfamiljerna i NCv1-, NVv1- och Hv1-serierna.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services
  22 maj

  Allmän tillgänglighet: Azure DDoS Protection Standard introducerar integrering av DDoS-aviseringar med Azure Security Center

  Vi kan nu presentera en ny funktion som gör det möjligt för DDoS Protection Standard-kunder att se DDoS-aviseringar i Azure Security Center (ASC). Den här funktionen är allmänt tillgänglig för alla ASC- och DDoS Standard-kunder.

  • Azure DDoS Protection
  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Security
  • Services
  22 maj

  Tillgängligt nu: PowerShell-cmdletar för måttaviseringar och loggaviseringar i Azure Monitor

  PowerShell-cmdletar för nya måttaviseringar och loggaviseringar är nu tillgängliga. Med den här versionen förbättras hanteringen av aviseringsregler eftersom den tillhandahåller cmdletar för att skapa, uppdatera, ta bort och lista nya måttaviseringar. Nya cmdletar är också tillgängliga för att skapa, uppdatera, ta bort och lista loggaviseringar för både Log Analytics och Application Insights.

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Aviseringar
  • Features
  • Management
  • Services
  20 maj

  Ny Linux-analysagent för Azure Security Center

  Azure Security Center har börjat distribuera en ny Azure Linux-analysagent för att förbättra registreringen av virtuella Linux-datorer och servrar i Security Center

  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Security
  • Services
  18 maj

  Namnändring för dynamiskt tröskelvärde för Azure Monitor

  Mätarnamnet för funktionen för dynamiskt tröskelvärde i Azure Monitor kommer att ändras från den 1 juli 2019.

  • Azure Monitor
  • Services

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region