Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för maj 2019

31 maj

Brandväggen för webbaserade program för tjänsten Azure Front Door är nu allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Brandväggen för webbaserade program för tjänsten Azure Front Door är nu allmänt tillgänglig. Kunder kan använda brandväggen för webbaserade program för att definiera säkerhetsprinciper som tillåter, blockerar, vidarebefordrar eller klassificerar begränsad åtkomst till dina webbappar som levereras via Azure Front Door.

 • Azure Front Door
29 maj

Avancerad filtrering blir allmänt tillgänglig i Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Avancerade filter i Event Grid är nu allmänt tillgängliga utan begränsning för antalet kapslade nycklar (t.ex. Data.Key1.Key2…KeyN).

 • Event Grid
29 maj

Telemetrihändelser för IoT Hub-enheter i Event Grid – allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

IoT Hub utökar funktionerna som händelsekälla i Event Grid genom att möjliggöra prenumeration på telemetrihändelser hos enheter.

 • Event Grid
 • Azure IoT Hub
29 maj

Händelser upp till 1 MB i Event Grid – allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Stöd i allmänt tillgänglig förhandsversion för större händelser, nu upp till 1 MB.

 • Event Grid
29 maj

Nu kan Event Grid publicera händelser till Service Bus

FÖRHANDSVERSION

Nu finns Service Bus tillgänglig som en händelsehanterare i Event Grid.

 • Event Grid
 • Service Bus
29 maj

Geohaveriberedskap tillgängligt i Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Automatisk geohaveriberedskap för metadata på serversidan i Event Grid finns nu tillgängligt i tjänsten.

 • Event Grid
29 maj

Händelsedomäner blir allmänt tillgängliga i Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Azure-domäner är nu allmänt tillgängliga, med 100 000 ämnen per domän.

 • Event Grid
29 maj

Virtuella Azure Mv2-datorer som erbjuder upp till 6 TB minne är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Mv2-serien med virtuella datorer, som erbjuder upp till 208 vCPU i minneskonfigurationer på 3 TB och 6 TB, är nu tillgänglig i regionerna USA, östra och USA, östra 2. Virtuella Mv2-datorer är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-produktionsbelastningar.

 • Virtual Machines
29 maj

Azure NetApp Files är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure NetApp Files, en förstapartstjänst från Azure, är en kraftfull fillagringstjänst för att köra dina mest krävande arbetsbelastningar för filer i Azure, utan att någon kod behöver ändras.

 • Azure Migrate
 • SAP HANA på stora Azure-instanser
 • Fillagring
29 maj

Azure App Configuration finns nu tillgängligt i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure App Configuration erbjuder en tjänst för central hantering av konfigurationsinställningar och gör det enklare att skydda åtkomst till dessa. Tjänsten hjälper även utvecklare att leverera kod snabbare, genom ett enkelt sätt markera funktionerna som förhandsversion i produktionen med hjälp av funktionsflaggor.

 • App Service
 • Virtual Machines
 • App Configuration
28 maj

Allmän tillgänglighet: Azure Kubernetes Service i Sydafrika, norra

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2019

Azure Kubernetes Service (AKS) är nu allmänt tillgänglig i Sydafrika, norra.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
28 maj

Programändringsanalys för Azure Monitor finns nu i en allmänt tillgänglig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Allmänt tillgänglig förhandsversion av Ändringsanalys med integrering i App Services-verktyget Diagnostisera och lösa problem.

 • Azure Monitor
 • App Service
24 maj

Tillgänglighet för Application Insights i regionen USA, västra

TILLGÄNGLIGT NU

Application Insights är nu tillgängligt i regionen USA, västra.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
24 maj

Allmän tillgänglighet: Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i ytterligare tre regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2019

Zonredundanta SQL-databaser och elastiska pooler är nu allmänt tillgängliga i följande regioner: Storbritannien, södra; USA, östra och USA, östra 2.

 • Azure SQL Database
24 maj

Java i App Service: Tillgängliga uppdateringar och förbättringar

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2019

Förbättringar, felkorrigeringar och uppdateringar av körningsversionen för Java-avbildningar i App Service på Linux finns nu tillgängliga

 • App Service (Linux)
23 maj

Priskampanj för virtuella GPU- och HPC-datorer nu tillgänglig

Vi presenterar en ny priskampanj med rabatter för de virtuella datorfamiljerna i NCv1-, NVv1- och Hv1-serierna.

 • Virtual Machines
22 maj

Allmän tillgänglighet: Azure DDoS Protection Standard introducerar integrering av DDoS-aviseringar med Azure Security Center

TILLGÄNGLIGT NU

Vi kan nu presentera en ny funktion som gör det möjligt för DDoS Protection Standard-kunder att se DDoS-aviseringar i Azure Security Center (ASC). Den här funktionen är allmänt tillgänglig för alla ASC- och DDoS Standard-kunder.

 • Azure DDoS Protection
 • Säkerhetscenter
 • Security
22 maj

Tillgängligt nu: PowerShell-cmdletar för måttaviseringar och loggaviseringar i Azure Monitor

TILLGÄNGLIGT NU

PowerShell-cmdletar för nya måttaviseringar och loggaviseringar är nu tillgängliga. Med den här versionen förbättras hanteringen av aviseringsregler eftersom den tillhandahåller cmdletar för att skapa, uppdatera, ta bort och lista nya måttaviseringar. Nya cmdletar är också tillgängliga för att skapa, uppdatera, ta bort och lista loggaviseringar för både Log Analytics och Application Insights.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Aviseringar
20 maj

Ny Linux-analysagent för Azure Security Center

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Security Center har börjat distribuera en ny Azure Linux-analysagent för att förbättra registreringen av virtuella Linux-datorer och servrar i Security Center

 • Säkerhetscenter
 • Security
18 maj

Namnändring för dynamiskt tröskelvärde för Azure Monitor

Mätarnamnet för funktionen för dynamiskt tröskelvärde i Azure Monitor kommer att ändras från den 1 juli 2019.

 • Azure Monitor

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region