Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Programändringsanalys för Azure Monitor finns nu i en allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 28 maj, 2019

Det tar ofta lång tid att ta reda på vilka ändringar som har orsakat problem eftersom flera team kan vara inblandade.

Azure Monitors API, som är integrerat med App Service-diagnostikens Diagnostisera och lösa problem, ger en centraliserad bild av ändringar för en webbapp. Med hjälp av Azure Resource Graph vill vi göra felsökningen snabbare genom att visa varför det gick fel.

Verktyget identifierar följande ändringar:

 • Resource Manager-ändringar (till exempel att en IP-konfigurationsregel har ändrats)
 • Ändringar av inställningar i webbappkonfiguration (till exempel att en anslutningssträng har ändrats)
 • Ändringar i distributionsfil för webbapp (till exempel att en DLL-fil har ändrats, filen appsettings.json har ändrats och så vidare)

Här är ett exempel på hur verktyget kan göra det lättare att lösa problem snabbt:

Kunden har rapporterat att webbappen plötsligt inte fungerar. Som utvecklare vill jag se vad som har ändrats. Här är stegen:

 1. Gå till Diagnostisera och lösa problem för webbappen.
 2. Välj identifieringen av programändringar eller programkrascher.

Följ anvisningarna i Programändringsanalys (allmänt tillgänglig förhandsversion) innan du fortsätter till steg 3.

 1. (Valfritt) Sök efter de senaste ändringarna.

Observera att verktyget tar en ögonblicksbild var fjärde timme. Om du vill visa de senaste ändringarna använder du knappen "Scan changes now" (Sök efter ändringar nu).

 1. Visa ändringar. Klicka på de senaste ändringarna i grafen. Vi ser att IP-begränsningsregler har ändrats.

 

 1. För att åtgärda problemet tar du först reda på varför IP-intervallet har blockerats genom att titta på fältet Initierat av och fråga rätt kontakt. Vidta sedan lämpliga åtgärder för att lösa problemet.
 • Azure Monitor
 • App Service
 • Features
 • Services

Tillhörande produkter