TILLGÄNGLIGT NU

Java i App Service: Tillgängliga uppdateringar och förbättringar

Publiceringsdatum: 24 maj, 2019

Vi har infört en mängd förbättringar, felkorrigeringar och uppdateringar av körningsversionen för Java-avbildningar i App Service på Linux!

  • Alla JRE- och Tomcat-avbildningar innehåller nu jCmd för Java Flight Recorder, som är ett profilerings- och felsökningsverktyg
  • Alla Tomcat-avbildningar innehåller nu ett servlet-filter som ger åtkomst till Easy Auth-anspråk och andra säkerhetsrelaterade Tomcat-API:er (dokumentation)
  • Java 8- och 11-avbildningarna har uppdaterats till 8u212 respektive 11u3
  • Loggfilnamnen kommer nu att innehålla Linux-värdens namn (värdens värdnamn) i stället för website_instance_id
  • Wildfly 14-avbildningen (just nu i förhandsversion) har uppdaterats till JRE 8u212 och innehåller jCmd samt ett flertal felkorrigeringar

Mer information finns i Javas utvecklarguide. Kom igång genom att följa snabbstarten för Java i App Service på Linux.

  • App Service (Linux)
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter