Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Geohaveriberedskap tillgängligt i Event Grid

Publiceringsdatum: 29 maj, 2019

Event Grid har numera inbyggd automatisk geohaveriberedskap för metadata, som kan tillämpas för alla befintliga domäner, ämnen och händelseprenumerationer, inte bara för nya. Det här innebär att Event Grid-tjänsten vid avbrott som drabbar en hel Azure-region redan har synkroniserat alla metadata för händelseinfrastrukturen till en parad region, och att nya händelser börjar flöda igen utan att något ingripande krävs. På så sätt undviks avbrott i tjänsten.

Katastrofåterställning brukar mätas med hjälp av två mätvärden:

Event Grids automatiska redundans har olika RPO- och RTO-värden för metadata (händelseprenumerationer osv.) och data (händelser). Behöver du andra specifikationer än nedan kan du alltid implementera din egen redundans för klientsidan med hjälp av hälso-API:erna för ämnet.

  • Metadata för RPO: Noll minuter. Du läste rätt. Varje gång en resurs skapas i Event Grid replikeras den omedelbart till alla regioner. I händelse av växling vid fel går inga metadata förlorade.
  • RTO för metadata: Även om det här generellt sett sker betydligt snabbare, inom 60 minuter, börjar Event Grid att acceptera anrop för att skapa/uppdatera/ta bort för ämnen och prenumerationer.
  • RPO för data: Om systemet är felfritt och i fas med befintlig trafik vid tidpunkten för den regionala växlingen vid fel, är RPO för händelser cirka 5 minuter.

RTO för data: Precis som för metadata brukar det här ske betydligt snabbare, men inom 60 minuter börjar Event Grid att acceptera ny trafik efter en regional växling vid fel.

Läs mer på Azure-bloggen

  • Event Grid
  • Features
  • Management
  • Services
  • Security

Tillhörande produkter