FÖRHANDSVERSION

Händelser upp till 1 MB i Event Grid – allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 29 maj, 2019

Event Grid har nu stöd för händelser i storlek upp till 1 MB. Inga ändringar av konfigurationen krävs, och det fungerar även för befintliga händelseprenumerationer. Prova genom att använda push-överföring för större händelser. Allt under 64 KB omfattas fortfarande av vårt allmänt tillgängliga serviceavtal.

Batch-storleksgränsen för händelser som skickas till Event Grid som en JSON-matris är fortfarande 1 MB. Händelser större än 64 KB debiteras i steg om 64 KB (dvs. en händelse på 100 GB debiteras som om den utgjorde två separata händelser).

Läs mer på Azure-bloggen

  • Event Grid
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter