Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Azure DDoS Protection Standard introducerar integrering av DDoS-aviseringar med Azure Security Center

Publiceringsdatum: 22 maj, 2019

Vi kan nu presentera en ny funktion som gör det möjligt för DDoS Protection Standard-kunder att se DDoS-aviseringar i Azure Security Center (ASC). Den här funktionen är allmänt tillgänglig för alla ASC- och DDoS Standard-kunder. Dessa DDoS-aviseringar kommer att vara tillgängliga för granskning i Security Center i nära realtid utan att du behöver konfigurera något eller utföra manuella integreringar. Aviseringarna tillhandahåller information om DDoS-attacker som identifieras och attacker avvärjs automatiskt av tjänsten.

Kunder som skyddar sina virtuella nätverk mot DDoS-attacker med hjälp av Azure DDoS Protection Standard har nu en enhetlig plats för alla aviseringar som rör DDoS-attacker och åtgärder som vidtas för att avvärja attacker. Dessa aviseringar visas på Azure-portalen under Security Center -> Hotskydd -> Säkerhetsaviseringar. Skärmbilden nedan visar ett exempel på DDoS-aviseringarna i Security Center.

Det finns två olika typer av aviseringar:

  1. Aviseringen för en DDoS-attack som har identifierats för en offentlig IP-adress genereras när en offentlig IP-resurs utsätts för en DDoS-attack som har identifierats av DDoS Protection-tjänsten.

  2. Aviseringen för en DDoS-attack som har avvärjts för en offentlig IP-adress genereras när en attack har avvärjts för en offentlig IP-resurs som attackerades.

Aviseringarna innehåller allmän information om attacken/avvärjningen, geografisk information och hotinformation som rör händelsen, samt information om de åtgärder som vidtogs. Även om kunderna inte behöver utföra några åtgärder för att dra nytta av de här aviseringarna rekommenderar vi att kunderna granskar dem för att hålla sig uppdaterade.

Mer information finns i dokumentationen om DDoS-skydd och dokumentationen om Azure Security Center.

  • Azure DDoS Protection
  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Services
  • Security