Hoppa över navigering

Avbryta eller ändra betalningsmetod för ett Azure Store-tillägg

Avbryta tillägg

Om du har köpt ett tillägg från Azure Store, kan du avbryta dess prenumeration genom att logga in på utvecklarportalen och ta bort resursen. Detta gör att prenumerationen i samband med resursen också avbryts:

  1. Logga in på utvecklarportalen på https://manage.windowsazure.com
  2. Klicka på "Add-ons" (tillägg)
  3. Välj din resurs
  4. Klicka på "Delete" (ta bort)

Ändra betalningsmetod

När du köper ett tillägg från Azure Store, väljer du en Azure-prenumeration under vilken tillägget kommer att tillhandahållas. Medan Azure Store finns som förhandsversion är det inte möjligt att ändra det kreditkort som används för att betala för ett tillägg när det har köpts.