Azure Advisor

Din kostnadsfria, personanpassade guide till bästa praxis för Azure

Få ut det mesta möjliga av Azure

Optimera snabbt och enkelt dina Azure-distributioner. Azure Advisor analyserar dina konfigurationer och din användningstelemetri. Därefter erbjuds du personliga, praktiska rekommendationer som hjälper dig att optimera dina Azure-resurser för tillförlitlighet, säkerhet, verksamhetsutveckling, prestanda och kostnad.

Bästa praxis för att optimera dina Azure-arbetsbelastningar

Stegvis vägledning och snabbåtgärder för snabb reparation

Ett enda ställe där du kan granska och vidta åtgärder utifrån rekommendationer i hela Azure

Aviseringar för att informera dig om nya och tillgängliga rekommendationer

Optimera dina distributioner med personanpassade rekommendationer

Advisor ger relevanta metodtips som hjälper dig att förbättra tillförlitlighet, säkerhet och prestanda, få verksamhetsutveckling samt minska kostnaderna. Konfigurera Advisor till att rikta in sig på specifika prenumerationer och resursgrupper i syfte att fokusera på kritiskt viktiga optimeringar. Gå till Advisor via Azure-portalen, Azure-kommandoradsgränssnittet (CLI) eller Advisor API. Eller så kan du konfigurera aviseringar så att du får meddelanden om nya rekommendationer automatiskt.

Se hur du kommer igång

Vidta snabbt och enkelt åtgärder

Advisor är utformat för att hjälpa dig spara tid på molnoptimering. Rekommendationstjänsten omfattar föreslagna åtgärder som du kan vidta direkt, senarelägga eller ignorera. Med Advisor-snabbkorrigeringen kan du snabbare och enklare optimera i stor skala genom att göra det möjligt för användae att åtgärda rekommendationer för flera resurser samtidigt och med bara några få klick. Rekommendationer prioriteras utifrån vår bästa bedömning av vad som är viktigt för din miljö, och du kan dela dem med ditt team eller dina intressenter.

Visa och vidta åtgärder utifrån dina Azure Advisor-rekommendationer nu

Få alla dina optimeringsrekommendationer på samma ställe

Azure erbjuder många tjänster som ger rekommendationer, däribland Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service och fler. Advisor hämtar rekommendationer från alla dessa tjänster så att du enklare kan gå igenom dem och vidta åtgärder från ett och samma ställe.

Utforska kostnadsoptimering och andra rekommendationskategorier

Om Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Azure Advisor är kostnadsfritt

Azure Advisor är tillgängligt utan extra kostnad. Dock kan vissa rekommendationer medföra avgifter vid åtgärd. Till exempel kan aktivering av säkerhetskopiering av virtuell dator medföra avgifter för säkerhetskopiorna. Syftet med Advisor är att hjälpa dig hitta kostnadseffektivitet i molnet samtidigt som du följer Azure-rekommendationerna.

Kom igång med tre steg

Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto nu om du inte redan har ett.

Gå till Azure Advisor via Azure-portalen.

Dokumentation och utbildningsresurser

Dokumentation

Lär dig hur du kommer igång med Advisor. Utforska de fem Advisor-kategorierna för molnoptimering: tillförlitlighet, säkerhet, prestanda, operativ utmärkthet och kostnad. Ta reda på hur du använder Advisor programmatiskt via Advisor REST API, kommandoraden (CLI) och PowerShell.

Videor

Titta på demonstrationen från Microsoft Ignite, som går igenom hur du optimerar dina Azure-resurser med hjälp av Advisor.

Frågor och feedback

Hjälp oss att skapa den bästa upplevelsen för molnoptimering åt dig.

Kostnadsoptimering

Lär dig mer om de verktyg, erbjudanden och riktlinjer som har utformats för att hjälpa dig hantera och optimera dina Azure-kostnader. Lär dig att förstå och planera för dina fakturor, optimera arbetsbelastningskostnader och kontrollera dina utgifter.

Läs mer
  • Advisor är tillgängligt i alla Azure-regioner.
  • Eftersom Azure Advisor är en kostnadsfri tjänst finns det inget serviceavtal.
  • Logga in på Azure-portalen och välj Advisor i navigeringsmenyn eller menyn Alla tjänster. Du kan även gå till tjänsten via Advisor REST API, kommandoraden (CLI) eller PowerShell.
  • Du kan komma åt Azure Advisor-rekommendationer som ägare, deltagare eller läsare för en prenumeration.
  • Du kan konfigurera Advisor till att visa rekommendationer för specifika prenumerationer eller resursgrupper samt finjustera vissa rekommendationer. Läs mer.
  • Advisor för Azure Government erbjuder något annorlunda rekommendationer. Läs mer.

Optimera dina arbetsbelastningar med Azure Advisor

Få dina rekommendationer