Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Produktöversikt

  • Avancerad analys och maskininlärning för övervakning av programprestanda
  • Identifiera proaktivt problem och svara automatiskt på varningar
  • Integrera med och förbättra verksamhetens arbetsflöde

Azure Monitor är nu integrerat med funktionerna i Log Analytics och Application Insights, vilket ger en kraftfull övervakning av dina program från slutpunkt till slutpunkt. Du kan även fortsätta använda Log Analytics och Application Insights fristående.

Läs mer

Heltäckande synlighet

Få en 360-gradersvy av dina program, infrastrukturen och nätverket med avancerad analys, instrumentpaneler och visualiseringskartor. Azure Monitor ger dig en centraliserad hubb för identifiering av nätverksfel, CPU-toppar, minnesläckor i din kod och andra problem innan de påverkar ditt företag.

Intelligenta insikter

Lös problem snabbare och fatta bättre beslut med AI. Analysera, korrelera och övervaka data från olika källor med hjälp av ett kraftfullt frågespråk och inbyggda maskininlärningskonstruktioner. Och använd avvikelseidentifiering och förutsägelseanalys för dina program för att enkelt omvandla data till åtgärdbara insikter.

Proaktiv optimering

Identifiera potentiella flaskhalsar och nya sätt att förbättra dina program. Analysera användarbeteende och mät påverkan av dina ändringar. Med Azure Monitor kan du kontinuerligt iterera för att skapa den bästa upplevelsen för dina kunder.

Öppet och utökningsbart

Azure Monitor erbjuder en färdig lösning för integrering med populära verktyg för DevOps, problemhantering, ITSM och SIEM. Använd paketerade lösningar för övervakning av specialiserade belastningar, eller bygg en egen anpassad integrering med Azure Monitor REST-API:er och webbhookar.

Detaljerade och aktuella mått och loggar – från Azure och lokala resurser, program, operativsystem och anpassade data från dina egna datakällor.

Inbyggda instrumentpaneler och visualiseringar som hjälper dig att snabbt förstå trender.

Få en helhetsbild över ditt program och infrastrukturen med hjälp av maskininlärningsbaserade insikter. Använd den kraftfulla analysplattformen för att fråga om och interagera med stora volymer data.

Identifiera proaktivt problem och svara automatiskt på varningar.

Använd över 20 partnerintegreringar och ett öppet ramverk med API:er och SDK:er som hjälp för att kunna använda DevOps-, ITSM- och SIEM-verktygen och andra anpassade verktyg.

Se hur kunderna använder Azure Monitor

Dra nytta av våra partnerintegrationer

Så här integrerar du Azure Monitor med SIEM-verktyg

Kontinuerlig övervakning för DevOps med Azure Application Insights & Log Analytics: Version 2018

Enhetliga aviseringar i Azure Monitor | Azure Friday

Börja övervaka dina Azure-resurser idag