Hoppa över navigering

Azure Monitor

Få alla detaljerade och aktuella övervakningsuppgifter du behöver – allt på ett och samma ställe

Visa och hantera alla övervakningsdata enkelt

Ha koll på allt som händer – från en enda instrumentpanel – med Azure Monitor. Du får detaljerade, aktuella resultat- och användningsdata, åtkomst till aktivitetsloggar som spårar alla API-anrop samt diagnostikloggar för felsökning av problem med Azure-resurserna. Alla övervakningsdata du behöver för att använda och underhålla dina Azure-resurser är nu centralt tillgängliga i Azure Monitor.

Konfigurera varningar och vidta automatiska åtgärder

Det är bättre att upptäcka ett problem innan det påverkar företaget. Med Azure Monitor kan du skapa varningar och agera proaktivt på händelser genom att skapa automatiska åtgärder, som automatisk skalning av en resurs, börja använda en Azure Automation-runbook eller anropa en webhook.

Diagnostisera driftproblem snabbt

När ett problem uppstår är det viktigt att snabbt hitta källan till problemet. Med Azure Monitor får du de grundläggande verktygen du behöver för att analysera och diagnostisera driftrelaterade problem, så att du effektivt kan lösa dem. Skapa instrumentpaneler med diagram över resultatstatistik, sök genom prenumerationsaktiviteten och dela dina kunskaper med andra.

Integrera med dina befintliga verktyg

Få omfattande och fullständig övervakning och analys genom att kombinera Azure Monitor med de analysverktyg du är van att använda. Azure Monitor kan integreras med Application Insights, Operations Management Suite Insight & Analytics och en rad partnerverktyg. Du får dessutom REST-API:er och webhooks som du kan använda för att skapa anpassade integreringar.

Börja övervaka dina Azure-resurser idag