Windows Server-migrering

Migrera dina Windows Server-appar och -arbetsbelastningar till Azure idag. Använd välbekanta verktyg – som Windows Server Active Directory, Windows Admin Center och PowerShell – och få kvalitetssupport från en enda molnleverantör i din hybridmiljö.

Betala mindre med Azure

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server. Upptäck varför Azure är det mest kostnadseffektiva molnet för dina Windows Server-arbetsbelastningar och få dessa unika besparingar bara när du migrerar till Azure.

Använd dina befintliga licenser och spara mer med Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och Azure Reserved VM Instances.

Flytta dina Windows Server 2008- och 2008 R2-arbetsbelastningar till Azure och få ytterligare tre års utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad. Lär dig hur du migrerar Windows Server 2008- och 2008 R2-arbetsbelastningar till Azure.

Migrera virtuella Windows-datorer till Azure

Få en steg för steg-förståelse av hur du konfigurerar en lyckad molnmigrering. Utforska en serie med scenarier som illustrerar hur du konfigurerar en migreringsinfrastruktur och kör olika typer av migreringar.

Demo: Migrering av virtuella datorer till Azure

Gå igenom identifiering, utvärdering och migrering av virtuella Windows-datorer till Azure med Jeff Woolsey, som är principal program manager för Windows Server-teamet. Använd Azure Migrate för att identifiera, utvärdera och migrera dina arbetsbelastningar.

Utforska fler Windows Server-migreringsscenarier

Migrera filservrar till Azure

Använd Storage Migration Service till att inventera ostrukturerade data på äldre servrar och sedan överföra data och konfiguration till nyare servrar eller virtuella datorer i Azure – ändringar för appar och användare behövs inte alls. Få en översikt över Storage Migration Service och lär dig mer om hybridfilhantering med Azure File Sync.

Demo: Storage Migration Service i Windows Server 2019

Se när Ned Pyle, som är Principal Program Manager på Microsoft, migrerar en äldre Windows-filserver till Windows Server 2019.

Migrera .NET-appar till Azure

Ansök om hjälp med att flytta dina .NET-appar till Azure för att utnyttja fördelar som automatisk skalning, uppdatering, prestandaövervakning och CI/CD. Få hjälp med att hitta rätt migreringsalternativ för din verksamhet och se om du är kvalificerad att få en kostnadsfri utvärdering och kodanalys.

Leverera en virtuell datorupplevelse och fjärrappar till valfri enhet

Kör Windows 7 i Azure och få 3 års kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar för din virtuella Windows 7-dator. Eller kör Windows 10 för den enda fullständiga Windows 10-miljön för flera användare virtualiserad i molnet. Läs mer om Windows Virtual Desktop.

Flytta SQL Server-arbetsbelastningar till Azure

Utforska alla dina molnmigreringsalternativ för att flytta strukturerade databaser som SQL Server till Azure.

Förbered för upphört stöd

Få en översikt över dina migreringsalternativ för att stödja Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2. Stödet för Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2 upphör den 14 januari 2020. Är du redo?

Få hjälp med att komma igång

Ytterligare resurser

Redo att påbörja migreringen?