Hoppa över navigering

Azure Automanage

Förenkla och optimera IT-hanteringen med automatiserade åtgärder

Automatisera enkelt din molnbaserade och lokala infrastruktur

Automanage erbjuder en enhetlig lösning för att förenkla IT-hanteringen i molnet. Du kan automatisera åtgärder och tillämpa konsekventa metodtips under hela livscykeln för virtuella Windows Server-datorer och virtuella Linux-datorer (VM) genom att bara peka och klicka.

Med Automanage för Windows Server får du åtkomst till unika funktioner för Windows Server som bara är tillgängliga i Azure. Distribuera säkerhetsuppdateringar utan att behöva starta om med direktkorrigering. Överför filer på ett säkert sätt med Server Message Block (SMB) over QUIC-protokollet. Behåll privata IP-adresser genom att utöka undernät till molnet under migreringen.

Sänk kostnaderna genom att automatisera Windows Server- och Linux-hanteringen

Förbättra arbetsbelastningens drifttid med optimerade åtgärder

Tillämpa korrigeringar och bästa praxis för säkerhet automatiskt

Identifiera och åtgärda avvikelser automatiskt och proaktivt

Automatiserad konfigurationshantering av virtuella datorer

 • Eliminera behovet av identifiering, registrering och konfiguration av Azure-tjänster som stöder metodtips för hantering av virtuella datorer i molnet.
 • Hantera enkelt datorer för utveckling/testning och produktion med fördefinierade eller anpassade konfigurationsprofiler.
 • Identifiera och åtgärda avvikelser automatiskt och proaktivt om datorer avviker från det önskade konfigurationstillståndet.

Läs mer om relaterade Azure-tjänster

Metodtips för säkerhet i stor skala

 • Tillämpa säkerhetsprincipen konsekvent via Microsoft Defender för molnet och Microsofts säkerhetsbaslinjer.
 • Öka effektiviteten genom att automatisera vanligt förekommande, tidskrävande och felbenägna hanteringsuppgifter, till exempel registrering och konfiguration av Azure Monitor och Azure Backup.

Se hur du skapar anpassade inställningar

Innovativa funktioner för Windows Server på Azure

Automatisk hantering för Windows Server erbjuder funktioner exklusivt för virtuella datorer som körs på Azure.

 • Distribuera snabbt säkerhetsuppdateringar till virtuella datorer med Windows Server 2022 Server Core på Azure utan att behöva starta om varje gång med hjälp av direktkorrigering.
 • Migrera enkelt dina arbetsbelastningar till Azure genom att utöka lokala IP-undernät och bevara de ursprungliga privata IP-adresserna.
 • Få säker åtkomst till filer när du arbetar via en fjärrdator utan VPN med hjälp av det säkra filhanteringsprotokollet SMB over QUIC som finns inbyggt.

Läs mer om Automanage för Windows Server

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Förhandsversionen av Automanage är kostnadsfri

Inga avgifter debiteras specifikt för Automanage i förhandsversionen. Prissättningen för Automanage presenteras framöver och användarna får ett meddelande innan förhandsperioden går ut. Om du vill fortsätta att använda Automanage efter förhandsversionen debiteras du tillämpliga avgifter.

Resurser och dokumentation för Automanage

Vanliga frågor om Automanage

 • Automanage registrerar, konfigurerar och övervakar hela livscykeln för virtuella datorer för utveckling/testning och produktion för produkter, tjänster och funktioner som Azure Security Center, Uppdateringshantering, Spåra ändringar, VM-inventering, Desired State Configuration, Gästkonfiguration, Automation-konton och Log Analytics.

  Dessutom kan du konfigurera Azure Backup och övervakning av VM-insikter med Automanage när du använder den virtuella Azure-datorns metodtips – produktionskonfigurationsprofilen.

  I förhandsversionen av Automanage ingår Microsoft Antimalware för Azure Cloud Services och Virtual Machines samt säkerhetsbaslinjer för virtuella Windows Server-datorer via önskad tillstånds- och gästkonfiguration. Virtuella Linux-datorer kommer inte att ha Microsoft Antimalware för Azure eller automatisk reparation, och säkerhetsbaslinjen kommer endast att ha stöd för granskning.

 • Du kan anpassa inställningar för vissa tjänster, t.ex. Azure Backup. En fullständig lista med inställningar som kan ändras finns i dokumentationen.
 • Ja. Automanage är kompatibelt med både virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer.
 • Detaljerad information om prissättningen är inte tillgänglig i förhandsversionen.
 • Du kan aktivera Automanage med enkla peka och klicka-åtgärder på valda nya och befintliga virtuella datorer och inaktivera det när du vill.
 • Det går inte att aktivera Microsoft Antimalware för Azure för virtuella Linux-datorer via metodtips. Men det kan du göra för virtuella Windows-datorer.

  Automanage kommer att använda säkerhetsbaslinjen för Linux via Gästkonfiguration, men baslinjen för virtuella Linux-datorer kommer endast att ha stöd för granskning. Automatisk reparation stöds ännu inte för virtuella Linux-datorer som avviker från den konfigurerade baslinjen.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?