Azure Automanage

Förenkla och optimera IT-hanteringen med automatiserade åtgärder

En ny metod för att hantera virtuella datorer i Azure

Förenkla IT-hanteringen med optimerade och automatiserade åtgärder i hela livscykeln för virtuella utveckling/testnings- och produktionsdatorer.

Sänk kostnaderna genom att automatisera Windows Server- och Linux-hanteringen

Förbättra arbetsbelastningens drifttid med optimerade åtgärder

Tillämpa korrigeringar och bästa praxis för säkerhet automatiskt

Bästa upplevelse för Windows Server

Sänk kostnaderna genom att automatisera Windows Server- och Linux-hanteringen

Automatisera vanligt förekommande, tidskrävande och felbenägna hanteringsuppgifter, till exempel registrering och konfiguration av Azure Backup och Security Center för att kunna utnyttja driftbesparingarna.

Minska behovet av tjänstidentifiering, registrering och konfiguration av virtuella datorer vid utveckling/testning och produktion.

Förbättra arbetsbelastningens drifttid med optimerade åtgärder

Få hög tillgänglighet genom att tillämpa säkerhetskorrigeringar för nya Windows Server-arbetsbelastningar automatiskt och utan stilleståndstid.

Förbättra affärskontinuiteten genom att automatiskt använda de metodtips för virtuella datorer som definieras i Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure.

Minska administrationskostnaderna genom automatiska åtgärder för instanser där VM-konfigurationen avviker från de rekommenderade metoder som tillämpas.

Tillämpa korrigeringar och bästa praxis för säkerhet automatiskt

Tillämpa säkerhetsuppdateringar på nya Windows Server-arbetsbelastningar utan omstart.

Förbättra säkerheten med OS-baslinjer och kostnadsfri nivå för Azure Security Center som distribueras som standard.

Uppnå rekommenderad bästa praxis i hela livscykeln för en virtuell Azure-dator med enkla peka och klicka-funktioner, förändringsidentifiering och automatisk reparation.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Förhandsversionen av Azure Automanage är kostnadsfri

Inga avgifter debiteras specifikt för Azure Automanage under förhandsversionen. Prissättningen för Azure Automanage presenteras framöver och du får ett meddelande innan förhandsversionen avslutas. Om du väljer att fortsätta att använda Azure Automanage när förhandsversionen har upphört, debiteras du tillämpliga avgifter.

Azure Automanage-resurser

Vanliga frågor om Azure Automanage

 • Automanage registrerar, konfigurerar och övervakar hela livscykeln för utveckling/testnings- och produktions-VM:ar för tjänster som Azure Security Center, Uppdateringshantering, Spåra ändringar, VM-inventering, Önskad tillståndskonfiguration, Gästkonfiguration, Automation-konton och Log Analytics. Dessutom är Azure Backup och övervakning av VM-insikter ytterligare tjänster som konfigureras när du använder den virtuella Azure-datorns metodtips – produktionskonfigurationsprofilen. I förhandsversionen ingår Microsoft Antimalware för Azure Cloud Services och Virtual Machines samt säkerhetsbaslinjer för virtuella Windows Server-datorer via önskad tillstånds- och gästkonfiguration. Virtuella Linux-datorer kommer inte att ha Microsoft Antimalware eller automatisk reparation, och säkerhetsbaslinjen kommer endast att ha stöd för granskning.
 • Du kan anpassa inställningar för vissa tjänster, t.ex. Azures kvarhållningsperiod för säkerhetskopior. En fullständig lista med inställningar som kan ändras finns i vår dokumentation.
 • Ja, Azure Automanage är kompatibelt med både virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer.
 • Detaljerad information om prissättningen är inte tillgänglig under förhandsversionen.
 • Du kan aktivera Automanage med enkla peka och klicka-åtgärder på valda nya och befintliga virtuella datorer och inaktivera det när du vill.
 • Det finns två skillnader:
  1. Virtuella Linux-datorer har inte Microsoft Antimalware aktiverat via Bästa metoder.
  2. Azure Automanage kommer att använda säkerhetsbaslinjen för Linux via Gästkonfiguration, men baslinjen för virtuella Linux-datorer kommer endast att ha stöd för granskning. Automatisk reparation stöds ännu inte för virtuella Linux-datorer som avviker från den konfigurerade baslinjen.

Starta förhandsgranskningen av Azure Automanage