Azure Automanage

Förenkla hanteringen av virtuella Windows Server-datorer

En ny metod för att hantera virtuella datorer i Azure

Förenkla IT-hanteringen med optimerade och automatiserade åtgärder i hela livscykeln för virtuella utveckling/testnings- och produktionsdatorer.

Minska kostnaderna genom att automatisera Windows Server-hanteringen

Förbättra arbetsbelastningens drifttid med optimerade åtgärder

Implementera bästa praxis för säkerhet

Använd automatiskt metodtips för Azure VM i stor skala

Sänk kostnaderna genom att automatisera Windows Server-hanteringen

Automatisera vanligt förekommande, tidskrävande och felbenägna hanteringsuppgifter, till exempel registrering och konfiguration av Azure Backup och Security Center för att kunna utnyttja driftbesparingarna.

Minska behovet av tjänstidentifiering, registrering och konfiguration av virtuella datorer vid utveckling/testning och produktion.

Förbättra arbetsbelastningens drifttid med optimerade åtgärder

Förbättra affärskontinuiteten genom att automatiskt använda de metodtips för virtuella datorer som definieras i Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure.

Minska administrationskostnaderna genom automatiska åtgärder om VM-konfigurationen avviker från de rekommenderade metoder som tillämpas.

Implementera bästa praxis för säkerhet

Förbättra säkerheten med operativsystemets baslinje och Windows Defender som distribueras som standard.

Uppnå rekommenderad bästa praxis i hela livscykeln för en virtuell Azure-dator med enkla peka och klicka-funktioner, förändringsidentifiering och automatisk reparation.

Anpassa rekommenderade inställningar för tjänsten så att de uppfyller företags- eller säkerhetskrav.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Förhandsversionen av Azure Automanage är kostnadsfri

Inga avgifter debiteras specifikt för Azure Automanage under förhandsversionen. Prissättningen för Azure Automanage presenteras framöver och du får ett meddelande innan förhandsversionen avslutas. Om du väljer att fortsätta att använda Azure Automanage när förhandsversionen har upphört, debiteras du tillämpliga avgifter.

Azure Automanage-resurser

Vanliga frågor om Azure Automanage

  • Automanage registrerar, konfigurerar och övervakar hela livscykeln för utveckling/testnings- och produktions-VM:ar för tjänster som Azure Security Center, Uppdateringshantering, Spåra ändringar, VM-inventering, Önskad tillståndskonfiguration, Gästkonfiguration, Automation-konton och Log Analytics. Dessutom är Azure Backup och övervakning av VM-insikter ytterligare tjänster som konfigureras när du använder den virtuella Azure-datorns metodtips – produktionskonfigurationsprofilen. Microsoft Antimalware för Azure Cloud Services och Virtual Machines ingår också i förhandsversionen, plus säkerhetsbaslinjer för Windows Server via önskad tillstånds- och gästkonfiguration.
  • Du kan anpassa inställningar för vissa tjänster, t.ex. Azures kvarhållningsperiod för säkerhetskopior. En fullständig lista med inställningar som kan ändras finns i vår dokumentation.
  • För närvarande stöder Automanage endast virtuella Azure-datorer i Windows Server.
  • Detaljerad information om prissättningen är inte tillgänglig under förhandsversionen.
  • Du kan aktivera Automanage med enkla peka och klicka-åtgärder på valda nya och befintliga virtuella datorer och inaktivera det när du vill.

Starta förhandsgranskningen av Azure Automanage