Hoppa över navigering

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla hanteringen, distributionen och åtgärderna för Kubernetes.

Använd en fullständigt hanterad orkestreringstjänst för Kubernetes-containrar.

Enklare distribution och hantering av Kubernetes

Etablera kluster på ett enkelt sätt via Azure Portal och Azure CLI, eller med infrastruktur som kod – som t.ex. Azure Resources Manager och Terraform. Förenkla klusterunderhållet med automatiserade uppgraderingar och skalning. Få insyn i driften för din hanterade Kubernetes-miljö med styrning av plantelemetri, loggaggregering och synlig containerhälsa som en del av Azure Portal, samt automatiskt konfigurerat för AKS-kluster.

Skala och kör program på ett säkert sätt

Hantera växande behov med inbyggd automatisk skalning av program. Distribuera dina behållarprogram globalt i AKS och dra nytta av Azures datacentra. Öka programprestandan genom att dirigera trafik till den närmaste regionen med Azure Traffic Manager. Med Virtual Kubelet-stöd (förhandsversion) kan du använda Azure Container Instances till elastisk burst från ditt AKS-kluster under trafiktoppar.

Skydda din Kubernetes-miljö

Styr åtkomsten till ditt Kubernetes-kluster med Azure Active Directory-konton och användargrupper. Om du vill ha detaljerad kontroll över Kubernetes-resurserna, kan du integrera Azure Active Directory med rollbaserade åtkomstkontroller i Kubernetes. Skydda kryptografiska nycklar och andra hemligheter som används av Kubernetes huvud- och agentnoder med Key Vault. Skydda din containers nätverkskommunikation med anpassade virtuella nätverk, Azure CNI (Container Network Interface) och tillämpning av nätverksprinciper.

Accelerera behållarbaserad programutveckling

Kom igång med datorkonfiguration med minimalt med avvikelser. Definiera, installera och uppgradera enkelt även de mest komplexa Kubernetes-program med hjälp av Helm och stötta och containeranpassa programmen automatiskt. Utveckla, testa och felsök containrar iterativt med hjälp av Azure Dev Spaces och Visual Studio, Visual Studio Code eller Azure CLI. Dela ett AKS-kluster och samarbeta tillsammans utan att behöva replikera eller bygga upp beroenden. Distribuera appar på några sekunder med inbyggd HTTP-routning.

Arbeta som du vill med verktyg och API:er med öppen källkod

AKS har en till 100 procent öppen källkod, vilket innebär att du kan dra full nytta av tjänsterna och verktygen i Kubernetes ekosystem. Använd populära verktyg med öppen källkod som Helm, Draft och Brigade till att automatisera din distributionspipeline för programvaran. Integrera Kubernetes på ett enkelt sätt med SLA-stödda Azure-tjänster, till exempel CosmosDB, med hjälp av Open Service Broker för Azure.

Konfigurera CI/CD med några få klick

Med Azure DevOps Project (förhandsversionen) kan du installera ett program i Kubernetes med en fullständig CI/CD-pipeline och apptelemetri med bara tre steg. Använd Azure Container Registry till att förenkla containerutvecklingen och hantera ett enda register som replikeras till flera regioner. Med geo-replikering från Azure Container Registry kan du hantera globala distributioner som en entitet, vilket förenklar både användning och hantering.

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Kostnadsfri e-bok: Designing Distributed Systems

Utforska hur upprepningsbara, generiska mönster och återanvändningsbara komponenter kan göra det enklare och effektivare att utveckla distribuerade system, så att du kan lägga mer tid på utveckling. Skaffa den kostnadsfria O’Reilly-e-boken av Brendan Burns, framträdande tekniker på Microsoft och medgrundare av Kubernetes-projektet.

Ladda ned e-boken

Vanliga Azure Kubernetes Service-scenarier

Migrera enkelt befintligt program

Migrera enkelt befintliga program till en eller flera containrar och kör dem i den Azure-hanterade Kubernetes-tjänsten (AKS). Kontrollera åtkomsten genom integrering med Azure Active Directory och få åtkomst till Azure Services som omfattas av serviceavtal, till exempel Azure Database for MySQL med OSBA (Opensource Broker for Azure) för dina databehov.

Förenkla distributionen och hanteringen av mikrotjänstbaserade program

Använd AKS för att förenkla distributionen och hanteringen av mikrotjänstbaserad arkitektur. AKS effektiviserar horisontell skalning, självåterställning, belastningsutjämning och hemlighetshantering.

Distribution och hantering av IoT-enheter på begäran

IoT-scenarier kan potentiellt innefatta tusentals IoT-enheter. AKS ger skalbara beräkningsresurser på begäran för IoT-lösningar som körs i molnet eller lokalt.

Träning av maskininlärningsmodeller med AKS

Att träna modeller med stora datauppsättningar är en komplex och resurskrävande aktivitet. Använd välbekanta verktyg som TensorFlow och Kubeflow för att förenkla träningen av maskininlärningsmodeller. Dina maskininlärningsmodeller körs i AKS-kluster på GPU-aktiverade virtuella datorer.

Skala enkelt med AKS och ACI

Använda ACI Connector för att etablera poddar i ACI som startar på några sekunder. Det här gör att AKS kan köras med tillräckligt med kapacitet för en genomsnittlig arbetsbelastning. När AKS-klustret har använt all kapacitet kan du skala ut fler poddar i ACI utan att behöva hantera fler servrar.

Relaterade produkter och tjänster

Container Instances

Det är enkelt att köra behållare på Azure utan att behöva hantera servrar

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Prova Azure Kubernetes Service (AKS)