Azure Kubernetes Service (AKS)

Säker och helt hanterad Kubernetes-tjänst med hög tillgänglighet

Leverera snabbare, använd enkelt och skala säkert

Distribuera och hantera program i containrar enklare med en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst. Azure Kubernetes Service (AKS) erbjuder serverlös Kubernetes, en integrerad kontinuerlig integrering och kontinuerlig leveransupplevelse (CI/CD) samt säkerhet och styrning på företagsnivå. Förena utvecklings- och driftsteamen på en enda plattform och skapa, leverera och skala program snabbt och tryggt.

Elastisk etablering av kapacitet utan att behöva hantera infrastrukturen och med möjlighet att lägga till händelsedriven automatisk skalning och utlösare genom KEDA

Snabbare utveckling från slutpunkt till slutpunkt med Visual Studio Code Kubernetes-verktyg, Azure DevOps och Azure Monitor

Avancerad identitets- och åtkomsthantering med Azure Active Directory och dynamisk tillämpning av regler i flera kluster med Azure Policy

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör

Accelerera containerbaserad programutveckling

Definiera, distribuera, felsök och uppgradera även de mest komplexa Kubernetes-programmen enkelt och containeranpassa programmen automatiskt. Använd modern programutveckling och få kortare tid till marknaden.

Lägg till en fullständig CI/CD-pipeline till dina AKS-kluster med automatiserade rutinuppgifter och konfigurera en strategi för distribution till en testgrupp med bara några klickningar. Upptäck fel tidigt och optimera dina pipelines med djup spårbarhet i dina distributioner.

Få insyn i din miljö med vyn över Kubernetes-resurser, kontrollplanstelemetri, loggaggregering och containerhälsa som är åtkomlig i Azure-portalen och som konfigurerats automatiskt för AKS-kluster.

Lär dig grunderna i DevOps

Ökad driftseffektivitet

Förlita dig på inbyggd automatiserad etablering, reparation, övervakning och skalning. Den kryssruteliknande upplevelsen hjälper dig att komma igång snabbt och ger minimalt infrastrukturunderhåll.

 • Etablera enkelt fullständigt hanterade kluster med automatiskt konfigurerade övervakningsfunktioner baserat på Prometheus.
 • Optimera dina Kubernetes-distributioner med personliga rekommendationer i realtid med hjälp av Azure Advisor. Rekommendationerna baseras på våra erfarenheter av att ha arbetat med tusentals företagskunder. Minska kostnader med hjälp av kraftigt rabatterad kapacitet med Azure-punkt.
 • Lägg till ytterligare beräkningskapacitet elastiskt via serverlös Kubernetes på några sekunder utan att du behöver hantera infrastrukturen.
 • Få högre tillgänglighet och skydda program mot datacenterfel med hjälp av redundans i tillgänglighetszoner.

Lär dig mer om strategier för att minska kostnader

Skapa på en säkrare grund på företagsnivå

Kör valfri arbetsbelastning i molnet, på gränsenheter eller som hybrid

Orkestrera valfri typ av arbetsbelastning som körs i miljön du väljer. Azure har rätt lösning för dig – oavsett om du vill flytta .NET-program till Windows Server-containrar, modernisera Java-program i Linux-containrar eller köra program för mikrotjänster i det offentliga molnet, på gränsenheter eller i hybridmiljöer.

Läs om viktiga Kubernetes-begrepp och tillämpa metodtips i produktionen.

Vanliga användningsområden för Azure Kubernetes Service (AKS)

Migrera ditt befintliga program till molnet, skapa ett komplext program som använder maskininlärning eller dra nytta av smidigheten i mikrotjänsternas arkitektur.

Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345

Översikt

Migrera enkelt ett program till en eller flera containrar och kör det i AKS. Kontrollera åtkomsten genom integrering med Azure Active Directory och få åtkomst till Azure-tjänster som omfattas av serviceavtal, till exempel Azure Database for MySQL med Open Service Broker for Azure för dina databehov.

Flow

 1. 1 Konvertera ditt program till en eller flera containrar och publicera containeravbildning(ar) till Azure Container Registry.
 2. 2 Med Azure-portalen eller kommandoraden distribuerar användaren containrar till AKS-kluster.
 3. 3 Använd Azure Active Directory för att kontrollera åtkomsten till AKS-resurser.
 4. 4 Få enkelt åtkomst till Azure-tjänster som omfattas av serviceavtal, till exempel Azure Database for MySQL med Open Service Broker for Azure.
 5. 5 Du kan också distribuera AKS med ett virtuellt nätverk.
Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Översikt

Med AKS kan du effektivisera horisontell skalning, självåterställning, belastningsutjämning och hemlighetshantering.

Flow

 1. 1 Använd en IDE, till exempel Visual Studio, för att checka in ändringar i GitHub.
 2. 2 GitHub utlöser en ny version på Azure DevOps
 3. 3 Azure DevOps paketerar mikrotjänster som containrar och överför dem via push till Azure Container Registry
 4. 4 Containrar distribueras till AKS-kluster
 5. 5 Azure Active Directory används för att säkerställa åtkomst till resurserna
 6. 6 Användarna kommer åt tjänsterna via appar och webbplatser
 7. 7 Administratörer kommer åt apparna via en separat administratörsportal
 8. 8 Mikrotjänster använder databaser för att lagra och hämta information
Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789

Översikt

DevOps och Kubernetes fungerar bättre tillsammans. Genom att implementera säker DevOps tillsammans med Kubernetes i Azure kan du uppnå en bra balans mellan hastighet och säkerhet och snabbt leverera kod i stor skala. Skydda utvecklingsprocesserna med CI/CD med dynamiska principkontroller och påskynda feedbackloopen med kontinuerlig övervakning. Leverera snabbt med Azure Pipelines och tillämpa viktiga principer med Azure Policy. Med Azure har du realtidsinsyn i dina bygg- och distributionspipelines och kan granska efterlevnad och modifiera konfigurationer.

Flow

 1. 1 Upprepa, testa och felsök snabbt olika delar av en app tillsammans i samma Kubernetes-kluster
 2. 2 Koden läggs i en GitHub-lagringsplats, och sedan körs automatiska kompileringar och test av Azure-pipelines
 3. 3 Containeravbildningen registreras i Azure Container Registry
 4. 4 Kubernetes-klustren etableras med verktyg som Terraform. Helm-diagram installerade av Terraform definierar det önskade tillståndet för appresurser och -konfigurationer
 5. 5 Operatörerna tillämpar principer för att styra distributioner till AKS-klustret
 6. 6 Versionspipeline kör automatiskt fördefinierad distributionsstrategi med varje kodändring
 7. 7 Principframtvingande och granskning läggs till i CI/CD-pipeline med Azure Policy
 8. 8 Apptelemetri, övervakning av containertillstånd och logganalys i realtid erhålls med Azure Monitor
 9. 9 Insikterna används för att lösa problem och används i kommande sprintplaner
Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI