Azure Kubernetes Service (AKS)

Säker och helt hanterad Kubernetes-tjänst med hög tillgänglighet

Leverera snabbare, använd enkelt och skala säkert

Med fullständigt hanterad Azure Kubernetes Service (AKS) är det enkelt att distribuera och hantera containerbaserade program. AKS erbjuder serverlös Kubernetes, en integrerad kontinuerlig integrering och kontinuerlig leveransupplevelse (CI/CD) samt säkerhet och styrning på företagsnivå. Förena utvecklings- och driftsteamen på en enda plattform och skapa, leverera och skala program snabbt och tryggt.

Elastisk etablering av ytterligare kapacitet utan att infrastrukturen behöver hanteras. Lägg till händelsedriven automatisk skalning och utlösare genom KEDA

Snabbare utveckling från slutpunkt till slutpunkt och integrering med Visual Studio Code Kubernetes-verktyg, Azure DevOps och Azure Monitor

Avancerad identitets- och åtkomsthantering med Azure Active Directory och dynamisk tillämpning av regler i flera kluster med Azure Policy

Orkestrering av containrar i 35 regioner och tillväxt i det offentliga molnet, i Azure Stack eller på IoT Edge-enheter

Accelerera containerbaserad programutveckling

Definiera, distribuera, felsök och uppgradera även de mest komplexa Kubernetes-programmen enkelt och containeranpassa programmen automatiskt. Utveckla och testa mikrotjänstbaserade program utan att konstruera egna beroenden med hjälp av Dev Spaces.

Lägg till en fullständig CI/CD-pipeline till dina AKS-kluster med automatiserade rutinuppgifter och konfigurera en Canary-distributionsstrategi med bara några klickningar. Upptäck fel tidigt och optimera dina pipelines med djup spårbarhet i dina distributioner.

Få insyn i din miljö med styrning av plantelemetri, loggaggregering och containerhälsa som är åtkomlig i Azure-portalen och som konfigurerats automatiskt för AKS-kluster.

Få grunderna om DevOps

Hantera Kubernetes enkelt

Tillhandahåll kluster enkelt med CLI eller verktyg för infrastruktur som kod som Terraform. Minimera underhållet av infrastrukturen med automatiserade uppgraderingar, reparationer, övervakning och skalning.

Tillhandahåll ytterligare beräkningskapacitet elastiskt via serverlös Kubernetes på några sekunder utan att behöva hantera infrastrukturen.

Få högre tillgänglighet och skydda program mot datacenterfel med hjälp av redundans i tillgänglighetszoner.

Lär dig mer om serverlös Kubernetes

Kör valfri arbetsbelastning i molnet, på gränsenheter eller som hybrid

Orkestrera valfri typ av arbetsbelastning som körs i miljön du väljer. Azure har rätt lösning för dig – oavsett om du vill flytta .NET-program till Windows Server-containrar, modernisera Java-program i Linux-containrar eller köra program för mikrotjänster i det offentliga molnet, på gränsenheter eller i hybridmiljöer.

Läs om viktiga Kubernetes-begrepp och tillämpa metodtips i produktionen.

Vanliga användningsområden för Azure Kubernetes Service (AKS)

Använd Kubernetes för att migrera ditt befintliga program till molnet, skapa ett komplext program som använder maskininlärning eller dra nytta av smidigheten i mikrotjänsternas arkitektur.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Översikt
  2. Flow

  Översikt

  Migrera enkelt befintliga program till en eller flera containrar och kör dem i den Azure-hanterade Kubernetes-tjänsten (AKS). Kontrollera åtkomsten genom integrering med Azure Active Directory och få åtkomst till Azure-tjänster som omfattas av serviceavtal, till exempel Azure Database for MySQL med OSBA (Opensource Broker for Azure) för dina databehov.

  Flow

  1. 1 Användaren konverterar ett befintligt program till containrar och publicerar containeravbildning(ar) till the Azure Container Registry
  2. 2 Med Azure Portal eller kommandoraden distribuerar användaren containrar till AKS-kluster
  3. 3 Azure Active Directory används för att kontrollera åtkomst till AKS-resurser
  4. 4 Få enkelt åtkomst till Azure-tjänster som omfattas av serviceavtal, till exempel Azure Database for MySQL med OSBA (Open Service Broker for Azure)
  5. 5 AKS kan även distribueras med ett virtuellt VNET-nätverk
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Översikt
  2. Flow

  Översikt

  Använd AKS för att förenkla distributionen och hanteringen av mikrotjänstbaserad arkitektur. AKS effektiviserar horisontell skalning, självåterställning, belastningsutjämning och hemlighetshantering.

  Flow

  1. 1 Utvecklare använder IDE som exempelvis Visual Studio för att genomföra ändringar i GitHub
  2. 2 GitHub utlöser en ny version på Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps paketerar mikrotjänster som containrar och överför dem via push till Azure Container Registry
  4. 4 Containrar distribueras till AKS-kluster
  5. 5 Användarna kommer åt tjänsterna via appar och webbplatsen
  6. 6 Azure Active Directory används för att säkerställa åtkomst till resurserna
  7. 7 Mikrotjänster använder databaser för att lagra och hämta information
  8. 8 Administratören har åtkomst via en separat administratörsportal
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Översikt
  2. Flow

  Översikt

  DevOps och Kubernetes fungerar bättre tillsammans. Genom att implementera säker DevOps tillsammans med Kubernetes i Azure kan du uppnå en bra balans mellan hastighet och säkerhet och snabbt leverera kod i stor skala. Skydda utvecklingsprocesserna med CI/CD med dynamiska principkontroller och påskynda feedbackloopen med kontinuerlig övervakning. Leverera snabbt med Azure Pipelines och tillämpa viktiga principer med Azure Policy. Med Azure har du realtidsinsyn i dina bygg- och distributionspipelines och kan enkelt granska efterlevnad och modifiera konfigurationer.

  Flow

  1. 1 Utvecklare kan snabbt upprepa, testa och felsöka olika delar av en app tillsammans i samma Kubernetes-kluster
  2. 2 Koden läggs i en GitHub-lagringsplats, och sedan körs automatiska kompileringar och test av Azure Pipelines
  3. 3 Containeravbildningar registreras i Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-klustren etableras med verktyg som Terraform. Helm-diagram installerade av Terraform definierar önskat tillstånd för appresurser och appkonfigurationer
  5. 5 Operatörerna tillämpar principer för att styra distributioner till AKS-klustret
  6. 6 Versionspipeline kör automatiskt fördefinierad distributionsstrategi för varje kodändring
  7. 7 Principframtvingande och granskning läggs till i CI/CD-pipeline med Azure Policy
  8. 8 Apptelemetri, övervakning av containertillstånd och logganalys i realtid aktiveras med Azure Monitor
  9. 9 Insikterna används för att lösa problem och används i kommande sprintplaner
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
  1. Översikt
  2. Flow

  Översikt

  Använd AKS virtuell nod för att etablera poddar i ACI som startar på några sekunder. Det här gör att AKS kan köras med tillräckligt med kapacitet för en genomsnittlig arbetsbelastning. När AKS-klustret har använt all kapacitet kan du skala ut fler poddar i ACI utan att behöva hantera fler servrar.

  Flow

  1. 1 Användare registrerar container i Azure Container Registry
  2. 2 Containeravbildningar hämtas från Azure Container Registry
  3. 3 AKS virtuell nod, en Virtual Kubelet-implementering, tillhandahåller poddar inuti ACI från AKS när trafiken kommer i toppar.
  4. 4 AKS och ACI-containrar skriver till delad datalagring
 • IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand