Azure Defender

Inbyggt skydd för dina arbetsbelastningar i hybridmoln

Skydda dina arbetsbelastningar i hybridmoln mot hot

Använd Azure Defender, som är integrerat i Azure Security Center för Azure, arbetsbelastningar i hybridmoln och säkerhet. Med XDR-funktionerna (Extended Detection and Response) står du emot hot som RDP (Remote Desktop Protocol), råstyrkeangrepp och SQL-inmatningar. Effektivisera säkerheten med AI och automatisering.

Skydda hybriddata som finns i Azure, lokalt eller i andra moln och identifiera ovanliga försök att komma åt Azure Storage

Genomsöka containeravbildningar efter sårbarheter i Azure Container Registry. Skydda Azure Kubernetes Service-instanser

Skydda Windows-servrar och klienter, samt skydda Linux-servrar. Utvärdera programsårbarheter på virtuella datorer

Övervaka säkerhetsläget för dina arbetsbelastningar i hybridmoln via en konsol. Använda Azure Arc för att utöka till arbetsbelastningar utanför Azure

Se till att dina Azure-resurser är skyddade

Skydda dina data i virtuella Azure-datorer, lokalt och i andra moln. Identifiera ovanliga försök att komma åt lagringskonton och överföring av skadlig kod till Azure Storage. Genomsök containeravbildningar i Azure Container Registry efter sårbarheter. Skydda Azure Kubernetes Service-instanser. Skydda Windows-servrar och -klienter med Microsoft Defender för slutpunkt (servrar) och skydda Linux-servrar med beteendeanalys. Utvärdera programsårbarheter på virtuella datorer med inbyggd sårbarhetsbedömning.

Arbetsbelastningsskydd för hybridmoln

Hantera säkerheten för alla dina serverarbetsbelastningar som körs lokalt, i Azure och på andra molnplattformar i en enda konsol. Använd Azure Arc för att utöka till arbetsbelastningar utanför Azure och Azure Security Center för att få omedelbar information om säkerhetsproblem som påverkar dina hybridarbetsbelastningar. Skydda hela SQL-tillgången med Azure Defender: i virtuella Azure-datorer, lokalt eller i andra moln. Skydda din Azure IoT-lösning med övervakning och analys av säkerhetshändelser i realtid.

Effektivisera säkerheten med AI och automatisering

Låt ditt team fokusera på det som är viktigast. Identifiera hot i IaaS (infrastruktur som en tjänst) och PaaS (plattform som en tjänst) med hjälp av avancerad analys. Använd inbyggd beteendeanalys och maskinlärning till att identifiera attacker och dagnolltrojaner. Övervaka nätverk, datorer och molntjänster efter kända attackmönster och aktiviteter efter intrång. Anslut till befintliga verktyg och processer, exempelvis Azure Sentinel och annan SIEM (säkerhetsinformation och händelsehantering), eller integrera säkerhetslösningar från partners.

Varför välja Azure för säkerhet?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prova Azure Defender utan kostnad

Prova Azure Defender kostnadsfritt i 30 dagar. Betala sedan per användning för det arbetsbelastningsskydd som du väljer.

Dokumentation, utbildning och resurser

Kom igång

Gå till Azure Defender och aktivera skyddet för dina arbetsbelastningar i hybridmoln.

Vanliga frågor om Azure Defender

  • Azure Defender är ett inbyggt verktyg med hotskydd för arbetsbelastningar som körs i Azure, lokalt och i andra moln. Azure Defender är integrerat med Azure Security Center och skyddar dina hybriddata, molnbaserade tjänster och servrar, samt integreras med dina befintliga säkerhetsarbetsflöden, till exempel SIEM-lösningar och Microsofts omfattande hotinformation, för att effektivisera hotminskningen.
  • Få åtkomst till Azure Defender via Azure Security Center-instrumentpanelen.
  • Nej. Azure Security Center fortsätter att tillhandahålla hantering av molnsäkerhet (Secure Score) och hotskydd via integreringen av Azure Defender.
  • Microsoft Defender är den ledande Microsoft XDR-lösningen (Extended Detection and Response) för skydd mot hot och den består av två produkter: Microsoft 365 Defender och Azure Defender. Azure Defender innehåller XDR för Azure och hybridmiljöer. Microsoft 365 Defender stoppar attacker i Microsoft 365-tjänster och korrigerar automatiskt tillgångar som har påverkats.

Aktivera Azure Defender för att börja skydda dina hybridmolnresurser