App Service

Skapa, distribuera och skala webbappar på en fullständigt hanterad plattform

Hög produktivitet för både utveckling och åtgärder

Bygg, distribuera och skala webbappar snabbt som har skapats med populära ramverk, som .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby eller Python, i containrar eller som körs på valfritt operativsystem. Möta stränga krav på prestanda i företagsklass, säkerhet och efterlevnad genom att använda en fullständigt hanterad plattform för drift- och övervakningsuppgifter.

Bygg webbappar och API:er enkelt

Använd populära ramverk som .NET, .NET Core, Java, Node.js, Python, PHP och Ruby. Distribuera dem i containrar eller som kod, som körs på Linux eller Windows. Använd en fullständigt hanterad plattform som ger hantering, övervakning och driftinformation för att möta stränga krav på prestanda i företagsklass, säkerhet och efterlevnad. Dra nytta av överlägsen utvecklarproduktivitet med avancerade funktioner som kontinuerlig integrering, felsökning på live-webbplatser, och IDE-miljöer för Microsoft Visual Studio- och Visual Studio Code. Få tillgång till förbyggda appar från Azure Marketplace.

Ta kontroll med ett fullständigt hanterad plattform

Kör och skala dina webbappar på Windows eller Linux med hjälp av en fullständigt hanterad plattform för att utföra infrastrukturunderhåll, belastningsutjämning med mera – allt med distributioner med noll stilleståndstid. Anslut dina appar till SQL- eller NoSQL-databaser, i Azure eller i ditt eget datacenter. Lägg enkelt till egna domäner, SSL-certifikat, enkel inloggning (SSO) och identitetstjänstintegrering i dina appar. Få detaljerade insikter om prestanda och programhälsa för snabbare felsökning.

Var värd för dina appar med tillförsikt

Med App Service får du ett globalt datacenternätverk i företagsklass. Anslut webb- eller mobilappar till företagssystem eller SaaS på några minuter. Skydda dem med Azure Active Directory-integration (Azure AD) och distribuera dem i valfri miljö – offentligt moln, privat moln, virtuellt nätverk eller lokalt. Installera och kör appar enkelt skalanpassat i den isolerade och dedikerade Azure App Service-miljön som följer standard. Få säkrare, snabbare anslutningar till lokala företagsresurser och andra Azure-resurser, och ha detaljerad kontroll över nätverkstrafiken.

Migrera dina ASP.NET-appar på några minuter

Förenkla resan mot molnet genom att migrera dina ASP.NET-appar från lokalt till Azure. Utvärdera snabbt och enkelt om din webbplats kan flyttas till App Service.

Migrera i tre steg:

  1. Utvärdera din app med en slutpunktsgenomsökning.
  2. Ladda ner migreringsassistenten.
  3. Migrera din app.
Jet.com

Turboladda dina appar med Azure-lösningar

Använd App Service med andra populära Azure-tjänster för funktioner dina slutanvändare kommer att gilla.

Utforska App Service-appar

Web Apps

Skapa och distribuera webbappar snabbare i skala

Läs mer

Web App for Containers

Distribuera och kör containerbaserade webbappar

Läs mer

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er

Läs mer

Kunder som kör Web Apps på Azure i dag

Relaterade produkter och tjänster

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar kontinuerligt

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Kom igång

Följ våra tre enkla steg för att vara värd för din första webbapp på Azure