Azure Active Directory

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory (Azure AD) är en omfattande molnlösning för identitets- och åtkomsthantering som tillhandahåller en stabil uppsättning funktioner för att hantera användare och grupper. Det hjälper till att skydda åtkomsten till både lokala program och program i molnet, däribland webbtjänster från Microsoft som Office 365 och många SaaS-program som inte kommer från Microsoft. Azure AD finns i tre versioner: Kostnadsfri, Basic och Premium.

Microsoft innehar toppositionen inom molnanvändnings- och åtkomsthanteringssegmentet på KuppingerCole Leadership Compass

Förenkla användaråtkomsten till alla molnappar

Använd enkel inloggning för att underlätta användarnas åtkomst till tusentals molnprogram från Windows-, Mac-, Android- och iOS-enheter. Användarna kan starta program från en personligt anpassad webbaserad åtkomstpanel eller mobilapp med sin företagsinloggning. Med Azure AD-modulen Application Proxy kan du gå bortom SaaS-program och publicera lokala webbprogram för att tillhandahålla mycket säker fjärråtkomst och enkel inloggning.

Dillen
”Bekvämlighet är viktigt för våra användare. De vill kunna sätta igång sina program och få jobbet gjort så snabbt som möjligt. Med Azure Active Directory blir det enklare för dem att göra det.”

Toon Dillen, IT Manager, Dillen Bouwteam

Skydda känsliga data och program

Azure Multi-Factor Authentication förhindrar obehörig åtkomst till lokala program och molnprogram genom att använda ytterligare en autentiseringsnivå. Skydda ditt företag och identifiera potentiella hot med säkerhetsövervakning, varningar och maskininlärningsbaserade rapporter som visar avvikande åtkomstmönster.

Presence Health
"For physicians, every second counts. If they need to get into an application right away to view an x-ray, for example, they can do that quickly and securely with Azure Multi-Factor Authentication."

Mike Baran. System Director, Technology, Presence Health

Ge personalen möjlighet att arbeta självständigt

Delegera viktiga uppgifter till dina anställda, t.ex. återställa lösenord eller skapa och hantera grupper. Låt medarbetarna själva ändra och återställa lösenord och hantera grupper med Azure AD Premium.

Integrera med Azure Active Directory

Utöka Active Directory och andra lokala kataloger till Azure AD för att aktivera enkel inloggning för alla molnbaserade program. Användarattributen kan automatiskt synkroniseras med din molnkatalog från alla typer av lokala kataloger.

För företag med servicenivåavtal

Med Azure AD Premium Edition får du den skalning och tillförlitlighet som företag kräver. Det är en högtillgänglighetstjänst som körs från globalt distribuerade datacenter. Tjänsten hanterar miljarder autentiseringar varje dag från över 200 miljoner aktiva användare, med ett serviceavtal på 99,9 %.

Använd en omfattande, standardbaserad plattform för molnet autentisering och åtkomsthantering

Azure AD erbjuder utvecklare ett effektivt sätt att integrera identitetshantering i sina program. Branschstandardprotokoll som Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0), WS-Federation och OpenID Connect gör det möjligt att logga in på en rad olika plattformar som .NET, Java, Node.js och PHP. REST-baserade Graph API gör det möjligt för utvecklarna att läsa och skriva till katalogen från valfri plattform. Med support för OAuth 2.0 kan utvecklare bygga mobil- och webbappar som integrerar med Microsofts och andra partners webb-API:er och bygga sina egna mycket säkra webb-API:er. Klientbibliotek med öppen källkod är tillgängliga för .NET, Windows Store, iOS och Android, och ytterligare bibliotek är under utveckling.

Ta din katalog till Azure för Office 365 och mycket mer

Flytta företagskatalogen och identitetshanteringen till molnet med Azure AD. Central hantering av personalens åtkomst till Microsofts webbtjänster som Azure, Office 365, Dynamics CRM Online, Intune och tusentals molnprogram från tredje part.

Georgia State University
Georgia State University (GSU) switched to cloud-based Microsoft Office365 and saved $1 million USD in operating costs to better support mobile and remote workers.

Azure Active Directory innehåller stöd för tusentals förintegrerade SaaS-appar för enkel inloggning

ServiceNow
ServiceNow
Box
Box
myday
Collabco
Citrix
Citrix Systems, Inc.
Concur
Concur
Salesforce
Salesforce.com

Utforska din kostnadsfria molnkatalog i dag

Alla Azure-kunder har en kostnadsfri instans av Azure Active Directory som hanterar identiteter och åtkomst till alla Azure-tjänster. Du kan använda den här molnkatalogen eller skapa en ny katalog för hantering av åtkomst till Office 365 och andra SaaS-program. Få en kort översikt över Azure Active Directory och se hur du kommer igång.

Läs mer

Azure Friday-serien

Prenumerera på Azure Fridays och lär dig bygga skalbara appar på Azure

Relaterade produkter och tjänster

Multi-Factor Authentication

Förbättra säkerhet för dina data och appar utan ytterligare besvär för dina användare

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Skydda företaget med Azure Active Directory Premium