Hoppa över navigering

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Skydda ditt företag med en universell identitetsplattform

Azure Active Directory-identitetstjänsten (Azure AD) för företag erbjuder enkel inloggning och multifaktorautentisering som hjälper dig att skydda dina användare från 99,9 procent av cybersäkerhetsattackerna.

Enkel inloggning förenklar åtkomst till dina appar från valfri plats

Villkorsstyrd åtkomst och multifaktorautentisering skyddar och styr åtkomst

Med en enda identitetsplattform kan du kommunicera säkrare med interna och externa användare

Med utvecklarverktyg kan du enkelt integrera identitet i dina appar och tjänster

Anslut arbetsstyrkan

Vare sig användarna sitter på kontoret eller arbetar på distans kan de få sömlös åtkomst till alla sina appar så att de kan vara produktiva var de än befinner sig. Automatisera arbetsflöden för användarlivscykel och -etablering. Spara tid och resurser med hantering via självbetjäning.

Välj bland flera tusen SaaS-program

Förenkla enkel inloggning. Azure AD har stöd för tusentals förintegrerade SaaS-program.

Sök på Azure Marketplace

Skydda och styr åtkomst

Skydda användarautentiseringsuppgifter genom att framtvinga stark autentisering och villkorsstyrda åtkomstprinciper. Hantera identiteter effektivt genom att se till att rätt personer har rätt åtkomst till de rätta resurserna.

Läs mer om säkerhet och styrning

Kommunicera med kunder och partner

Använd en identitetslösning för att skydda och hantera kunder och partner bortom organisationens gränser. Anpassa användarresor och förenkla autentisering med social identitet med mera.

Lär dig mer om externa identiteter

Integrera identitet i dina appar

Påskynda introduktionen av ditt program i företaget med stöd för enkel inloggning och användaretablering. Minska krånglet vid inloggning och automatisera processerna för att skapa, ta bort och underhålla användarkonton.

Lär dig mer om identitetsintegrering

Varför ska jag lita på Azure Active Directory?

  • Microsoft investerar mer än USD 1 miljarder varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Microsoft har fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.
  • Azure AD hanterar över 1,2 miljarder identiteter och bearbetar 8 miljarder autentiseringar varje dag.

Prissättning för den universella identitets- och åtkomsthanteringstjänsten

Azure AD erbjuder inbyggd, villkorsstyrd åtkomst och information om säkerhetshot för alla dina användare. Utforska prisalternativen för att hitta den version som passar för dina behov.

Kom igång med Azure AD

Prova Premium-funktioner kostnadsfritt i 30 dagar.

Påskynda dina distributionsplaner.

Utvecklarresurser

Snabbstarter och självstudier

Utforska dokumentationen för Microsofts identitetsplattform, där du hittar snabbstarter, självstudier och vägledningar för hur du lägger till autentisering för dina program och tjänster.

Microsoft Graph

Lär dig hur du använder Microsoft Graph REST-API:er för att hantera och få åtkomst till data i Azure AD genom programmering.

Identitetsstandarder och protokoll

Läs mer om standarder och protokoll som FIDO2, OAuth, OpenID Connect och Security Assertion Markup Language (SAML) på bloggen om identitetsstandarder.

Betrott av företag i alla storlekar och branscher

Vanliga frågor om Azure AD

  • Azure AD förbättras löpande. Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen genom att läsa våra månatliga uppdateringar, eller se produktnyheterna på Azure Active Directory Identity-bloggen.
  • Vi garanterar 99,99 % tillgänglighet till Azure Active Directory Premium-tjänster. Se hela serviceavtalet
  • Villkorad åtkomst är en funktion i Azure AD som gör att du kan implementera automatiserade beslut om åtkomstkontroll för åtkomst till dina molnappar, baserat på villkor. Principer för villkorlig åtkomst tillämpas efter det att den första faktorautentiseringen har slutförts. Den är inte avsedd som ett första försvar för scenarier som DoS-attacker, men den baserar beslut om åtkomst på signaler från sådana händelser.
  • Implementera enkel inloggning för din hybridmiljö genom att konfigurera hash-synkronisering för lösenord eller använda federationslösningar som Active Directory Federation Services. Med Azure AD Premium får du dessutom hälsoövervakning för dina lokala identitetsinfrastruktur- och synkroniseringstjänster.
  • Azure AD är den inbyggda lösningen för att hantera identiteter i Office 365. Lägg till och konfigurera en valfri plattform med Azure AD för att centralisera identitets- och åtkomsthantering och förbättra skyddet av din miljö. Konfigurera enkel inloggning och automatiserad etablering baserat på programmets funktioner och dina preferenser. Lär dig hur du konfigurerar enkel inloggning för ett icke-galleriprogram och hur du etablerar användare och grupper automatiskt med SCIM.
  • Ja. Azure AD har stöd för flera standardiserade protokoll för autentisering och auktorisering, inklusive SAML 2.0, OpenID Connect, OAuth 2.0 och WS-Federation. Tjänsten stöder också lösenordsvalv och automatisk inloggning för appar som endast har stöd för formulärbaserad autentisering. Lär dig mer om autentiseringsscenarier och protokoll, och om enkel inloggning för program.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Börja kostnadsfritt
Kan vi hjälpa dig?