Använd dina Windows Server-arbetsbelastningar på Azure

Migrera enkelt dina Windows Server-arbetsbelastningar till Azure och använd dina nuvarande färdigheter för att köra arbetsbelastningar i molnet. Du kan även ta med funktioner och tjänster till din befintliga lokala miljö.

Bli en av kunderna som använder Windows Server på Azure

""

Flytta dina arbetsbelastningar till molnet

Ägna mindre tid åt att köra infrastruktur och upplev flexibiliteten och effektiviteten när du kör dina Windows Server-, VMware-, Hyper-V-, eller Linux-arbetsbelastningar på Azure. Du kan även distribuera nya Windows Server-program i Azure.

Läs mer

""

Uppdatera befintliga .NET-program med behållare

Få förbättrad databehandlingsdensitet och ökad smidighet när du flyttar dina .NET-program till behållare och överför dem till molnet. Du behöver oftast inte göra ändringar i koden. Utnyttja tjänsterna i Azure som hjälper dig att innovera, som till exempel maskininlärnings- och analysfunktionerna.

Läs mer i e-boken

""

Lägg till hybridfunktioner i ditt datacenter

Integrera dina lokala datacenter med Azure och maximera dina befintliga Windows Server-investeringar när du använder nya hybridmolnsfunktioner som Backup och Site Recovery. Konfigurera en vanlig användaridentitet för din hybridplattform med Active Directory.

""

Få kraftfull hybridmolnsäkerhet

Skydda arbetsbelastningarna i din hybridmiljö med Azure Security Center. Då får du skydd på flera nivåer, såväl lokalt som i molnet. Skyddet är inbyggt i operativsystemet och Azure-plattformen.

""

Övergå till molnet och spara

Spara upp till 40 procent när du migrerar till molnet med Azure Hybrid-förmånen. Flytta befintliga Windows Server-licenser till Azure och betala baspriset för en virtuell dator istället för det fullständiga priset. Avgiften gäller Windows Server Standard- eller Datacenter-licenser med Software Assurance. Du kan även reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 82 % när du använder Azure Hybrid-förmånen med Azure Reserved VM Instances.

Påskynda migreringen med erfarna partner

Movere
Turbonomic
Cloudamize
Zerto
Dimension Data

Kör dina arbetsbelastningar i Azure