Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för april 2020

15 apr

Avancerade integreringar med export av Security Center-rekommendationer och aviseringar

FÖRHANDSVERSION

I syfte att möjliggöra scenarier på företagsnivå ovanpå Security Center går det nu att använda Security Center-aviseringar och -rekommendationer på fler platser utöver Azure-portalen och API:et.

 • Säkerhetscenter
 • Security
15 apr

Stöd för Azure-punkt för Azure Kubernetes Service är nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Dra nytta av den underutnyttjade kapaciteten som ett sätt att uppnå avsevärda kostnadsbesparingar.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 apr

Azure Monitor för virtuella datorer är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor för virtuella datorer (VM), som ger en djupgående vy över trender och beroenden för virtuella datorer, är nu allmänt tillgängligt. Få tillgång till viktiga övervakningsdata om dina virtuella Windows- och Linux-datorer så att du kan identifiera beroenden, hotspots och felsöka problem snabbare med Azure Monitor för virtuella datorer.

 • Azure Monitor
 • Services
14 apr

Utfasningen av stöd för TLS 1.0/1.1 i IoT Hub skjuts upp

TILLGÄNGLIGT NU

Utfasningen av stöd för TLS (Transport Layer Security) 1.0/1.1 i IoT Hub skjuts upp på obestämd tid. Om inget annat meddelas kommer IoT Hub att fortsätta att ha stöd för TLS 1.0/1.1 för att säkerställa kompatibilitet med befintliga program och enheter.

 • Azure IoT Hub
 • IoT Hub Device Provisioning-tjänst
 • Security
 • Retirements
14 apr

Många-till-många-relationer i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Många-till-många-relationer i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga. Detta är relationer mellan tabeller där båda kolumnerna är icke-unika och baseras på många-till-många-relationer i Power BI.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
14 apr

Azure Analysis Services-beräkningsgrupper är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Beräkningsgrupper för Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga. De ger ett renare användargränssnitt och en bättre navigeringsupplevelse för användarna.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
14 apr

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer – automatiska avbildningsuppgraderingar för anpassade avbildningar

FÖRHANDSVERSION

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer ger nu möjlighet att automatiskt distribuera nya versioner av anpassade avbildningar till skalningsuppsättningar för virtuella datorer.

 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Features
14 apr

Nu stöder Azure Virtual Network omvänd DNS-sökning

TILLGÄNGLIGT NU

Nu stöder Azure Virtual Network omvänd DNS-sökning (PTR DNS-frågor) för IP-adresser för virtuella datorer som standard.

 • Azure DNS
 • Virtual Network
 • Features
13 apr

Nu går det att ersätta befintliga diskar för virtuella datorer med anpassade avbildningar

TILLGÄNGLIGT NU

Nu går det att ersätta befintliga diskar för virtuella datorer med anpassade avbildningar i återställningsflödet.

 • Features
13 apr

Nya Azure API Management Visual Studio Code-tillägget är nu tillgängligt

Nu finns det en ny version av tillägget API Management Visual Studio Code.

 • API Management
 • Services
 • Features
13 apr

Azure Machine Learning – Ny loggströmningsfunktion är tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är loggströmning tillgängligt i användargränssnittet för Azure Machine Learning Studio.

 • Azure Machine Learning
 • Features
10 apr

Java – Kodlös programövervakning med Azure Monitor Application Insights i offentlig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Övervaka Java-program i valfri miljö utan att behöva ändra koden med hjälp av Azure Monitor Application Insights. En förhandsversion av den nya kodlösa Java-agenten är nu tillgänglig.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • SDK and Tools
 • Features
8 apr

Uppdatering 20.04 av Azure Sphere är nu tillgänglig för kompatibilitetstestning

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är uppdatering 20.04 av Azure Sphere tillgänglig via Retail Evaluation-flödet, som skapats för testning av bakåtkompatibilitet. Använd det för att verifiera produktionssignerade program mot den nya utgåvan innan vi distribuerar den till en bredare publik via Retail-feeden.

 • Azure Sphere
 • SDK and Tools
 • Operating System
8 apr

Azure Monitor-loggar – ny miljö för att skapa arbetsytor

TILLGÄNGLIGT NU

Samla in och analysera loggar från din Azure-egendom med kraften och flexibiliteten i Azure Monitor-loggar.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
7 apr

Lagringsanalysloggar för Azure Data Lake Storage är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Diagnostisera Azure Data Lake Storage enklare med lagringsanalysloggar.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
6 apr

Uppdatera noder för integreringskörning med egen värd till TLS 1.2 senast den 11 maj 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2020

Uppdatera dina servrar/datorer som kör noder för integreringskörning med egen värd som kommunicerar med Azure Data Factory-serverdelen för kontrollplansåtgärder för att använda TLS ( transport layer security) 1.2 senast den 11 maj 2020.

 • Data Factory
 • Security
 • Compliance
4 apr

Azure IoT SDK för Python – ny version tillgänglig med förbättrad anslutningsåterhämtning

TILLGÄNGLIGT NU

En ny version av Azure IoT Python SDK v2 är nu tillgänglig som fokuserar på förbättrad anslutningsåterhämtning för det underliggande MQTT-protokollagret.

 • Azure IoT Hub
 • SDK and Tools
3 apr

Förhandsversionen av Event Hubs är nu tillgänglig på Azure Stack Hub

FÖRHANDSVERSION

Nu är förhandsversionen av Event Hubs tillgänglig på Azure Stack Hub.

 • Event Hubs
 • Azure Stack Hub
 • Features
3 apr

Azure Machine Learning är tillgängligt i US Gov

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Machine Learning tillgängligt i US Gov, Virginia och US Gov, Arizona.

 • Azure Machine Learning
 • Services
 • Regions & Datacenters
2 apr

Nytt Azure RTOS-samarbete med branschledare som tillverkar halvledare

FÖRHANDSVERSION

Utvecklare som skapar inbyggd programvara kan nu få tillgång till pålitlig prestanda i realtid för resursbegränsade enheter och sömlös integrering med Azure IoT. STMicroelectronics, Renesas, Qualcomm, NXP och Mikrochip kommer att erbjuda development kits med Azure RTOS.

 • Azure Sphere
 • Säkerhetscenter
 • Security
 • SDK and Tools
 • Operating System

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region